31.10.2015Różaniec z Matką Bożą Nieustającej Pomocy
O Matko Nieustającej Pomocy, Ikono miłości, Twe zatroskane spojrzenie ogarnia nasze cierpienia, a ufne spojrzenie Twojego Syna wiedzie nas przed oblicze miłującego Ojca. Wspomagaj nas, Matko, byśmy nieśli Twój obraz braciom i siostrom rozproszonym po całym świecie, stając się misjonarzami dobra, piękna i radości życia Ewangelią.
27.06.2015Matka Boża Nieustającej Pomocy – Ikona Miłości
O Matko Nieustającej Pomocy,Ikono miłości,Twe zatroskane spojrzenieogarnia nasze cierpienia,a ufne spojrzenie Twojego Synawiedzie nas przed oblicze miłującego Ojca.Wspomagaj nas, Matko,byśmy nieśli Twój obraz braciom i siostromrozproszonym po całym świecie,stając się misjonarzami dobra,piękna i radości życia Ewangelią.
03.07.2016XIV Niedziela Zwykła
Kapłani mają do dyspozycji ambonę, z której głoszą słowo Boże, Rodzice mają być świadkami Chrystusa w swoim domu i dla swoich dzieci,Nauczyciele mają swą postawą w szkole głosić pokój, itd.Każdy z nas ma swoje „pole do działania” w tym zakresie. Nikt nie jest w żaden sposób wyłączony z Chrystusowego zaproszenia do tego, by pójść i radośnie głosić światu pokój.
29.06.2016Św. Piotra i Pawła, Apostołów – Uroczystość
Jezus Chrystus zmartwychwstały stawia nam dzisiaj podczas tej liturgii te dwie postacie świętych apostołów Piotra i Pawła, niedoścignione wzory, abyśmy także próbowali jak Oni, żyć na co dzień: głębią wiary,… głębią nadziei,… głębią miłości,..., tak względem Boga, jak również względem tych, których Bóg postawił nam na naszej drodze życia, stając się dla nich całkowitym darem służby i miłości.
27.06.2016Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy
O Matko Nieustającej Pomocy,Ikono miłości,Twe zatroskane spojrzenieogarnia nasze cierpienia,a ufne spojrzenie Twojego Synawiedzie nas przed oblicze miłującego Ojca.Wspomagaj nas, Matko,byśmy nieśli Twój obraz braciom i siostromrozproszonym po całym świecie,stając się misjonarzami dobra,piękna i radości życia Ewangelią.
27.06.2016Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy
W ciągu ostatnich 150 lat obraz Matki Bożej Nieustającej Pomocy stał się drogi milionom chrześcijan, umacniając ich wiarę i modlitwę. Uważany jest nawet za jeden najbardziej znanych i kochanych obrazów Maryi na świecie.26 kwietnia 2016 roku Zgromadzenie Redemptorystów obchodziło 150. rocznicę przywrócenia przez Piusa IX ikony Matki Bożej Nieustającej Pomocy do kultu publicznego w kościele redemptorystów pw. św. Alfonsa Liguoriego w Rzymie.Przy okazji tego wydarzenia, ogłoszono uroczysty Jubileusz pod hasłem „Matka Nieustającej Pomocy – Ikona Miłości”. Jego obchody zostały rozłożone na trzy lata (2015-2017) i mają na celu rzeczywiste ożywienie nabożeństwa do MBNP i dalszy jego rozwój, zgodnie z wolą Piusa IX, który chciał, by tę ikonę czczono na całym świecie. Centralnym momentem obchodów jest Rok Jubileuszowy, rozpoczęty 27 czerwca 2015 roku i trwający do 27 czerwca 2016 roku.
26.06.2016XIII Niedziela Zwykła
Dokonując wyboru dobra, człowiek świadomie rezygnuje ze zła i tego, co prowadzi do zniewolenia. Na tym tle powołanie jest osobistym, świadomym wyborem najwyższego dobra realizowanego na różnych drogach, jakie rozpoznajemy jako najwłaściwsze dla nas.Zarówno w wypadku powołania do małżeństwa, jak i do kapłaństwa czy życia konsekrowanego najistotniejsza jest wolność, która jest także warunkiem ważności święceń, przysięgi małżeńskiej i ślubów zakonnych. Jakikolwiek przymus może powodować ich nieważność.
