Słowo Redemptor
Ofiarowanie Pańskie – święto
02.02.2022

Dzisiejsze słowo Boże ukazuje nam ludzi, którzy przez całe swoje życie czekali na Mesjasza. Mimo że byli już w podeszłym wieku, nie tracili nadziei, że Boża obietnica przyjścia na świat Zbawiciela zostanie spełniona. Trwając wiernie na modlitwie w świątyni, dzięki Duchowi Świętemu w niepozornym Dziecku ujrzeli Boga i Mesjasza. Tymi osobami, którym Bóg pozwolił dożyć tak ważnej chwili, byli Symeon i Anna. Są oni przedstawicielami narodu wybranego, który od setek lat nie mógł doczekać się upragnionego Mesjasza. Na to wydarzenie czekali całe swoje długie życie. I kiedy nadszedł ten moment, wyrazili swoją radość w słowach wielbiących Boga za to, że dotrzymał swoich obietnic.

Nawrócenie św. Pawła Apostoła – święto
25.01.2022

W 2005 roku na początku swojego pontyfikatu papież Benedykt XVI zachęcał wiernych: „Nie obawiajcie się Chrystusa! On niczego nie zabiera, a daje wszystko. Kto oddaje się Jemu, otrzymuje stokroć więcej. (...) Nie ma nic piękniejszego, niż wpaść w sieci Ewangelii Chrystusa. Nie ma nic piękniejszego, jak poznać Go i opowiadać innym o przyjaźni z Nim”.

Błogosławionego Piotra Dondersa, redemptorysty
14.01.2022

Każde Zgromadzenie zakonne, mając swoich świętych i błogosławionych współbraci, często jest zdumione faktem, że każda z tych osób, mimo że żyła tym samym charyzmatem zgromadzenia, ostatecznie obierała swoją bardzo specyficzną drogę prowadzącą do nieba.

Niedziela Chrztu Pańskiego – święto
09.01.2022

W pierwszą niedzielę po uroczystości Objawienia Pańskiego wspominamy chrzest Chrystusa w Jordanie. W czasie swojego chrztu objawił się On Izraelitom jako prawdziwy Mesjasz namaszczony Duchem Świętym. Tu rozpoczął Jezus, objawiwszy swoje posłannictwo, swą działalność publiczną. Święto Chrztu Pańskiego kończy okres świąteczny Bożego Narodzenia.

Objawienie Pańskie – uroczystość
06.01.2022

Czy człowiek może dostrzec znaki wskazujące na obecność Boga? Dzisiejsza Ewangelia daje nam pozytywną odpowiedź na to pytanie. Oto ludzie, których możemy we współczesnym języku nazwać uczonymi, naukowcami, obserwują niebo. Dochodzą do wniosku, że pojawia się nietypowy znak. Starają się go zrozumieć. To poszukiwanie od zjawiska przyrodniczego prowadzi ich do tego, że zwracają się ku proroctwom zawartym w Biblii i wyruszają w drogę.

Świętego Jana Nepomucena Neumanna, biskupa, redemptorysty
05.01.2022

Jak św. Jan Neumann, my również powinniśmy przyswoić sobie ducha dyspozycyjności misyjnej, aby odpowiedzieć na pilną potrzebę prowadzenia z nową mocą i w odnowiony sposób dzieła ewangelizacji w świecie. To dążenie może pięknie korespondować z inicjatywami podejmowanymi obecnie w Kościele powszechnym w związku z tematem nowej ewangelizacji. Powinniśmy być otwarci na nowe metody ewangelizacji, nowe doświadczenia i nowe języki, jeśli chcemy wprowadzić w życie inicjatywy Kościoła i naszego Zgromadzenia...

II niedziela po Narodzeniu Pańskim
02.01.2022

W naszym życiu bardzo ważny jest początek. Często powtarza się, że najważniejsze to dobrze zacząć. Widzimy to wyraźnie choćby w sporcie. Podczas zawodów biegowych czy w wyścigach motocyklowych często dobry start zapewnia wygraną. Jeśli zawodnik spóźni się ze startem, ma niewielkie szansę na wygraną. Dziś w Ewangelii czytamy o początku. Był to dobry początek – najlepszy, jaki był możliwy, bo początkiem wszystkiego był Bóg i Jego Słowo.

Świętej Bożej Rodzicielki Maryi – uroczystość
01.01.2022

Rozpoczynamy jednak ten nowy początek i dany nam rok łaski uroczystością Świętej Bożej Rodzicielki, jednym z najpiękniejszych i najgłębszych świąt maryjnych. Macierzyństwo Maryi jest nie tylko Boskie, ale także ludzkie, gdyż Jezus jest Bogiem i człowiekiem; macierzyństwo to dotyczy Chrystusa, ale także Kościoła, a także każdej i każdego z nas. Maryja jest obecna w każdym z trzech najważniejszych momentów w historii zbawienia. Jest przy żłóbku w Betlejem, stoi pod krzyżem na Kalwarii, nie brak Jej w Wieczerniku w chwili zstąpienia Ducha Świętego.

Świętych Młodzianków, męczenników – święto
28.12.2021

Zatrzymujemy się dziś w Betlejem. I nikt chyba temu dziwić się nie będzie. Ono stało się centrum, gdzie radość i ból się spotkały. Tu zbiegały się i stąd rozchodziły się drogi.

Świętego Jana, Apostoła i Ewangelisty – święto
27.12.2021

Od dwóch tysięcy lat Kościół hojnie dzieli się tym, co sam otrzymał: prawdą o Chrystusie – jedynym Zbawicielu świata i człowieka, a jednocześnie tak bliskim każdemu z nas. Tam, gdzie to orędzie znajduje posłuch w sercach i umysłach ludzi, życie człowieka staje się bardziej znośne. Świadczy o tym historia. Pozwolenie, aby kształtować naszą codzienność według zasad wiary, zawsze owocuje dobrem człowieka, jego godności i praw. To sprawiło, że chrześcijaństwo wytworzyło najdoskonalsze warunki do życia, rozwoju i spełniania marzeń. Realizacja Bożego królestwa na ziemi jest zawsze promocją każdego człowieka i zapowiedzią pełni szczęścia w życiu wiecznym.

Czytelnia

Polecamy