Słowo Redemptor

Piątek pierwszego tygodnia Wielkiego Postu

 

 

 

Piątek, 06 marca 2020 roku, I tydzień Wielkiego Postu, Rok A, II

 

 

 

 

 

 

CZYTANIA

 

 

 

Pan Jezus mówi dziś nam, że chrześcijańska doskonałość warunkująca osiągnięcie życia wiecznego musi przewyższać sprawiedliwość (doskonałość) uczonych w Piśmie i faryzeuszy. Tym zależało głównie na opinii publicznej, dlatego też obnosili się ze swymi „pobożnymi czynami”. Chętnie modlili się w miejscach publicznych, dawali jałmużnę, jednocześnie rozgłaszając o tym, pościli, przyjmując na twarzy udręczoną minę. Chrystus ilustruje swe wymagania piątym przykazaniem stojącym na straży życia ludzkiego. Uczeń Chrystusa musi mieć świadomość, że ważne jest nie tylko to, żeby nie zabijać. Dawna sprawiedliwość powstrzymywała od zabójstwa, natomiast nowa sprawiedliwość pragnie zniszczyć zło, które ukryte jest w sercu, aż po jego korzenie. Nowa sprawiedliwość wymaga od chrześcijanina znacznie więcej: nie wolno mu gniewać się na brata, wypowiadać pod jego adresem obraźliwych słów. Chodzi przede wszystkim o uporządkowanie naszego wnętrza. Jeśli chcemy być doskonali, musimy opanować złe skłonności i powstające w nas złe odruchy.

 

Gdy chcemy postępować sprawiedliwie, winniśmy pamiętać, że duże znaczenie ma codziennie praktykowana miłość bliźniego. Jest to tak ważne, że czasem trzeba odłożyć nasze obowiązki wobec Boga: Zostaw dar twój przed ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem twoim. Potem przyjdź i dar swój ofiaruj. Nie jest to łatwe, ale bez tego nie ma prawdziwej sprawiedliwości.

 

 

Nasze myślenie, nasza wola muszą oprzeć się na Ewangelii i z niej czerpać natchnienie. Szczególną do tego okazją jest Eucharystia. W niej Chrystus nas poucza, oświeca nasz umysł, tutaj też wzmacnia naszą wolę, aby mogła wybrać to, co jest naprawdę sprawiedliwe.  Praktykowanie miłości bliźniego wprowadza Boga w nasze życie: Gdzie miłość wzajemna i dobroć, tam znajdziesz Boga żywego. Eucharystia przypomina nam o obowiązku miłowania i dodaje nam siły do jej wypełnienia.

 

 

 

Rozważania (kazania-homilie): Piatek pierwszego tygodnia Wielkiego Postu

o. Jarosław Krwaczyk CSsR  (02 marca 2012 rok)

o. Andrzej S. Wodka CSsR  (22 lutego 2013 rok)

o. Piotr Andrukiewicz CSsR  (14 marca 2014 roku)

o. Jan Rzepiela CSsR  senior  (27 lutego 2015 roku)

o. Marian Krakowski CSsR  (19 lutego 2016 roku)

o. Ryszard Hajduk CSsR  (10 marca 2017 roku)

o. Marcin Zubik CSsR  (23 lutego 2018 roku)

o. Łukasz Baran CSsR  (15 marca 2019 roku)

 

 

 

 

 

 

Drukuj...

Przełożony domu zakonnego, prefekt Tirocinium Pastoralnego Prowincji Warszawskiej Redemptorystów w Lublinie
oraz wykładowca homiletyki w Wyższym Seminarium Duchownym Redemptorystów w Tuchowie – Lublin

o. Andrzej Makowski CSsR

Powrót do strony głównej

Czytelnia

Polecamy