Słowo Redemptor
26 września, Błogosławiony Kaspar Stanggassinger - wspomninie
26.09.2017

Przeżywamy dzisiaj wspomnienie błogosławionego. Kaspra Stanggasingera. Urodził się on 12 stycznia 1871 roku w Berchtersgarden w rodzinie wielodzietnej. Razem z nim rodzice mieli 17 dzieci.

Sługa Boży o. Bernard Łubieński CSsR
10.09.2017

Historia życia o. Bernarda Łubieńskiego jest ciekawa i jednocześnie burzliwa. Był on synem epoki, w jakiej wzrastał, oraz w której znalazła się Polska i Kościół. Doświadczył losu emigranta, miał możliwość poznania wielu wybitnych osobowości Kościoła, które wpłynęły na jego formację i rozwój, był także świadkiem przemian społeczno – politycznych i odzyskania niepodległości przez Polskę.

01 sierpnia, Świętego Alfonsa Marii de Liguori, biskupa i doktora Kościoła
01.08.2017

Życie świętych ludzi to po prostu Ewangelia Jezusa konkretnie wprowadzona w codzienność. Św. Alfons Maria de Liguori – patron dnia dzisiejszego – wielki kaznodzieja południowych Włoch i wybitny teolog moralista, patron spowiedników i doktor Kościoła, założyciel Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela i biskup dożył pięknego wieku 91 lat. Jego długie i owocne dla Kościoła do dnia dzisiejszego życie, obfituje w liczne wydarzenia i dzieła. Na pięć najważniejszych moim zdaniem etapów w życiu świętego Alfonsa, które ukształtowały jego ludzką, chrześcijańską, zakonną i kapłańską dojrzałość, jego świętość, chciałbym zwrócić naszą uwagę. Nie mam wątpliwości, że życie i droga świętego Alfonsa ku chrześcijańskiej dojrzałości, ku „świętości”, może każdą i każdego z nas zmierzających przecież w tym samym kierunku, czegoś istotnego nauczyć!

01 sierpnia, Świętego Alfonsa Marii de Liguori, biskupa i doktora Kościoła
01.08.2017

Redemptoryści na całym świecie radują się dzisiaj przeżywając Uroczystość swojego Założyciela – św. Alfonsa Marii de Liguori (1696-1787). Św. Alfonsa Marii de Liguori założył w 1732 roku Zgromadzenie Najświętszego Odkupiciela (Zgromadzenie Redemptorystów, CSsR) posłane do ubogich i opuszczonych. Był święcie przekonany, że Redemptoryści są powołani, aby idąc za Jezusem wychodzić z Ewangelią do ludzi, którzy cierpią z powodu nędzy i opuszczenia. Znakiem wyróżniającym Zgromadzenie winno być wcielenie się w sytuację opuszczenia, by wyszukiwać tych, którzy dzisiaj są zepchnięci na margines, opuszczeni przez zwyczajne duszpasterstwo kościelne.

01 sierpnia, Świetego Alfonsa Marii Liguoriego, biskupa i doktora Kościoła
01.08.2017

Podczas pewnego sierpniowego spotkania z wiernymi w Castelgandolfo Benedykt XVI powrócił do tematów, które wiążą się z ogłoszonym 19 czerwca 2009 Rokiem Kapłańskim. Odniósł się wtedy do postaci, z których wspomnieniem związany jest początek miesiąca sierpnia. Wymienił świętych: Alfonsa Marię Liguoriego, Jana Marię Vianneya, Kajetana z Thieny, Dominika, a także Papieża Pawła VI. Świętego Alfonsa Marię Liguoriego, biskupa i doktora Kościoła, którego liturgiczne wspomnienie przypada 1 sierpnia, Papież nazwał wielkim mistrzem teologii moralnej oraz wzorem cnót chrześcijańskich i pasterskich.

30 czerwca, Błogosławionego Januarego Marii Sarnellego, redemptorysty – wspomnienie
30.06.2017

Po co nam święci i błogosławieni? Odpowiedź mamy w kolekcie na wspomnienie Błogosławionego Januarego Marii Sarnellego, redemptorysty: aby przez głoszenie słowa Bożego i niesienie pomocy uciśnionym okazać Twoją miłość.

15 marca, Świętego Klemensa Marii Hofbauera apostoła Warszawy, patrona Wiednia oraz duchowego opiekuna piekarzy
15.03.2017

Wiele refleksji i inspiracji dostarcza nam doświadczenie św. Klemensa. Chociaż odnalazł on Oblicze Pańskie w podarowanym mu powołaniu, nigdy jednak nie przestał szukać woli Bożej. Podążał nadal drogą szukania Bożego Oblicza w wydarzeniach swojego życia. W szczególny sposób szukał Go w modlitwie i w ludziach, których Bóg stawiał na drodze jego życia.Podziwiając dzisiaj św. Klemensa, szukajmy inspiracji dla każdego z nas. Niech i nasze życie będzie nacechowane szukaniem Oblicza Pańskiego!

05 stycznia, Świętego Jana Neumanna, biskupa
05.01.2017

Jak św. Jan Neumann, my również powinniśmy przyswoić sobie ducha dyspozycyjności misyjnej, aby odpowiedzieć na pilną potrzebę prowadzenia z nową mocą i w odnowiony sposób dzieła ewangelizacji w świecie. To dążenie może pięknie korespondować z inicjatywami podejmowanymi obecnie w Kościele powszechnym w związku z tematem nowej ewangelizacji. Powinniśmy być otwarci na nowe metody ewangelizacji, nowe doświadczenia i nowe języki, jeśli chcemy wprowadzić w życie inicjatywy Kościoła i naszego Zgromadzenia...

Rocznica założenia Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela (Redemptorystów) – 09 listopada 1732 roku
09.11.2016

Mówi się, że początki są trudne. Jest to w pewnym sensie prawda. Rozpocząć coś, czego jeszcze nie było, przekonać do tego innych, ukazać, że to, co się planuje, ma sens, pokonać wiele przeszkód, wątpliwości. Takie często są początki. Bardzo ogólnie brzmią powyższe stwierdzenia, ale są dosyć istotne. Dzisiaj obchodzimy 284. rocznicę założenia Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela, czyli Redemptorystów. Powstanie Zgromadzenia było odpowiedzią na wezwanie ze strony Jezusa, skierowane do św. Alfons za pośrednictwem ubogich.

01 sierpnia, Świętego Alfonsa Marii de Liguori, biskupa i doktora Kościoła
01.08.2016

„Św. Alfons Maria de Liguori – według opinii św. Jana Pawła II – był mistrzem mądrości i ojcem w wierze”, „nauczycielem życia chrześcijańskiego” i „wielkim przyjacielem ludu”.

Czytelnia

Polecamy