Słowo Redemptor

Świętego Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny – uroczystość

 

 

 

Sobota, 19 marca 2022 roku, II tydzień Wielkiego Postu, Rok C, II

 

 

 

 

 

 

 

CZYTANIA

 

 

 

 

Przeżywając tegoroczną uroczystość św. Józefa, spójrzmy na niego jako podporę rodzin i opiekuna życia rodzinnego.

 

 

Papież Franciszek przy okazji niedawnego Roku św. Józefa powiedział: „Wspaniale jest zastanowić się nad tym, że Syn Boży, podobnie jak wszystkie dzieci, potrzebował ciepła rodziny. Właśnie dlatego rodzina z Nazaretu jest rodziną wzorcową, w której wszystkie rodziny świata mogą znaleźć pewny punkt odniesienia oraz inspirację”.
To właśnie ze względu na rolę, do jakiej Bóg powołał Józefa w rodzinie naszego Zbawiciela, stał się on patronem każdej ludzkiej rodziny. Chrześcijańscy małżonkowie i wierzące rodziny mogą szukać u św. Józefa takiego samego oparcia, pomocy i ochrony, jakie on potrafił zapewnić Świętej Rodzinie z Nazaretu.

 

W Litanii do św. Józefa przywołujemy go jako podporę rodzin. W codziennym życiu podporą nazywamy kogoś, na kim możemy się oprzeć, kto może służyć pomocą w trudnej sytuacji, na kim możemy polegać i kto zabezpiecza nas przed upadkiem. Pomoc, jaką św. Józef świadczy rodzinom, wywodzi się z roli, jaką Bóg mu wyznaczył w Świętej Rodzinie. Józef był w niej głową, ojcowskim opiekunem i wychowawcą. Nikt nie był tak blisko Jezusa i Maryi, Jego Matki, jak on. A Święta Rodzina jest wzorem każdej rodziny.

 

Ewangelie pokazują nam Józefa milczącego, ale zawsze obecnego w kluczowych momentach życia Maryi i Jezusa. Choć wydaje się pozostawać w cieniu, to gdy trzeba jest obok i podejmuje działanie. Józef reprezentuje postawę określaną sformułowaniem: „Nie słowa, lecz czyny”. Bowiem tym, co potwierdza naszą autentyczność i wierność wartościom, jest konkretny czyn, trwanie do końca w danej postawie.

 

Józef był normalnym człowiekiem. Z pewnością wiele rozmawiał z ludźmi, a przede wszystkim ze swoją żoną i z Jezusem. Prawdą jednak jest, że w Ewangeliach nie ma słów, które pochodziłyby od niego. Dlatego często nazywamy to milczeniem Józefa, ale jest to milczenie szczególne, milczenie, które mówi więcej niż słowa. Józef w Ewangeliach mówi nie słowami, lecz czynami. Po pewnych wątpliwościach, które w nim powstały, uczynił to, co rozpoznał jako wolę Boga, co polecił mu Pan przez anioła: Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański: wziął swoją żonę do siebie (Mt 1, 24).

 

Ewangelia mówi, że Józef był człowiekiem prawym. Ta prawość zakorzeniona była w jego wierze i w relacji do Boga. Przejawem tej prawości był szacunek do Maryi jako kobiety i małżonki.

 

Najbardziej godną naśladowania dla współczesnych mężów i ojców jest jego opiekuńczość. Gdy wziął Maryję, już jako Matkę, do siebie, zaopiekował się Nią. Zapewnił Jej dom, ciepło i bezpieczeństwo. Ojcowską opieką otoczył swoją rodzinę, stworzył jej warunki do życia i rozwoju, stworzył klimat prawdziwie rodzinny. Ta jego ojcowska opiekuńczość miała źródło w miłości. Józef kochał swoją rodzinę, kochał Jezusa i Maryję, ponieważ kochał Boga.

 

Pan Bóg powierzył duchowej opiece św. Józefa każdą rodzinę. Dlatego św. Józef w niebie darzy szczególnym upodobaniem rodziny i wstawia się za nimi. Bóg tego chce i miła jest Mu prośba Józefa za każdą rodzinę, zwłaszcza zaś za tę, której jest ciężko i która zwraca się do niego o pomoc. Wielu ludzi odczuwa skuteczność Józefowego wstawiennictwa, czego dowodem mogą być podziękowania i prośby, jakie kierują do niego.

 

Do narodowego sanktuarium św. Józefa w Kaliszu przybywają ludzie młodzi i proszą go o dobrego męża lub o dobrą żonę. Liczna jest grupa próśb zanoszonych przez wstawiennictwo św. Józefa o Boże błogosławieństwo dla małżeństw i rodzin, które cieszą się szczęściem swojej rodzinnej wspólnoty. Proszący pragną się zabezpieczyć przed złem, które mogłoby wtargnąć w ich szczęście rodzinne, zakłócić w nim spokój, a nawet je zniweczyć. W tej intencji proszą bądź sami małżonkowie i rodzice, bądź ich bliscy, krewni czy przyjaciele. Do św. Józefa modlą się też żony za mężów, którzy potrzebują, aby Duch Święty przemienił ich serca, tak jak dokonało się to w życiu św. Józefa.

 

 

Powierzmy dziś św. Józefowi chrześcijańskie małżeństwa i rodziny. Niech ten, który czuwał nad Świętą Rodziną z Nazaretu, wyprasza im potrzebne łaski i otacza je swoją opieką. Słowami papieża Franciszka wołajmy do niego:

O święty Józefie, okaż się ojcem także i nam,
i prowadź nas na drodze życia.
Wyjednaj nam łaskę, miłosierdzie i odwagę
i broń nas od wszelkiego zła.
Amen

 

 

 

 

 

 

 

 

Kazania-homilie:  Uroczystość Świętego Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny

o. Mariusz Simonicz CSsR  (19 marca 2012 rok, Rok B, II – Poniedziałek czwartego tygodnia Wielkiego Postu)

o. Jan Chaim CSsR  (19 marca 2013 roku, Rok C, I)

o. Dariusz Paszyński CSsR  (19 marca 2014 roku, Rok A, II)

o. Ryszard Bożek CSsR  (19 marca 2015 roku, Rok B, I)

o. Edmund Kowalski CSsR  (19 marca 2016 roku, Rok C, II)

o. Stanisław Janiga CSsR  (19 marca 2017 roku, Rok A, I)

o. Paweł Drobot CSsR  (19 marca 2018 roku, Rok B, II)

o. Tomasz Zieliński CSsR  (19 marca 2019 roku, Rok C, I)

o. Tomasz Mular CSsR  (19 marca 2020 roku, Rok A, II)

o. Stanisław Paprocki CSsR  (19 marca 2021 roku, Rok B, I)

o. Sylwester Cabała CSsR  (19 marca 2022 roku, Rok C, II)

 

 

 

 

 

 

Drukuj... 

Przełożony domu zakonnego redemptorystów w Bardzie oraz wykładowca teologii duchowości w Wyższym Seminarium Duchownym
Redemptorystów w Tuchowie – Bardo

o. Sylwester Cabała CSsR

Powrót do strony głównej

Czytelnia

Polecamy