Słowo Redemptor
Środa Popielcowa
02.03.2022

Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię – te słowa możemy usłyszeć w Środę Popielcową podczas posypywania głów popiołem. Nawrócenie i wiara – to dwie strony tego samego medalu. Nawrócenie jest odwróceniem się od zła. Wiara w Ewangelię to napełnianie się nowym życiem, nadzieją, miłością, bliskością Boga. To podwójne wezwanie trzeba przełożyć na konkret życia.

Czwartek po Popielcu
03.03.2022

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć: będzie odrzucony przez starszyznę, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; zostanie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie». Potem mówił do wszystkich: «Jeśli ktoś chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje (Łk 9, 22-24).

Piątek po Popielcu – Święto św. Kazimierza, królewicza
04.03.2022

Dziś Kościół stawia nam przed oczy postać św. Kazimierza, który może nam pomóc w tej wielkopostnej drodze odnowy i naprawy naszego życia. Kim był św. Kazimierz? I co takiego zrobił, że Kościół uznał go świętym i proponuje nam go naśladować? W czym konkretnie możemy go naśladować?

Sobota po Popielcu
05.03.2022

Lekarstwem na dążenie ku zgubie jest zatem nawrócenie. Nawrócenie to nie jest to samo, co poprawa. Ktoś kiedyś obrazowo wyjaśniał, że nawrócić się oznacza wysiąść z pociągu, który jedzie nie tam, dokąd chcemy… i następnie wsiąść do tego pociągu właściwego; do tego, który zawiezie nas do celu. Poprawa natomiast jest wtedy, gdy jedziemy już tym „dobrym” pociągiem, a przesiadamy się z klasy gorszej do lepszej… Zatem jeśli ktoś już od wielu lat usiłuje „poprawić się”, a nie przynosi to oczekiwanych skutków, niech najpierw zapyta (i szczerze sobie odpowie), czy jest nawrócony; czy już „jedzie właściwym pociągiem”…

I niedziela Wielkiego Postu
06.03.2022

Czterdziestodniowy okres Wielkiego Postu, który przygotowuje nas do obfitego przeżycia świąt zmartwychwstania, rozpoczęliśmy znakiem posypania głowy popiołem. Jakże znaczące w tym momencie były słowa: Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię czy Prochem jesteś i w proch się obrócisz. Wezwanie do ciągłego nawracania się, do wiary w obecność Chrystusa i Jego Ewangelii w naszej ludzkiej i ograniczonej egzystencji, będą nam towarzyszyły na tej wielkopostnej drodze.

Poniedziałek pierwszego tygodnia Wielkiego Postu
07.03.2022

Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tego i Mnie nie uczyniliście (Mt 25, 45). Czy jestem człowiekiem miłosiernym? – takie pytanie możemy sobie zadać po lekturze dzisiejszej Ewangelii.

Wtorek pierwszego tygodnia Wielkiego Postu
08.03.2022

Pan Jezus dotyka dzisiaj w Ewangelii bardzo trudnego tematu – modlitwy. Bo choć uczymy się jej od najmłodszych lat, to można powiedzieć, że w dalszym ciągu nie potrafimy się modlić. Świadczyć mogą o tym wielorakie pytania zadawane przez ludzi: jak się modlić? A może źle się modlę, że Bóg mnie nie wysłuchuje? Dlaczego mam tyle różnych myśli na modlitwie? Czy też: jak zmobilizować się do systematycznej modlitwy?

Środa pierwszego tygodnia Wielkiego Postu
09.03.2022

W dzisiejszym pierwszym czytaniu widzimy proroka Jonasza wzywającego ludność Niniwy do nawrócenia. Niniwa, która była miastem ogromnym – na trzy dni drogi, jak to obrazowo opisuje nam autor natchniony – była siedliskiem grzechu. Jonasz stanął więc przed trudnym zadaniem, a droga wiodąca do spełnienia tego Bożego posłannictwa okazała się długa. Jonasz buntował się i nie mógł zrozumieć, dlaczego Bóg powołuje go do uczynienia niemożliwego. Słynna stała się jego dramatyczna przygoda w brzuchu wielkiej ryby i uwolnienie z niego. Możemy powiedzieć, że Jonasz sam musiał się nawrócić po to, by mógł innych nawracać. Jednak ostatecznie Niniwici podjęli drogę nawrócenia i zostali ocaleni. Bóg okazał im swoją miłość.

Czwartek pierwszego tygodnia Wielkiego Postu
10.03.2022

Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Albowiem każdy, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą (Mt 7, 7-8). W dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus zachęca nas do wytrwałej modlitwy. To w niej mamy szukać pomocy w rozwiązaniu różnorakich problemów. Jednak niejednokrotnie zdarza się, że modlimy się za jakąś osobę, w jakiejś konkretnej intencji, nieraz świętej i słusznej sprawie, a nic się nie dzieje. Pan Bóg nas nie wysłuchuje.

Piątek pierwszego tygodnia Wielkiego Postu
11.03.2022

W dzisiejszej Ewangelii Jezus upomina swoich uczniów, aby w dążeniu do sprawiedliwości nie naśladowali faryzeuszy i uczonych w Piśmie. Podchodzili oni do sprawy sprawiedliwości w czysto formalny sposób. A taki sposób podejścia do niej, jak zaznacza, przeszkadza również w wejściu do królestwa Bożego.

Czytelnia

Polecamy