Słowo Redemptor
Wielki Czwartek – Msza Wieczerzy Pańskiej
05.04.2012

Eucharystia, to nieustanna walka Chrystusa o każdego z nas, by zwyciężyła w nas miłość. Na ile spotkanie z Chrystusem Eucharystycznym przemienia moje serce, pomnaża moją miłość.

Wielki Piątek Męki Pańskiej
06.04.2012

Pan nasz, Jezus z Nazaretu, Mesjasz i Syn Boży, umarł. Został poddany okrutnej kaźni krzyża, oddał ducha i został złożony do grobu. Przez dar świętej liturgii, stało się to na naszych oczach, dzisiaj.

Wigilia Paschalna w Wielką Noc
07.04.2012

Gromadzimy się w dniu dzisiejszym na szczególnej Liturgii Kościoła. Jest to szczególna noc, kiedy wspominamy dzieło naszego Odkupienia. W Orędziu Paschalnym śpiewaliśmy, że jej uświęcająca siła oddala zbrodnie, obmywa z przewin, przywraca niewinność, przynosi smutnym radość, rozprasza nienawiść, usposabia do zgody i ugina potęgi.

Czytelnia

Polecamy