Słowo Redemptor

Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała – święto

 

 

Wtorek, 29 września 2020 roku, XXVI tydzień zwykły, Rok A, II

 

 

 

 

 

 

 

 

CZYTANIA

 

 

 

 

Celebrujemy dzisiaj w liturgii Kościoła świętość trzech wielkich archaniołów, których imiona są zapisane w Biblii. Przeżywamy dzień świętych archaniołów, cudowny dzień na to, aby odkryć różnicę między nauczaniem, jakie podaje Kościół Katolicki na temat aniołów, a teorią-nauczaniem, jaką proponuje nurt synkretycznej duchowości znanej jako New Age (Nowa Era).

 

Z pomocą Ducha Świętego chcę przedstawić krótki komentarz dotyczący tychże różnic, ponieważ w myśleniu i postępowaniu wielu ludzi pojawiło się wielkie zamieszanie.

 

 

Wszedłem kiedyś do księgarni w większym mieście i zauważyłem, że na półkach w dziale „religia i duchowość” było mnóstwo książek dotyczących aniołów, których tytuły brzmiały między innymi tak: „Jak poznać swojego anioła?” „Jak nawiązać kontakt ze swoim aniołem?” „Posyłam ci mojego anioła” i inne o podobnej treści i podobnych tytułach. Treści, jakie zawierają te książki, nie mają nic wspólnego z nauczaniem i doktryną Kościoła Katolickiego.

 

Doktryna, jakiej naucza Kościół o świętych aniołach, jest bardzo konkretna, a zarazem głęboka. Podstawową nauką Kościoła jest to, że aniołowie są stworzeniami, tzn. że są dziełem jedynego Boga, który jest Stwórcą nieba i ziemi; że są stworzeniami całkowicie duchowymi, tzn. nie posiadają tej materii, którą my nazywamy ciałem, ani żadnego innego rodzaju materii. W tym znaczeniu aniołowie są jakby tej samej rangi tego, czym mogą być nasze myśli, idee, ale oczywiście aniołowie nie są jakimiś naszymi ideami. Święty Tomasz z Akwinu naucza, że są ideami Boga, ale nie pozostali jako tylko idee, lecz On, sam Bóg, chciał im dać istnienie – byt duchowy. Jako że aniołowie są bytami duchowymi, a my przeciwnie, jako istoty ludzkie jesteśmy duszą i ciałem, gdyż dusza jest formą substancjalną naszego ciała. A więc nie ma sposobu, aby jakiś anioł stał się człowiekiem, ani nie ma sposobu, aby jakiś człowiek stał się aniołem.

 

A właśnie takie idee – co z przykrością należy stwierdzić – znajdujemy w nauczaniu Nowej Ery. W tej formie duchowości, jaką jest New Age (Nowa Era), naucza się, że my istoty ludzkie jesteśmy stworzeniami czysto duchowymi i że istniejemy ze swego rodzaju ubraniem, którym miałoby być ciało. Dlatego to idee New Age są zbliżone do teorii reinkarnacji zaczerpniętej z hinduizmu. Rzecz, która dla nas, chrześcijan, z oczywistych racji jest absurdalna jak również przeciwna naszej wierze. W żadnym przypadku reinkarnacja nie ma nic wspólnego z naszą wiarą chrześcijańską.

 

