Słowo Redemptor

Życzenia Wielkanocne...

 

 

 

 

+ J.M.J.A.

 

 

 

 

 

 

Już wschodzi zorza poranna,
Zabrzmiało niebo weselem
I ziemia śpiewa radośnie,
A piekło jęczy w udręce.

Bo Król tak bardzo potężny
Zniweczył moce śmiertelne,
Podeptał władzę Otchłani
I więzy jeńców rozerwał.

(Hymn na jutrznię, Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego)

 

 

 

 

Drodzy Czytelnicy

Redemptorystowskiego Portalu Kaznodziejskiego
– slowo.redemptor.pl

 

 

 

Kolejny raz w życiu dane jest nam świętować uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego. I choć przeżywamy te święta corocznie, to jednak okoliczności są zawsze inne, zawsze nowe. Takie jest też Boże Słowo, które – poprzez nasz Portal – pragniemy wciąż na nowo odkrywać, ukazując jego aktualność w naszych czasach.

 

Mamy nadzieję, że poprzez posługę naszego Portalu, ten szczególny czas, w jakim Bóg przewidział nasze życie, zostaje choć trochę oświecony światłem Bożego Słowa. Dołączamy w ten sposób do „karawany” chrześcijan, do tych, którzy byli przed nami, wyznawali świętą wiarę, przekazywali jej światło kolejnym pokoleniom i tak jak my, musieli również zmagać się z przeciwnościami: prześladowaniami, trudem ewangelizacji, wojnami, zarazami i, mimo wszystko, zdołali pozostać wiernymi Chrystusowi.

 

Czas pandemii pokazuje nam kruchość naszych planów, ustawia nas – jako ludzi – na „swoim” miejscu, miejscu stworzenia, które nie jest Bogiem, które jest zależne od zewnętrznych okoliczności, pomimo geniuszu, jaki duch ludzki osiągnął poprzez wieki.

 

W obliczu tych wydarzeń pozostaje coś, co jest pewne, niezachwiane, coś, co nie zależy od losów historii: prawda o zmartwychwstaniu Chrystusa. Ten fakt jest dla nas wszystkich punktem odniesienia, miarą, którą mamy oceniać naszą historię.

Zmartwychwstały Chrystus, powracający zwycięski jest odpowiedzią na każde pytanie, jakie rodzi się w ludzkim sercu.

Dajmy się ogarnąć tą Dobrą Nowiną: Chrystus zmartwychwstał!

 

 

 

W imieniu wszystkich Redemptorystów,
życzenia Błogosławionych Świąt Wielkanocnych składają administratorzy
Redemptorystowskiego Portalu Kaznodziejskiego:

o. Grzegorz Jaroszewski, o. Sylwester Cabała,
o. Jarosław Krawczyk, o. Sylwester Pactwa, o. Arkadiusz Buszka

 

 

 

 

 

 

Wielkanoc 2021 roku

 

 

 

 

 

 

Administrator Redemptorystowskiego Portalu KaznodziejskiegoPowrót do strony głównej

Czytelnia

Polecamy