Słowo Redemptor

Środa pierwszego tygodnia Adwentu

 

 

 

Środa, 6 grudnia 2023 roku, I tydzień Adwentu, Rok B, II

Wspomnienie św. Mikołaja, biskupa

 

 

 

 

CZYTANIA

 

 

 

 

Zarówno Izajaszowa zapowiedź uczty eschatologicznej, zawarta w pierwszym czytaniu, jak i opisana w Ewangelii scena rozmnożenia chleba, kierują naszą uwagę ku Eucharystii, która jest, jak pisał św. Jan Paweł II w encyklice „Ecclesia de Eucharistia”, centrum życia eklezjalnego (nr 3). Kościół żyje dzięki Eucharystii (nr 1).

 

 

W ewangelicznym opisie pojawia się interesująca sekwencja czasowników: „wziął” – „odmówił dziękczynienie” – „połamał” – „dawał”. Jest to sekwencja analogiczna do Jego czynów ustanawiających Eucharystię podczas ostatniej wieczerzy. Dla przykładu, w opowiadaniu Łukasza słyszymy: Następnie wziął chleb, odmówiwszy dziękczynienie połamał go i podał mówiąc: «To jest Ciało moje, które za was będzie wydane: to czyńcie na moją pamiątkę» (Łk 22, 19). Dokładnie ta sama sekwencja czasowników, która występuje także w innych opisach cudów rozmnożenia chleba oraz ustanowienia Eucharystii.

 

Zwróćmy jednak uwagę na to, co dzieje się, gdy karmimy się Ciałem Chrystusa w Eucharystii. Precyzyjny i głęboki jest komentarz św. Jana Chryzostoma:

„Czym w rzeczywistości jest chleb? Jest Ciałem Chrystusa. Kim stają się ci, którzy go przyjmują? Ciałem Chrystusa; ale nie wieloma ciałami, lecz jednym ciałem. Faktycznie, jak chleb jest jednością, choć składa się nań wiele ziaren, które choć się nie znają, w nim się znajdują, tak że ich różnorodność zanika w ich doskonałym zjednoczeniu – w ten sam sposób również my jesteśmy wzajemnie ze sobą zjednoczeni, a wszyscy razem z Chrystusem”.

 

Argumentacja jest zwięzła: nasza jedność z Chrystusem, która jest darem i łaską dla każdego, sprawia, że jesteśmy włączeni w jedność Jego Ciała, którym jest Kościół. Mistyczne Ciało Chrystusa, Kościół, żyje dzięki Eucharystii, podczas której Chrystus przemienia nas w siebie i czyni z nas jedno Ciało, które jest Jego Ciałem. Inaczej mówiąc, to my – nakarmieni Chrystusem – stajemy się kontynuacją Jego obecności pośród świata. Oto istota posłannictwa Kościoła. Jezusowi wcale nie zależało na tym, żebyśmy Go zamykali w tabernakulum, oglądali, umieszczali w świątyniach, obnosili w procesjach. Celem Eucharystii było nakarmić: Bierzcie i jedzcie! (Mt 26, 26). On chce przede wszystkim żyć w nas i pośród nas. Kiedy dzisiaj badania statystyczne mówią nam o 30 procentowej frekwencji katolików na Mszy św. niedzielnej i tylko niespełna 18 procentach wiernych przystępujących do Stołu Pańskiego, zasadnym jest pytanie o to, czy rozumiemy, po co jest Eucharystia.

 

W 304 roku w Kartaginie przed sąd cesarstwa rzymskiego, przyprowadzono grupę 39 chrześcijan pochwyconych na wyznawaniu swej wiary. Usiłowano skłonić ich i przekonać do porzucenia tej wiary, do zaprzestania chrześcijańskich praktyk, szczególnie do zaniechania spotkań, w czasie których sprawowano Mszę Świętą. W czasie przesłuchania padła znamienna wypowiedź jednego z wiernych: „Nie możemy żyć bez Eucharystii”.

Wszyscy oni ponieśli śmierć męczeńską. Nie wyobrażali sobie życia chrześcijańskiego bez Eucharystii. Naprawdę „uczestniczę we wspólnocie Kościoła”, kiedy karmię się Ciałem Pańskim.

 

Opowiadania o rozmnożeniu chleba zawierają jeszcze jedno przesłanie eklezjologiczne: Jezus potrzebuje inicjatywy i współpracy uczniów; oni są bowiem pośrednikami w rozdawaniu chleba (por. Mt 15, 35-36). W przyszłości oni i ich następcy staną się szafarzami Eucharystii. To oni najpierw muszą nauczyć się dawać. Jesteśmy eucharystyczni, gdy promujemy kulturę dawania. Ileż mógłby nas nauczyć w tym względzie patron dzisiejszego dnia św. Mikołaj, biskup…?

 

 

 

 

Kazania-homilie: Środa pierwszego tygodnia Adwentu, Rok C, II

o. Mariusz Więckiewicz CSsR  (30 listopada 2011 roku, Rok B, II)

o. Waldemar Sojka CSsR  (05 grudnia 2012 roku, Rok C, I)

o. Marian Krakowski CSsR  (04 grudnia 2013 roku, Rok A, II)

o. Stanisław Mróz CSsR  (03 grudnia 2014 roku, Rok B, I)

br. diakon Stanisław Paprocki CSsR  (02 grudnia 2015 roku, Rok C, II)

o. Edmund Kowalski CSsR  (30 listopada 2016 roku, Rok A, I)

o. Andrzej Makowski CSsR  (06 grudnia 2017 roku, Rok B, II)

o. Wacław Zyskowski CSsR  (05 grudnia 2018 roku, Rok C, I)

o. Arkadiusz Buszka CSsR  (04 grudnia 2019 roku, Rok A, II)

o. Andrzej Kukła CSsR  (02 grudnia 2020 roku, Rok B, I)

o. Rafał Nowak CSsR  (01 grudnia 2021 rokju, Rok C, II)

o. Łukasz Baran CSsR  (30 listopada 2022 roku, Rok A, I Święto św. Andrzeja, apostoła)

o. Piotr Andrukiewicz CSsR  (05 grudnia 2023 roku, Rok B, II)

 

 

 

 

 

 

Drukuj...

Misjonarz Prowincji Warszawskiej Redemptorystów obecnie przełożony domu zakonnego – Łomnica-Zdrój

o. Piotr Andrukiewicz CSsR

Powrót do strony głównej

Czytelnia

Polecamy