24.06.2016Narodzenie św. Jana Chrzciciela – Uroczystość
Dzieci są darem od Boga, są uważane za błogosławieństwo. Szczególne znaczenie miało to dla Żydów. Uważali oni, że wraz z dziećmi umacnia się ród i wzrasta jego znaczenie.Ponadto, każdy z nich oczekiwał pojawienia się królestwa mesjańskiego. Pozostać więc bez dzieci oznaczało odebranie tej nadziei. Dlatego cudowne narodzenie św. Jana Chrzciciela było dla jego rodziców, Elżbiety i Zachariasza, wielką radością.
19.06.2016XII Niedziela Zwykła
Żeby usłyszeć i znaleźć odpowiedź na to pytanie, kim jest dla ciebie Jezus, musisz wejść w głębiny swojego serca. Musisz zaprzeć się samego siebie.Zaprzeć się samego siebie to nie ucieczka od swoich grzechów, słabości i od siebie samego. Dziś wielu ludzi ucieka od ciszy. Myślą, że w ten sposób zapomną o swoich wadach i problemach. Uciekają w telewizję, komputery, alkohol, w cokolwiek, aby w ciszy nie popatrzeć na samego siebie, na swoje życie i, co najważniejsze, aby w ciszy nie usłyszeć w swoim sumieniu głosu Boga.
12.06.2016XI Niedziela Zwykła
Jezus chodzi na wesela i przyjęcia, mówi o nich w przypowieściach. Jego zaś uczty, te z przypowieści czy z rzeczywistości, nie są spokojne. Zawsze bywają zakłócone jakimś zdarzeniem – czy to niedostatek wina, człowiek bez szaty godowej, czy inne...Dzisiejszy ewangeliczny opis pobutu Jezusa na uczcie zakłóca publiczna grzesznica, a dokładniej kobieta, która prowadziła w mieście życie grzeszne (por. Łk 7, 37).
11.06.2016Św. Barnaby, Apostoła – Wspomnienie obowiązkowe
...był bowiem człowiekiem dobrym i pełnym Ducha Świętego i wiary (Dz 11, 24).Tak ewangelista Łukasz napisał o patronie dnia dzisiejszego – pochodzącym z Cypru lewicie imieniem Józef, którego uczniowie Jezusa nazywali Barnabą, czyli „synem pocieszenia”.
05.06.2016X Niedziela Zwykła
Ewangelia, którą dzisiaj czytamy, pokazuje nam również niezwykle dramatyczny obraz.Oto naprzeciw siebie idą dwie procesje: z jednej strony Jezus z uczniami, z drugiej strony idzie wielki tłum ludzi, żegnający zmarłego młodzieńca, jedynego syna wdowy z Nain.Opis dramatyczny, ponieważ kobieta wraz ze śmiercią syna straciła wszelką nadzieję. Straciła nadzieję na spokojne życie, nadzieję na to, by godnie żyć. Nic więc dziwnego, że kobieta była zrozpaczona.I to właśnie bezgraniczna rozpacz matki wywołała współczucie Jezusa. Współczucie, które skłoniło Mistrza z Nazaretu do działania. Czytamy: Pan zlitował się nad nią i rzekł do niej: «Nie płacz».
04.06.2016Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny – Wspomnienie obowiązkowe
Zaprawdę godne to i sprawiedliwe… Ponieważ Ty dałeś Dziewicy Maryi mądre i rozumiejące serce, gotowe do słuchania Ciebie, i posłuszne we wszystkim Twoim wskazaniom; serce nowe i łagodne, w którym Ty sam wypisałeś prawo Nowego Przymierza; serce prawe i czyste, którym poczęła jako Dziewica Twojego Syna i którym może Cię oglądać w wiekuistej radości; serce czuwające i mocne, które znosiło mężnie miecz cierpienia i oczekiwało w wierze zmartwychwstania Syna. Dlatego zjednoczeni z chórami aniołów… Amen.(Prefacja o Niepokalanym Sercu Maryi)
Odwiedzin: