Słowo Redemptor
Życzenia na Boże Narodzenie
24.12.2014

Zstąpiłeś z gwiazd dalekich, o Królu nieba, pod nędznej szopki strzechy, gdzie wiatr zawiewa. Mój Maleńki w żłóbku stajenki, w niedoli płaczesz, z zimna drżysz. O Boże prawdziwy, jak bardzo kochasz Ty tej ziemi niwy!św. Alfons Maria de Liguori

Środa czwartego tygodnia Adwentu – Wieczorna Msza wigilijna – 24 grudnia 2014 roku
24.12.2014

Pierwszy werset, który wprowadza nas w opis narodzenia Jezusa Chrystusa, przekazuje nam informację, że narodzenie Jezusa nie jest zwykłym narodzeniem, lecz jest owocem niezwykłego wkroczenia Boga w ludzką historię, Maryja poczęła za sprawą Ducha Świętego. Stąd też to wydarzenie ma charakter ważny i nadprzyrodzony. Autor umieszczając określenie Chrystus (Mesjasz) przy imieniu Jezusa, wskazuje na wypełnienie w Jego osobie zapowiadanych proroctw mesjańskich. Jezus jest oczekiwanym Mesjaszem, który rodząc się, przybiera ludzką naturę, aby objawić ludzkości oblicze miłosiernego Boga i wypełnić swą misję zbawienia.

Narodzenie Pańskie – Pasterka (Msza w nocy) – uroczystość
25.12.2014

Aniołowie z dzisiejszej Ewangelii ogłaszają nowinę, że Bóg objawił swą „chwałę”, a miłując ludzi, obdarowuje ich „pokojem”. Miłość Boga do „ludzi" stanowi najdoskonalsze objawienie „chwały” Bożej i jest darem przynoszącym „pokój ludziom”. To prawda i przesłanie Bożego Narodzenia ogłoszonego przez aniołów.

Boże Narodzenie – uroczystość – Msza o świcie
25.12.2014

Apostoł Paweł ukazuje jako wyraz „dobroci i miłości Zbawiciela” oraz Jego wielkiego miłosierdzia.Dobroć, miłość i miłosierdzie sprawiły, że Syn Boży przyszedł na świat. Św. Jan Ewangelista napisze: Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swojego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony (J 3, 16).

Boże Narodzenie – uroczystość – Msza w dzień
25.12.2014

Jezus Chrystus, Słowo wcielone, Jednorodzony Syn Boga, współistotny Ojcu, jest objawieniem prawdziwego Boga, będącego mądrością wszelkiego stworzenia.Przychodząc od Boga, przynosi pełnię prawdy, ponieważ uczy o Bogu prawdziwym, którego „nikt nigdy nie widział”. Przynosi również pełnię łaski, ponieważ wszystkim, którzy Go przyjęli, daje moc, aby się na nowo z Boga narodzili, aby się stali dziećmi Bożymi.

Czytelnia

Polecamy