Słowo Redemptor

Środa czwartego tygodnia Wielkiego Postu

 

 

 

Środa, 22 marca 2023 roku, IV tydzień Wielkiego Postu, Rok A, I

 

 

 

 

CZYTANIA

 

 

 

 

Dzisiejsze słowo Boże przychodzi do nas z pocieszeniem. Gdy nadejdzie czas mej łaski, wysłucham cię, w dniu zbawienia przyjdę ci z pomocą (Iz 49, 8). Kto z nas nie chciałby być zbawiony? Każdy też chciałby być wysłuchany. Pan daje nam zapewnienie, że nie zapomni o nas, że nam dopomoże. Trzeba tylko być wiernym i słuchać słowa Bożego. Trzeba uznać swoje synostwo wobec Ojca.

 

 

Każdy z nas jest czyimś dzieckiem. Każdy ma matkę i ojca. Są jednak różne doświadczenia rodziców. Dziś w słowie Bożym słyszymy jednak zapewnienie: Czyż może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu, ta, która kocha syna swego łona? A nawet gdyby ona zapomniała, ja nie zapomnę o tobie! (Iz 49, 15). Te słowa dają nadzieję i pomagają wzbudzić w sobie ufność ku Bogu, który wybawia. Dzisiejsza Ewangelia to wypowiedź Jezusa po wydarzeniach, o których mogliśmy usłyszeć wczoraj – po uzdrowieniu chorego przy sadzawce. To wydarzenie ukazuje zbawczą moc słowa Bożego. Dzisiejsza wypowiedź to niejako mowa obronna Jezusa przed oskarżycielami.

 

Ten fragment Ewangelii ukazuje piękną relację między Synem a Ojcem, między Jezusem Chrystusem a Bogiem Ojcem. Jest ona inna niż wiele ziemskich relacji pomiędzy synem a ojcem. Jest ona czystą miłością. Są jednym w miłości: Ojciec daje siebie samego, a Syn przyjmuje siebie samego. Źródłem życia i dobrych relacji jest miłość. Kto nie czuje się miłowany, nie potrafi miłować siebie i innych. Jezus powiedział do swoich oskarżycieli, że nie mają w sobie miłości Ojca, bo nie uznają Boga za Ojca.

 

Nasze bycie tu i teraz jest momentem decyzji: życie i śmierć są w naszych rękach. To nie Bóg dokonuje sądu, ale my „osądzamy” Boga. Nasz negatywny sąd o Bogu będzie naszym potępieniem, które On sam poniesie na krzyż, gdzie objawi „swój” sąd, a jest nim nasze zbawienie.

 

Tak, jak w Szabat Jezus uzdrowił chorego, tak chce dać życie każdemu z nas. A źródłem tego życia jest miłość. Źródłem miłości jest relacja pomiędzy Ojcem a Synem, pomiędzy Bogiem Ojcem a Jezusem Chrystusem. Jezus powiedział, że Syn nie może niczego czynić sam z siebie, jeśli nie widzi Ojca czyniącego (J 5, 19). Mówi on tutaj o relacji ze swoim Ojcem. Niedawny przypadek uzdrowienia chorego jest przykładem czynu na wzór Ojca. Jezus uzdrowił chorego, aby wyciągnąć go ze śmierci grzechu do życia w łasce. Tak jest do dziś. Jezus chce nas wyciągać z grzechu do łaski, na wzór miłującego Ojca. Bez tej miłości nie jest możliwe osiągnięcie zbawienia. Tylko od nas zależy, czy przyjmiemy ten dar, czy uznamy się za dzieci najlepszego Ojca. Jeśli przyjmiemy ten dar miłości, będziemy żyć. Tylko wtedy na sądzie pójdziemy na zmartwychwstanie do życia (J 5, 29).

 

 

Warto słuchać słowa Bożego, aby mieć życie. Dziś mamy obraz miłującego Ojca. Obraz Boga pełnego miłosierdzia i łaskawości. Aby tego miłosierdzia i tej łaski dostąpić, trzeba wsłuchiwać się w słowo Boże, pełnić dobre czyny i z ufnością wzywać Boga. Wielki Post jest szczególnym czasem, kiedy możemy wyćwiczyć się w wypełnianiu dobrych uczynków. Ale niech nie będzie tak, że tylko przez te dni czynimy dobro. Oby dzisiejsze słowo skłoniło nas do postępowania zawsze na wzór Syna – na wzór Syna Bożego, czyli z miłością i w posłuszeństwie Bożemu słowu. Zaufajmy Panu, który podtrzymuje wszystkich, którzy upadają, i podnosi wszystkich zgnębionych (Ps 145, 14).

 

 

 

 

Kazania-homilie: Środa czwartego tygodnia Wielkiego Postu

o. Mariusz Simonicz CSsR  (21 marca 2012 roku, Rok B, II)

o. Jarosław Krawczyk CSsR  (13 marca 2013 roku, Rok C, I)

o. Piotr Andrukiewicz CSsR  (02 kwietnia 2014 roku, Rok A, II)

o. Mariusz Mazurkiewicz CSsR  (18 marca 2015 roku, Rok B, I)

o. Witold Szamburski CSsR  (09 marca 2016 roku, Rok C, II)

o. Witold Szamburski CSsR  (29 marca 2017 roku, Rok A, I)

o. Stanisław Madejczyk CSsR  (14 marca 2018 roku, Rok B, II)

o. Dariusz Pabiś CSsR  (03 kwietnia 2019 roku, Rok C, I)

o. Paweł Mroczek CSsR  (25 marca 2020 roku, Rok A, II – Uroczystość Zwiastowania Pańskiego)

o. Andrzej Makowski CSsR  (17 marca 2021 roku, Rok B, I)

o. Łukasz Baran CSsR  (30 marca 2022 roku, Rok C, II)

o. Grzegorz Pruś CSsR  (22 marca 2023 roku, Rok A, I)

 

 

 

 

 

 

Drukuj...

Redemptorysta Prowincji Warszawskiej, duszpasterz oraz katecheta w Parafii św. Józefa i Sanktuarium
Matki Bożej Nieustającej Pomocy – Toruń (Bielany)

o. Grzegorz Pruś CSsR

Powrót do strony głównej

Czytelnia

Polecamy