Słowo Redemptor

Katedry świętego Piotra Apostoła – święto

 

 

 

Poniedziałek, 22 lutego 2021 roku, I tydzień Wielkiego Postu, Rok B, I

 

 

 

 

 

 

CZYTANIA

 

 

 

W święto Katedry św. Piotra Apostoła nasze myśli biegną ku wspaniałej, pięknej bazylice rzymskiej. Ale przecież nie ze względu na piękno obchodzimy dzisiaj jej święto i nawet nie przez to, że znajduje się w Rzymie. Dla nas ważny jest ten, na grobie którego została zbudowana przez cesarza Konstantyna pierwsza bazylika, a potem w XVI/XVII w. bazylika w obecnym jej kształcie.

 

 

Prace archeologiczne przeprowadzone w latach 1939-1949 potwierdziły, że pod ołtarzem bazyliki znajduje się grób św. Piotra i znaleziono jego relikwie. O tym mówili papieże: Pius XII, Paweł VI i Franciszek – ten ostatni pokazał część relikwii (kości) z grobu św. Piotra (w 2013 roku z okazji zamknięcia Roku Wiary). Pierwsi chrześcijanie otaczali wielką czcią groby męczenników, a tym bardziej grób tego, którego Jezus wybrał, by był skałą, na której zostanie zbudowany Jego Kościół. To ta cześć dla grobu św. Piotra przyczyniła się do tego, że cesarz Konstantyn na wzgórzu watykańskim zbudował bazylikę-grobowiec. Taki bowiem był pierwotny charakter i przeznaczenie budynku – przede wszystkim miał on być wielkim, wspaniałym grobowcem wzniesionym nad mogiłą Piotra. Za papieża Grzegorza Wielkiego (590–614) zmienił się charakter bazyliki – z wielkiego grobowca stał się kościołem. Grób św. Piotra stał się ołtarzem. To zostanie zachowane przez wszystkie kolejne wieki, mimo przebudowy czy zbudowania nowej bazyliki.

 

Liturgia słowa dnia dzisiejszego w pierwszym czytaniu przedstawia nam św. Piotra, który ma świadomość powierzonej jemu misji. Jest starszym i zwraca się do starszych, do tych, którzy stoją na czele wspólnot, jako świadek cierpień i chwały Chrystusa. Wzywa do postawy pełnej poświęcenia, oddania, by byli przykładem dla wspólnoty, której przewodzą. Św. Piotr wybrany na pierwszego spośród apostołów jest odpowiedzialny za Kościół. Chce wspierać, dodawać sił, motywować, by kierujący wspólnotami naśladowali Dobrego Pasterza.

 

Fragment Ewangelii według św. Mateusza mówi nam o wydarzeniu, które miało miejsce w okolicach Cezarei Filipowej, i o pytaniu Jezusa skierowanym do uczniów: A wy za kogo Mnie uważacie? Odpowiedź na to pytanie znajduje tylko św. Piotr, ale to, co powie, wykracza poza poznanie ludzkie: Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego. Uczniowie mogli widzieć w Jezusie obiecanego Mesjasza, mogli dostrzegać wypełnienie proroctw, ale wydaje się mało prawdopodobne, by jako monoteiści, mogli dopuścić myśl, że Jezus jest „Synem Boga żywego”. Odpowiedź św. Piotra wskazuje wyraźnie, że Jezus jest obiecanym Mesjaszem i Synem Bożym. Jezus dostrzega tutaj interwencję Ojca, który objawia prawdę o Nim św. Piotrowi: Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem ciało i krew nie objawiły ci tego, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Po tym objawieniu, Jezus powierza św. Piotrowi szczególne zadanie – to on ma być opoką, na której Jezus zbuduje swój Kościół. Otrzymuje także obietnicę, że bramy piekielne go nie przemogą. Warto o tym pamiętać, zwłaszcza w takich momentach, gdzie wydaje się nam, że wszystko się wali. Św. Piotr obdarzony zostaje szczególną władzą: Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie.

 

 

Dzisiejsze święto Katedry św. Piotra Apostoła jest świętem całego Kościoła, jest wezwaniem do jedności i wzmocnienia wiary. Bazylika jest kościołem każdego wierzącego, bo zbudowanym na grobie św. Piotra. To jest przypomnienie, że Kościół opiera się na opoce, której bramy piekielne nie przemogą.

 

„Jak silny był i jest ten związek grobu Piotra, papieża i najważniejszych hierarchów Kościoła, jak bardzo namacalny i fizyczny, pokazują paliusze, rodzaj specjalnych zakładanych na ramiona pasów, które raz do roku papież nakłada metropolitom. Na noc przed uroczystością, 29 czerwca, paliusze zabiera się do Bazyliki Świętego Piotra i składa w srebrnej skrzyni w niszy, gdzie leżą przez całą noc, stykając się bezpośrednio z grobem Piotra. Następnego dnia paliusze zanosi się do papieża, który nakłada je na ramiona nowych arcybiskupów. W ten fizyczny niemal sposób podkreśla się więź każdego wyświęconego metropolity z Rzymem i grobem Piotra” (Paweł Lisicki, Grób rybaka).

 

 

 

 

Kazania-homilie: Święto Katedry św. Piotra Apostoła, Rok B, I
                            Poniedziałek pierwszego tygodnia Wielkiego Postu, Rok B, I

o. Mariusz Simonicz CSsR  (22 lutego 2013 roku, Rok C, I)

o. Ludwik Łabuda CSsR  (22 lutego 2014 roku, Rok A, II)

o. Andrzej Makowski CSsR  (22 lutego 2015 roku, Rok B, I I niedziela Wielkiego Postu )

o. Mariusz Mazurkiewicz CSsR  (22 lutego 2016 roku, Rok C, II)

o. Tomasz Mular CSsR  (22 lutego 2017 roku, Rok A, I)

o. Sylwester Pactwa CSsR  (22 lutego 2018 roku, Rok B, II)

o. Jacek Dembek CSsR  (22 lutego 2019 roku, Rok C, I)

o. Paweł Mroczek CSsR  (22 lutego 2020 roku, Rok A, II)

o. Krzysztof Szczygło CSsR  (22 lutego 2021 roku, Rok B, I)

 

 

 

 

 

 

Drukuj... 

Misjonarz Prowincji Warszawskiej Redemptorystów – Szczecin

o. Krzysztof Szczygło CSsR

Powrót do strony głównej

Czytelnia

Polecamy