Słowo Redemptor
Czwartek pierwszego tygodnia Adwentu
21.02.2013

Ostanie zdanie dzisiejszej Ewangelii jest Jezusowym streszczeniem całego objawienia Starego Testamentu. Otrzymujemy wszystko od Ojca, aby być jak On szczodrobliwi w dawaniu.Konsekwencja? Jeśli chcesz miłości, zacznij ją dawać! Chcesz być wysłuchanym? Słuchaj wołania brata…

Piątek pierwszego tygodnia Wielkiego Postu
22.02.2013

Pierwszy list św. Piotra zachęca dziś wszystkich pasterzy Kościoła, aby w każdym czasie, z największym oddaniem służyli braciom w wierze, stając się dla nich żywymi przykładami bezinteresownego daru z siebie, którego najczystszym źródłem jest sam Chrystus.To Chrystus jest Pasterzem, który jest zawsze dobry i piękny, bo sobą samym zasłania owce, aż do ofiary z siebie. Jezus, jedyny taki Pasterz, jest niezwykły: nie tylko jest Mesjaszem, ale i prawdziwym Synem Boga żywego, czego nie oczekiwały najśmielsze wyobrażenia wiary Izraela.

Sobota pierwszego tygodnia Wielkiego Postu
23.02.2013

Pierwszy Tydzień Wielkiego Postu kończymy wezwaniem do świętości.Świętość Ewangelii to odzwierciedlić fantazję miłosierdzia Ojca, objawioną w Jezusie i ucieleśnianą wciąż na nowo przez wszystkie autentyczne dzieci Boga żywego. Owoce takiej świętości są nieprzebrane i utrzymują świat w istnieniu, przekazując prawdziwe życie, choćby za cenę męczeństwa, jak to było w przypadku dzisiejszego Patrona, św. Polikarpa.

II Niedziela Wielkiego Postu
24.02.2013

Obserwacja współczesności nie napawa wielkim optymizmem. Widzimy i słyszymy o wielu nieszczęściach, kataklizmach, przestępstwach i zbrodniach. Aż chciałoby się powtórzyć za niezapomnianym Zagłobą z „Potopu”: „Panie! Panie! kiedy Ty dasz spokój tej Rzeczypospolitej, a staremu Zagłobie ciepły przypiecek i piwo grzane... niechby i bez śmietany...”.

Poniedziałek drugiego tygodnia Wielkiego Postu
25.02.2013

Czas Wielkiego Postu sprzyja odkryciu prawdy o sobie. Ten, kto odkrył prawdę o sobie, o swoim grzechu powinien wołać do Boga prosząc o przebaczenie za grzechy swoje i innych. Uznanie przed Bogiem swoich grzechów i prośba o miłosierdzie i przebaczenie sprawią, że Pascha będzie dla ciebie radosna.

Wtorek drugiego tygodnia Wielkiego Postu
26.02.2013

40 dni Wielkiego Postu dane nam przez Kościół to również zachęta do nawrócenia, czyli do pójścia pod prąd i przezwyciężenia duchowej przeciętności. Nawrócić się to znaczy zmienić kierunek życia. Nie chodzi o jakąś korektę kursu, lecz zwrot o 180 stopni. Nawrócić się to iść pod prąd. Sprzeciwić się powierzchowności, bylejakości, niespójnemu i złudnemu stylowi życia. On często nas pochłania, bierze w nas górę, czyniąc nas niewolnikami zła, więźniami moralnego przeciętniactwa. Ma znikać hipokryzja, dwulicowość postaw, zgorszenie, w ich miejsce ma się pojawić autentyczna relacja z Bogiem, czyli prawdziwa pobożność

Środa drugiego tygodnia Wielkiego Postu
27.02.2013

Nauka Jezusa i zasady, które Jezus przekazał Apostołom, są zupełnie inne od tego co proponuje świat i czym się kieruje.Świat mówi: masz być wielki, znany, podziwiany, bogaty tylko wytrwale dąż do celu i nie przejmuj się innymi, których po drodze spotykasz…Jezus natomiast mówi: „jeśli ktoś chce być wielkim, niech będzie sługa waszym…”. Jak że to, nie współgra z „duchem tego świata”, ale takie jest chrześcijaństwo…

Czwartek drugiego tygodnia Wielkiego Postu
28.02.2013

Słowa z dzisiejszych czytań są poważnym ostrzeżeniem dla tych, którzy poza Bogiem pokładają nadzieję i szukają po ludzku swojego szcześcia. Oby nie było dla nich za późno, bowiem złe życie, egoizm i pycha zawsze doprowadzają do tragedii, której już nikt nie zdoła odwołać i złagodzić. Dla wierzących słowa Boga są wielką radością i pokrzepieniem. Pomimo trosk, niedostatków i prześladowań, nagroda jest pewna i wspaniała: „Błogosławieni jesteście wy, ubodzy, albowiem do was należy królestwo Boże”.

Piątek drugiego tygodnia Wielkiego Postu
01.03.2013

Po owocach ich poznamy. Przez niesamowitą historię Józefa Egipskiego Bóg pokazał sens i konieczność pełnienia Jego świętej woli. Jak mówi założyciel redemptorystów św. Alfons de Liguori: „Chwałą Boga jest szczęście człowieka”

Sobota drugiego tygodnia Wielkiego Postu
02.03.2013

Lęk, który zmienia się w zaufanie. Słowo „lęk”, pochodzi od łacińskiego „ango”, co oznacza: ściskać, dławić, niepokoić. Na tym poziomie, lęk doświadczany bywa jako: nieprzyjemne dokuczliwe oczekiwanie na bliżej nieokreślone niebezpieczeństwo. Lęk, ma jeszcze inne znaczenie, tym pojęciem określa się: niepokój przed nieokreślonym wydarzeniem, stan niepewności, dręczące poczucie zagrożenia, oraz strach.

Czytelnia

Polecamy