31.10.2015Różaniec z Matką Bożą Nieustającej Pomocy
O Matko Nieustającej Pomocy, Ikono miłości, Twe zatroskane spojrzenie ogarnia nasze cierpienia, a ufne spojrzenie Twojego Syna wiedzie nas przed oblicze miłującego Ojca. Wspomagaj nas, Matko, byśmy nieśli Twój obraz braciom i siostrom rozproszonym po całym świecie, stając się misjonarzami dobra, piękna i radości życia Ewangelią.
27.06.2015Matka Boża Nieustającej Pomocy – Ikona Miłości
O Matko Nieustającej Pomocy,Ikono miłości,Twe zatroskane spojrzenieogarnia nasze cierpienia,a ufne spojrzenie Twojego Synawiedzie nas przed oblicze miłującego Ojca.Wspomagaj nas, Matko,byśmy nieśli Twój obraz braciom i siostromrozproszonym po całym świecie,stając się misjonarzami dobra,piękna i radości życia Ewangelią.
11.06.2016Św. Barnaby, Apostoła – Wspomnienie obowiązkowe
...był bowiem człowiekiem dobrym i pełnym Ducha Świętego i wiary (Dz 11, 24).Tak ewangelista Łukasz napisał o patronie dnia dzisiejszego – pochodzącym z Cypru lewicie imieniem Józef, którego uczniowie Jezusa nazywali Barnabą, czyli „synem pocieszenia”.
04.06.2016Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny – Wspomnienie obowiązkowe
Zaprawdę godne to i sprawiedliwe… Ponieważ Ty dałeś Dziewicy Maryi mądre i rozumiejące serce, gotowe do słuchania Ciebie, i posłuszne we wszystkim Twoim wskazaniom; serce nowe i łagodne, w którym Ty sam wypisałeś prawo Nowego Przymierza; serce prawe i czyste, którym poczęła jako Dziewica Twojego Syna i którym może Cię oglądać w wiekuistej radości; serce czuwające i mocne, które znosiło mężnie miecz cierpienia i oczekiwało w wierze zmartwychwstania Syna. Dlatego zjednoczeni z chórami aniołów… Amen.(Prefacja o Niepokalanym Sercu Maryi)
03.06.2016Najświętszego Serca Pana Jezusa – Uroczystość
Bóg, poprzez słowa Ewangelii, odkrywa dla nas tajemnice. Chce, abyśmy Go lepiej poznali i bardziej pokochali. Co to za tajemnica, jaką Bóg pragnie dziś przed nami odsłonić?To tajemnica Jego serca. To tajemnica serca, przepełnionego miłością do człowieka. To tajemnica serca, które kocha pomimo tego, że Jego miłość często jest odrzucana. To tajemnica serca posłusznego do ostatniego uderzenia – posłusznego z miłości do człowieka – posłusznego do końca do śmierci krzyżowej. To tajemnica serca Boga, które kocha pomimo wszystko i kocha do końca.
31.05.2016Nawiedzenie Najświętszej Maryi Panny – Święto
Spałem i śniłem, że życie jest radością. Obudziłem się i zobaczyłem, że życie jest służbą. Zacząłem służyć i zobaczyłem, że służba jest szczęściem.Rabindranath Tagore
29.05.2016IX Niedziela Zwykła − Anonimowy chrześcijanin...
Poganin udaje się do Jezusa, aby uratować swego sługę − uczynił się sługą swego sługi i przełamał uprzedzenia, zerwał z przesądami, aby zbliżyć się z pokorą do Żyda (owszem, możemy potraktować to jako przypadek desperacji), który może go odrzucić, nim pogardzić, lecz on wie, że w ten sposób może pomóc swojemu słudze…Ten setnik, anonimowy chrześcijanin, jest jasnym znakiem tego, czego Jezus szuka w nas, tzn. wiary od każdego, kto szuka z nim spotkania, a także zaufania bez potrzeby widzenia. Wiara jednakże może pozostać na poziomie doświadczenia psychologicznego, jeśli nie jest zdolna prowadzić nas dalej niż nasz własny spokój.
26.05.2016Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (Uroczystość Bożego Ciała) – Uroczystość
W tę dzisiejszą Radosną Uroczystość – Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, zechciejmy z całych sił podziękować Jezusowi za Jego miłość i obecność pośród nas.Dzisiaj mamy także okazję do przeproszenia i zadośćuczynienia za grzechy obojętności, braku szacunku i świętokradztwa, jakimi niektórzy ludzie obrażają Chrystusa w Eucharystii.
22.05.2016Najświętszej Trójcy – Uroczystość
Trójca Święta jest Miłością.Ojciec jest tym, który miłuje; Syn jest tym, który jest miłowany, a Duch Święty jest miłością.Życie chrześcijanina jest nierozłącznie powiązane z Trzema Osobami Boskimi.W imię i w dialogu z Nimi kształtowane jest całe nasze życie wiary – od kołyski aż po grób.
19.05.2016Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana – Święto
Święto, które obchodzimy ma przywrócić świadomość, w czym uczestniczymy i z czego korzystamy.Kapłaństwo jest zakorzenione w kapłaństwie Jezusa Chrystusa. I to zarówno to hierarchiczne, wynikające z sakramentu kapłaństwa, jak i to powszechne – wynikające z sakramentu chrztu. Oby nam się to coraz bardziej udawało. Obyśmy umieli okazywać wdzięczność Bogu za dar Jezusa Chrystusa Najwyższego Kapłana.
16.05.2016Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła – Święto
Maryja pragnie nas uczyć życia z Bogiem. Wiedział o tym Jezus, dlatego daje Ją za Matkę … całemu Kościołowi, który jako dziecko potrzebuje prowadzenia. Kościół jest prowadzony przez Ducha św., ale potrzebuje jednocześnie wzoru, jak szukać i słuchać Boga, jak uczyć się zaufania wobec Niego.Maryja swoim niepozornym życiem realizowała tę drogę, choć nie zawsze było łatwo i nie wszystko rozumiała. Przeżywała jednak swoje życie z Bogiem, w bliskiej z nim relacji
15.05.2016Zesłanie Ducha Świętego – Uroczystość
Dzień zesłania Ducha Świętego uważany jest za początek Kościoła, za dzień jego narodzin. Był to chrzest Kościoła, który narodził się, aby głosić wszystkim Ewangelię.Zesłanie Ducha Świętego nie było tylko jednorazowym działaniem. Duch został dany Kościołowi i działa w nim przez wszystkie pokolenia. Napełnia serca kolejnych pokoleń wierzących, usuwając z nich lęk i obficie ubogacając swoimi darami.
14.05.2016Św. Macieja Apostoła – Święto
Apostołowie zdawali sobie sprawę, że dzieło przepowiadania chrystusowego Królestwa Prawdy i Życia, które zostało im powierzone przez samego Chrystusa, nie może ucierpieć z powodu niewierności Judasza. Wierni tradycji i oświeceni łaską Ducha Świętego, podjęli decyzję, aby ktoś objął wakujące miejsce w apostolskim gronie i głosił prawdę Chrystusa Królestwa.Dzisiejsze święto, to nie tylko wspomnienie tamtego wydarzenia. To nie parę klatek historycznego mikrofilmu. Ono uświadamia nam dziś, że przez chrzest święty również i my mamy udział w apostolskim posługiwaniu (Dz 1, 17). Każdy z nas ma zagwarantowane miejsce w tym Chrystusowym dziele.
Odwiedzin: