Słowo Redemptor
Rozważania na Wielki Post – Piątek Trzeciego Tygodnia
01.01.1970

Jezus w dzisiejszej Ewangelii wraca do pierwszego i najważniejszego przykazania, aby nam wszystkim przypomnieć, że wszystkie inne przykazania Boże, streszczają się w tym jednym: „Będziesz miłował Pana Boga twego z całego serca, ze wszystkich sił, a bliźniego swego jak siebie samego” (Mk 12, 30-31).

Rozważania na Wielki Post – Czwartek Trzeciego Tygodnia
01.01.1970

Wracając do Środy Popielcowej, przy przyjmowaniu popiołu na naszą głowę słyszeliśmy zaproszenie do nawrócenia w słowach, które wypowiadał nad nami kapłan: nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię (Mk 1, 15). Jeżeli będziemy starali się rzeczywiście w tym czasie zwracać do Boga, to przede wszystkim po to, aby słuchać tego co nam podpowiada na nasze życie. Bóg do nas mówi.

Rozważania na Wielki Post – Wtorek Trzeciego Tygodnia
01.01.1970

Owocem naszej modlitwy w ostateczności ma być postawa najgłębszej miłości do drugich ludzi, która najwyraźniej ukazuje się w przebaczaniu innym win których dopuścili się wobec nas. Taka modlitwa przemieniać będzie nasze życie w samej jego głębi.

Rozważania na Wielki Post – Środa Trzeciego Tygodnia
01.01.1970

Wskazania zawarte w Bożym Prawie są mądre, słuszne i rzeczywiście prowadzą tego, kto się w nie wsłucha i będzie starał się nimi żyć, na drogę prawdziwej mądrości.Natomiast my, Dekalog – Boże Przykazania często odbieramy jako zasady przestrzegające nas przed popełnianiem zła, które prowadzi do śmierci.Ale przykazania mają też głębszy wymiar, a mianowicie są zaproszeniem na wspaniałą drogę życia w miłości, która jest drogą autentycznej mądrości.

Rozważania na Wielki Post – Sobota Trzeciego Tygodnia
01.01.1970

Można śmiało powiedzieć, że Słowo Boże dzisiejszej liturgii eucharystycznej jest wielkim zaproszeniem nas do przeżywania naszego życia w najgłębszej więzi z Bogiem, czyli przyjaźni, by serca nasze przepełniała miłość i wdzięczność względem Boga.

Rozważania na Wielki Post – Piątek po Środzie Popielcowej
01.01.1970

Czas postu związany jest przede wszystkim z Osobą Jezusa Chrystusa – jedynym Odkupicielem i Zbawicielem człowieka. Dopóki „Pan Młody” jest ze swoimi uczniami dopóty będzie trwała radość i wesele. Myślę, że uczniowie Jezusa i Jana Chrzciciela zrozumieli od razu, że nie pora teraz na post, popiół i smutek, skoro uczestniczą w tajemniczych zaślubinach Oblubieńca – Syna Bożego z nimi i rodzącym się Kościołem, antycypowanym w „weselu w Kanie Galilejskiej”. Sytuacja zmieni się radykalnie, „kiedy zabiorą im pana młodego”. Gdy „Pan Młody” – Źródło radości i wesela – zostanie brutalnie i podstępnie zabrany „gościom weselnym”, post okaże się niezbędny.

Rozważania na Wielki Post – Sobota po Środzie Popielcowej
01.01.1970

Nie przyszedłem wezwać do nawrócenia sprawiedliwych, lecz grzeszników. Ojcowska, Boża Mądrość, Prawda, Sprawiedliwość i przede wszystkim Miłość objawiła się w Synu Bożym – Jezusie Chrystusie, który przyszedł na ziemię, „aby dobrze czynić”, zwłaszcza uzdrawiać różnego rodzaju choroby duszy i ciała, nawracać grzeszników i wskazywać drogę zbawienia dla wszystkich ludzi

Droga Krzyżowa – Abyśmy uwierzyli…
01.01.1970

Tradycja odprawiania drogi krzyżowej powstała w Jerozolimie. W średniowieczu rozpowszechnili ją franciszkanie, którzy oprowadzając pątników zatrzymywali się przy stacjach przedstawiających historię śmierci Jezusa. Liczbę czternastu stacji ustalono w XVII wieku. W kościołach katolickich droga krzyżowa przedstawiana jest w obrazach lub rzeźbach rozmieszczonych na ścianAach bocznych świątyni.Stacje drogi krzyżowej to nie tylko odtworzenie wydarzeń z ostatnich dni Chrystusa. Mają one swą bogatą symbolikę. Dla katolików są również podstawą rozważań medytacyjnych dotyczących m.in. tego, czym jest prawda, miłość itp.

Rozważania na Wielki Post – Poniedziałek Drugiego Tygodnia
01.01.1970

Czas wielkiego postu sprzyja odkryciu prawdy o sobie. Ten, kto odkrył prawdę o sobie, o swoim grzechu powinien wołać do Boga prosząc o przebaczenie za grzechy swoje i innych.Uznanie przed Bogiem swoich grzechów i prośba o miłosierdzie  i przebaczenie sprawią, że Pascha będzie dla ciebie radosna.

Rozważania na Wielki Post – Wtorek Drugiego Tygodnia
01.01.1970

40 dni Wielkiego Postu dane nam przez Kościół to również zachęta do nawrócenia, czyli do pójścia pod prąd i przezwyciężenia duchowej przeciętności.Nawrócić się to znaczy zmienić kierunek życia. Nie chodzi o jakąś korektę kursu, lecz zwrot o 180 stopni. Nawrócić się to iść pod prąd. Sprzeciwić się powierzchowności, bylejakości, niespójnemu i złudnemu stylowi życia. On często nas pochłania, bierze w nas górę, czyniąc nas niewolnikami zła, więźniami moralnego przeciętniactwa. Ma znikać hipokryzja, dwulicowość postaw, zgorszenie, w ich miejsce ma się pojawić autentyczna relacja z Bogiem, czyli prawdziwa pobożność

Czytelnia

Polecamy