My stwierdzamy, że istoty ludzkie – tzn. każdy człowiek – zostaliśmy stworzeni i jesteśmy jednocześnie stworzeniami cielesnymi i duchowymi. I jak zapewne pamiętacie, jest to jeden z ważnych elementów prawd naszej wiary. W niedzielnym wyznaniu wiary wyznajemy, że wierzymy w zmartwychwstanie ciała i w ten sposób wskazujemy, że my wierzymy, iż naszym przeznaczeniem wiecznym, ostatecznym, nie jest jakaś abstrakcyjna nieśmiertelność, lecz że nasze ciało – słyszysz to – nasze ciało jest powołane do zmartwychwstania, na podobieństwo ciała zmartwychwstałego naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego my ani nie byliśmy aniołami, ani też np. przez doskonałość życia cnotami czy też przez zdobycie nadzwyczajnej mądrości, czy też miłość miłosierną aniołami nie będziemy. Ani nie jesteśmy nimi, a Oni nie są nami, ani Oni nie będą nami, jak my nie będziemy nimi. Są stworzeniami innymi, różniącymi się od nas, z tą charakterystyką, że my jesteśmy poddani – właśnie przez naszą rzeczywistość materialną, cielesną – biegowi czasu, stąd to my, istoty ludzkie, jesteśmy zdolni do nawrócenia. Aniołowie zaś, przeciwnie, jako że nie mają rzeczywistości cielesnej, nie podlegają prawom doczesności, stąd nie mają zdolności do nawrócenia. Typem poznania, jakie posiada anioł, jest poznanie intuicyjne – jest ono poznaniem typu „wszystko od razu”, „w mgnieniu oka”, jak to popularnie się mówi. To poznanie typu anielskiego sprawia, że nie może być nowej informacji i dlatego nie ma możliwości nawrócenia w przypadku anioła. Proszę zauważyć, że nawrócenie zawsze zakłada odkrycie i zobaczenie nowej rzeczywistości w swoim sercu, np. „nie wiedziałem, że Jezus Chrystus tak bardzo mnie kocha”. Anioł takiej możliwości nie ma. Dlatego aniołowie, jeśli odrzucili Boga, to owo odrzucenie jest definitywne, ostateczne – możemy powiedzieć, że jest na całą wieczność. I to jest właśnie stan demonów. Natomiast aniołowie, którzy (możliwe, że byli kuszeni czy poddawani próbie, by odrzucić Boga) nie odrzucili Go, są błogosławieni przez całą wieczność.

 

 

Jest czymś pięknym zbliżyć się do rzeczywistości aniołów, pięknym jest również to, czego nas uczy Kościół na ich temat. Gdzie możesz zgłębić tę naukę? Odpowiedź jest prosta: w „Katechizmie Kościoła Katolickiego”. Tam możesz zgłębić to, czego naucza Kościół Katolicki na temat aniołów, a nie w książkach wątpliwego autorstwa i zawierających wątpliwe wiadomości. Szukajmy prawdy, tą prawdą się napełniajmy, a pełnię prawdy posiada jedynie Kościół zrodzony z przebitego boku Jezusa Chrystusa, jedynego Odkupiciela człowieka. Proszę, nie marnuj więcej swoich pieniędzy, nie wspomagaj wrogów świętej wiary katolickiej, czyli tych, którzy np. sprzedają tego typu książki. Pomnażają oni swój kapitał, wykorzystując naiwność katolików, którzy nie znają, nie szanują i nie dowartościowują swojej wiary. To należy zatrzymać, gdyż prawdziwa nauka Kościoła jest piękna i nie ma powodu, by została pogrzebana. Tylko prawda jest ciekawa. Niech w tym zgłębianiu prawdy pomaga nam Najświętsza Maryja Panna, Stolica Mądrości, oraz święci patronowie dnia dzisiejszego archaniołowie Michał, Gabriel i Rafał. Amen

 

 

 

 

 

 

 

Kazania-homilie: Święto Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała, Rok A, II

o. Łukasz Listopad CSsR  (29 września 2012 roku. Rok B, II)

XXVI niedziela zwykłao. Krzysztof Szczygło CSsR  (29 września 2013 roku, Rok C, I)

o. Paweł Jurkiewicz CSsR  (29 września 2014 roku, Rok A, II)

o. Mariusz Mazurkiewicz CSsR  (29 września 2015 roku, Rok B, I)

o. Ryszard Hajduk CSsR  (29 wrzesnia 2016 roku, Rok C, II)

o. Bogusław Nawracaj CSsR  (29 września 2017 roku, Rok A, I)

o. Zbigniew Bruzi CSsR  (29 września 2018 roku, Rok B, II)

XXVI niedziela zwykłao. Paweł Drobot CSsR  (29 września 2019 roku, Rok C, I)

o. Adam Kośla CSsR  (29 września 2020 roku, Rok A, II)

 

 

 

 

 

 

Drukuj... 

Prefekt (wychowawca) i wykładowca w Wyższym Seminarium Duchownym Redemptorystów – Tuchów

o. Adam Kośla CSsR

Powrót do strony głównej

Czytelnia

Polecamy