Słowo Redemptor
Droga Krzyżowa na Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia czyli 14 okazji do pełnienia miłosierdzia
10.02.2016

Panie Jezu Chryste! Ty objawiłeś nam prawdziwe oblicze swego Ojca. Uczyniłeś to przede wszystkim przez przykład swego życia. Wiemy, że i my nie tylko mamy wierzyć, ale swoją wiarę wyrażać i potwierdzać czynami.W tym roku zapraszasz nas, Panie Jezu, do gorliwego pełnienia czynów miłosierdzia. Wiesz jednak, jak słabi jesteśmy w tym względzie. Dlatego prosimy: niech rozważanie Twej męki przypomni nam, co Ty czyniłeś dla innych i pobudzi nas do wiernego naśladowania Ciebie.

Środa Popielcowa
10.02.2016

Czas wielkopostny to nabożeństwa gorzkich żali, drogi krzyżowej czy wielkopostnych rekolekcji.Może nieraz łatwo się z tego zwalniam, tłumacząc się brakiem czasu, pracą, innymi zajęciami. Ale mam przecież modlitewnik, teksty mogę znaleźć także w Internecie. Zwrócę uwagę na moją modlitwę osobistą, a może znajdę czas na przeczytanie fragmentu z Pisma św.? I na koniec podejmę post. Odmówię sobie czegoś, co mnie zniewala albo pozwoli mi jeszcze bardziej być wolnym.

Czwartek po Popielcu
11.02.2016

Jezus nie mówi łatwych słów, nie mówi tego, co większość z nas chciałaby usłyszeć.Jednak w tym wszystkim nie kieruje się własnym dobrem. Mówi i postępuje tak, bo kocha. Przypomina, że to, co dobre i wartościowe, kosztuje. Poza tym mówi z pozycji kogoś, kto sam doświadczył trudności, odrzucenia, bólu, nienawiści innych.

Piątek po Popielcu
12.02.2016

Czy porównywanie się ma sens? Kiedyś przeczytałem, że porównywanie „zalatuje” demonem, bo porównując się albo zaniżamy swoją wartość i myślimy, że nie jesteśmy w stanie nic dobrego zrobić, albo pojawia się pycha i uznajemy, że sami jesteśmy w stanie prześcignąć wszystkich we wszystkim.

Sobota po Popielcu
13.02.2016

Zadaj sobie takie pytania i zobacz, czy rzeczywiście jesteś zdrowy, czy potrzebujesz Lekarza i Jego lekarstwa, jakim jest przebaczenie i pełna miłosierdzia miłość.

I niedziela Wielkiego Postu
14.02.2016

Scena kuszenia Jezusa na pustyni to obraz duchowej walki, od której nikt z nas nie jest wolny. Możemy ten bój stoczyć zwycięsko, jeśli naszą bliską relację z Jezusem uczynimy własną duchową tarczą, zbroją i mieczem. Wygrywajmy, ponieważ „ku wolności wyswobodził nas Chrystus!”.

Poniedziałek pierwszego tygodnia Wielkiego Postu
15.02.2016

Przykazania i sąd – tak najkrócej można streścić słowo, jakie daje nam Kościół na dziś, poniedziałek pierwszego tygodnia Wielkiego Postu. Znane doskonale wszystkie przykazania mają jeden cel – doprowadzić do świętości. Nie zawsze widzimy ścisły związek pomiędzy zachowywaniem Bożych przykazań a naszą (moją) osobistą świętością, doskonałością.

Wtorek pierwszego tygodnia Wielkiego Postu
16.02.2016

W świecie, gdzie zalewa nas potop słów, Jezus uczy prostej krótkiej modlitwy. Ojciec nasz w niebie wie, czego potrzeba każdemu z nas, wie czego potrzeba dzisiejszemu światu. Powinienem uznać Boże władztwo nad sobą – to będzie oznaczało: „Święć się imię Twoje”.

Środa pierwszego tygodnia Wielkiego Postu
17.02.2016

Sercem skruszonym nie pogardzisz Panie… Nawrócenie! To się dokonało w Niniwie i miłosierdzie Boże ujawniło się w obfitości. Bóg nie chce śmierci grzesznika… Znamy ciąg dalszy tego zdania.

Czwartek pierwszego tygodnia Wielkiego Postu
18.02.2016

Zagrożenie i zaufanie, modlitwa skuteczna i proste wskazanie – to możemy wyczytać z danego nam na dziś Bożego słowa.

Czytelnia

Polecamy