Słowo Redemptor

Poniedziałek drugiego tygodnia Wielkiego Postu

 

 

 

Poniedziałek, 01 marca 2021 roku, II tydzień Wielkiego Postu, Rok B, I

 

 

 

CZYTANIA

 

 

 

Życiodajną tkanką relacji międzyludzkich jest miłość. Jednym z najpiękniejszych wyrazów miłości jest miłosierdzie. Miłosierdzie możemy inaczej określić jako miłość w akcji. Słowo Boże z dzisiejszego dnia ukazuje nam jeden ważny aspekt miłosierdzia – przebaczenie.

 

 

Wielu ludzi ma problem z wejściem na drogę przebaczenia i odpuszczenia za wyrządzone krzywdy. Nie jest to łatwy i oczywisty gest. Wspomnienia z przeszłości, zranione uczucia, zniewagi, ból emocjonalny i fizyczny związany z doznaną krzywdą – to wszystko sprawia, że wielu ludzi nie jest w stanie przebaczyć.

 

Z jeszcze bardziej dramatyczną sytuacją mamy do czynienia wtedy, gdy brak przebaczenia przekształca się – jak jakaś mutacja wirusa – w nienawiść. Nienawiść staje się wtedy obosiecznym mieczem, który rani naszego oprawcę i jednocześnie nas samych.

 

Gdzie szukać przewodnika, który wyprowadzi nas z tego labiryntu? Jezus ukazuje nam Kogoś, kto jest w stanie nas z niego wyprowadzić.

 

Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny.

 

Jeżeli doszedłeś już do tego punktu, że nie jesteś w stanie żyć z ciężarem potępienia, goryczy, nienawiści, zwróć się do Ojca niebieskiego. Poproś Go na modlitwie, szczerze bez lęku, o to, aby przemienił twoje serce. Pomódl się, aby dał ci siłę do tego, by przebaczyć w Imię Jezusa.

 

Następnie porzuć styl życia, którym jest potępianie i osądzanie innych. Zamiast tego, zacznij się modlić za osoby, którym chcesz przebaczyć. Przebaczenie jest to jeden z największych darów, jaki możesz komuś dać. Nie chodzi tu o pieniądze, ale o miłosierdzie.

 

Jezus daje nam także motywację do tego, abyśmy byli miłosierni: Miarę dobrą, ubitą, utrzęsioną i wypełnioną po brzegi wsypią w zanadrza wasze.

 

 

Jeżeli więc chcesz wiele mieć, dziel się hojnie miłosierdziem.

 

 

 

 

Kazania-homilie: Poniedziałek drugiego tygodnia Wielkiego Postu, Rok B, I

o. Marcin Zubik CSsR  (05 marca 2012 roku, Rok B, II)

o. Marcin Zubik CSsR  (25 lutego 2013 roku, Rok C, I)

o. Piotr Andrukiewicz CSsR  (17 marca 2014 roku, Rok A, II)

o. Andrzej Makowski CSsR  (02 marca 2015 roku, Rok B, I)

o. Mariusz Mazurkiewicz CSsR  (22 lutego 2016 roku, Rok C, II Święto katedry św. Piotra Apostoła)

o. Ryszard Bożek CSsR  (13 marca 2017 roku, Rok A, I)

o. Andrzej Kiełbasa CSsR  (26 lutego 2018 roku, Rok B, II)

o. Marian Krakowski CSsR  (18 marca 2019 roku, Rok C, I)

o. Łukasz Baran CSsR  (09 marca 2020 roku, Rok A, II)

o. Paweł Drobot CSsR  (01 marca 2021 roku, Rok B, I)

 

 

 

 

 

Drukuj... 

Misjonarz Prowincji Warszawskiej Redemptorystów, moderator Szkoły Nowej Ewangelizacji Sursum Corda,
duszpasterz akademicki – Warszawa

o. Paweł Drobot CSsR

Powrót do strony głównej

Czytelnia

Polecamy