Słowo Redemptor

Świętej Teresy Benedykty od Krzyża, (Edyty Stein), dziewicy i męczennicy, patronki Europy – święto

 

 

 

Poniedziałek, 09 sierpnia 2021 roku, XIX tydzień zwykły, Rok B, I

 

 

 

 

 

 

 

CZYTANIA

 

 

 

 

Dziś Kościół stawia nam przed oczami wyjątkową świętą – dziewicę i męczennicę, patronkę Europy, karmelitankę, siostrę Teresę Benedyktę od Krzyża (Edytę Stein). Niemiecka Żydówka, wybitna filozof, współpracująca z Husserlem i Heideggerem. W młodości straciła wiarę, a po jej ponownym odkryciu w katolicyzmie w 30. roku swojego życia przyjmuje chrzest. Jej droga prowadzi dalej do klasztornej furty. W czasie II wojny światowej aresztowana przez hitlerowców i wysłana do obozu Auschwitz-Birkenau, gdzie została zagazowana 9 sierpnia 1942 r.

 

 

W czytaniach przeznaczonych na dzisiejsze święto widzimy, w jaki sposób słowa te spełniły się w życiu św. Teresy Benedykty od Krzyża, a także jak my sami – wpatrując się w świętą – mamy realizować je w naszej codzienności.

 

Ozeasz mówi o szczególnie bliskiej relacji między Bogiem a swym ludem, który jest przedstawiany jako oblubienica. Jak Bóg poślubił swój lud, jak związała się z Nim nasza święta, tak samo i każdy z nas jest wezwany, aby budować swoją relację z Bogiem w sposób oblubieńczy. Wymiar oblubieńczy zakłada wyłączność: jeśli miłuję Oblubieńca to nikt inny nie może zająć jego miejsca w mym sercu. Na kartach Pisma św. Bóg wielokrotnie ukazuje swą „zazdrosną” miłość, ponieważ tylko będąc tak kochanym przez człowieka – na wyłączność – tenże człowiek spełnia się w każdej innej relacji. Buduje swoje życie, w całej jego złożoności, w sposób twórczy i dobry. Boża miłość względem nas ma również charakter wieczny: z jednej strony nigdy się nie skończy, będzie trwała po śmierci w życiu wiecznym, a z drugiej – tutaj na ziemi – Bóg nigdy nie przestaje nas kochać i zawsze jest gotowy na naszą miłość.

 

Psalm 45 kontynuuje tematykę zaślubin, ukazując ich opis. Św. Teresa Benedykta od Krzyża całkowicie poświęciła się swemu Oblubieńcowi. Możemy oczami wyobraźni przenieść się najpierw do Bad Bergzabern, gdzie 1 stycznia 1922 roku w kościele św. Marcina przyjęła chrzest. A potem do Kolonii, gdzie wstąpiła do karmelitańskiego klasztoru i 21 kwietnia 1938 r. złożyła śluby wieczyste. Decyzja o przyjęciu wiary Jezusa Chrystusa, a także jej całkowite oddanie się Oblubieńcowi poprzez konsekrację zakonną z pewnością było zapomnieniem o domu swego ojca, gdyż jej piękna zapragnął Król (por. Ps 45). Jej ostatnia droga w sierpniowy dzień 1942 roku była dążeniem na spotkanie z Tym, którego umiłowała ponad wszystko. I choć nie była to sceneria zaślubin opisywanych w psalmie, a dramatyczny marsz ku śmierci, to właśnie wtedy spełnia się jej zjednoczenie z Królem: Córa królewska wchodzi pełna chwały, odziana w złotogłów, w szacie wzorzystej prowadzą ją do króla (Ps 45).

 

Nasza święta była panną roztropną, opisywaną przez dzisiejszą Ewangelię. Nie zabrakło jej oliwy wiary, beznadziejne okoliczności nie stłumiły w niej miłości do Chrystusa, dlatego też mogła Go oczekiwać z nadzieją na spotkanie tam, poza granicą śmierci.

 

 

To ważne dla nas, abyśmy czerpali z przykładu świętej Teresy Benedykty od Krzyża. Tym, co pozwala nam iść naprzód w życiu – niezależnie od jego okoliczności – jest właśnie miłowanie Chrystusa ponad wszystko. W naszej odpowiedzi wiary spełnione zostają pragnienia zarówno uczuciowe jak i intelektualne. To Jezus jest i miłością, i prawdą – tym, czego najczęściej w życiu szukamy. Edyta Stein drogę tę odnalazła: pokochała Chrystusa i odkryła Go jako prawdę świata.

 

 

 

 

Kazania-homilie: Święto św. Teresy Benedykty od Krzyża, dziewicy i męczennicy,
                                 patronki Europy
, Rok B, I

o. Marek Urban CSsR  (09 sierponia 2012 roku, Rok B, II)

o. Tomasz Mular CSsR  (09 sierpnia 2013 roku, Rok C, I)

 o. Andrzej Szorc CSsR  (09 sierpnia 2014 roku, Rok A, II)

o. Władysław Chaim CSsR  (09 sierpnia 2016 roku, Rok C, II)

o. Jacek Burnus CSsR  (09 sierpnia 2017 roku, Rok A, I)

o. Jacek Dembek CSsR  (09 sierpnia 2018 roku, Rok B, II)

o. Edmund Kowalski CSsR  (09 sierpnia 2019 roku, Rok A, II)

o. Krzysztof Bieliński CSsR  (09 sierpnia 2019 roku, Rok A, II)

o. Sylwester Pactwa CSsR  (09 sierpnia 2021 roku, Rok B, I)

 

 

 

 

 

 

Drukuj... 

Redemptorysta Prowincji Warszawskiej obecnie wychowawca i wykładowca teologii fundamentalnej i ekumenizmu
w Wyższym Seminarium Duchownym Redemptorystów – Tuchów

o. Sylwester Pactwa CSsR

Powrót do strony głównej

Czytelnia

Polecamy