Słowo Redemptor
Świętego Andrzeja, apostoła – święto
30.11.2021

Dość nietypowo, bo już w Adwencie przychodzi nam w tym roku czcić św. Andrzeja Apostoła. A czczony jest zarówno w Kościele katolickim, jak i wschodnim. Zauważyć warto, że dla prawosławnych św. Andrzej jest jednym z najważniejszych świętych, nazywają go Apostołem Słowian. Według ich tradycji dotarł on aż nad Dniepr i Don i jest założycielem Kijowa.

Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny – uroczystość
08.12.2021

Niech Maryja Niepokalana, patronująca również tylu zakonom i zgromadzeniom zakonnym, tylu wspólnotom parafiom i ruchom religijnym, uczy nas ostrożności i rozwagi, stałości i zdecydowania, a nade wszystko odwagi i konsekwencji w odpowiadaniu Bogu na Jego zaproszenie do współpracy we wciąż dokonującym się dziele Zbawienia.

Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa – święto
26.12.2021

Dwunastoletni Jezus wprowadza nas w dzisiejszej Ewangelii w tajemnicę rozumienia spraw tego świata: musimy, jak On, być najpierw w sprawach Ojca, aby właściwie istnieć w sprawach świata. Dlatego też mądrzy rodzice tak będą patrzyli na swoje życie i na życie swych dzieci, aby Boże sprawy stały zawsze na pierwszym miejscu.

Świętego Jana, Apostoła i Ewangelisty – święto
27.12.2021

Od dwóch tysięcy lat Kościół hojnie dzieli się tym, co sam otrzymał: prawdą o Chrystusie – jedynym Zbawicielu świata i człowieka, a jednocześnie tak bliskim każdemu z nas. Tam, gdzie to orędzie znajduje posłuch w sercach i umysłach ludzi, życie człowieka staje się bardziej znośne. Świadczy o tym historia. Pozwolenie, aby kształtować naszą codzienność według zasad wiary, zawsze owocuje dobrem człowieka, jego godności i praw. To sprawiło, że chrześcijaństwo wytworzyło najdoskonalsze warunki do życia, rozwoju i spełniania marzeń. Realizacja Bożego królestwa na ziemi jest zawsze promocją każdego człowieka i zapowiedzią pełni szczęścia w życiu wiecznym.

Świętych Młodzianków, męczenników – święto
28.12.2021

Zatrzymujemy się dziś w Betlejem. I nikt chyba temu dziwić się nie będzie. Ono stało się centrum, gdzie radość i ból się spotkały. Tu zbiegały się i stąd rozchodziły się drogi.

Świętej Bożej Rodzicielki Maryi – uroczystość
01.01.2022

Rozpoczynamy jednak ten nowy początek i dany nam rok łaski uroczystością Świętej Bożej Rodzicielki, jednym z najpiękniejszych i najgłębszych świąt maryjnych. Macierzyństwo Maryi jest nie tylko Boskie, ale także ludzkie, gdyż Jezus jest Bogiem i człowiekiem; macierzyństwo to dotyczy Chrystusa, ale także Kościoła, a także każdej i każdego z nas. Maryja jest obecna w każdym z trzech najważniejszych momentów w historii zbawienia. Jest przy żłóbku w Betlejem, stoi pod krzyżem na Kalwarii, nie brak Jej w Wieczerniku w chwili zstąpienia Ducha Świętego.

II niedziela po Narodzeniu Pańskim
02.01.2022

W naszym życiu bardzo ważny jest początek. Często powtarza się, że najważniejsze to dobrze zacząć. Widzimy to wyraźnie choćby w sporcie. Podczas zawodów biegowych czy w wyścigach motocyklowych często dobry start zapewnia wygraną. Jeśli zawodnik spóźni się ze startem, ma niewielkie szansę na wygraną. Dziś w Ewangelii czytamy o początku. Był to dobry początek – najlepszy, jaki był możliwy, bo początkiem wszystkiego był Bóg i Jego Słowo.

Świętego Jana Nepomucena Neumanna, biskupa, redemptorysty
05.01.2022

Jak św. Jan Neumann, my również powinniśmy przyswoić sobie ducha dyspozycyjności misyjnej, aby odpowiedzieć na pilną potrzebę prowadzenia z nową mocą i w odnowiony sposób dzieła ewangelizacji w świecie. To dążenie może pięknie korespondować z inicjatywami podejmowanymi obecnie w Kościele powszechnym w związku z tematem nowej ewangelizacji. Powinniśmy być otwarci na nowe metody ewangelizacji, nowe doświadczenia i nowe języki, jeśli chcemy wprowadzić w życie inicjatywy Kościoła i naszego Zgromadzenia...

Objawienie Pańskie – uroczystość
06.01.2022

Czy człowiek może dostrzec znaki wskazujące na obecność Boga? Dzisiejsza Ewangelia daje nam pozytywną odpowiedź na to pytanie. Oto ludzie, których możemy we współczesnym języku nazwać uczonymi, naukowcami, obserwują niebo. Dochodzą do wniosku, że pojawia się nietypowy znak. Starają się go zrozumieć. To poszukiwanie od zjawiska przyrodniczego prowadzi ich do tego, że zwracają się ku proroctwom zawartym w Biblii i wyruszają w drogę.

Niedziela Chrztu Pańskiego – święto
09.01.2022

W pierwszą niedzielę po uroczystości Objawienia Pańskiego wspominamy chrzest Chrystusa w Jordanie. W czasie swojego chrztu objawił się On Izraelitom jako prawdziwy Mesjasz namaszczony Duchem Świętym. Tu rozpoczął Jezus, objawiwszy swoje posłannictwo, swą działalność publiczną. Święto Chrztu Pańskiego kończy okres świąteczny Bożego Narodzenia.

Czytelnia

Polecamy