Słowo Redemptor
I Niedziela po Narodzeniu Pańskim – Świętej Rodziny: Jezusa Maryi i Józefa – Święto
01.01.1970

W Święto Najświętszej Rodziny dziękujmy, że nasze Rodziny żyją czasach i w tym miejscu świata pokoju gdzie wojny i przemoc są już przeszłością. Cóż to za błogosławieństwo żyć w pokoju i rodzinnej harmonii.

Świętej Bożej Rodzicielki Maryi – Uroczystość – Oktawa Narodzenia Pańskiego
01.01.1970

Spróbuj dzisiaj popatrzeć na jakiś konkretny wizerunek Maryi i powiedz Jej szczerze: „Maryjo – dziękuję Ci, że jesteś także moją Matką!”. Myślę, iż odczujemy wówczas bardzo wyraźnie, że Ona nas przyjmuje, dodaje odwagi, zwłaszcza dziś, byśmy rozpoczynający się Nowy Rok, dany nam przez Boga jako wielki dar czasu na dobre życie i poprawę, na pomnażanie Bożych darów, rozpoczynali go jako ludzie, którzy doskonale wiedzą, że są z nieba „błogosławieni i strzeżeni”.

Św. Szczepana, Pierwszego Męczennika – Święto
01.01.1970

Boże Narodzenie to nie „słodka sielanka”. Jezus nie przychodzi na ziemię, aby było „miło i fajnie”. Jezus przychodzi na ziemię, aby oddać życie i każdy, kto chce iść za Mistrzem narodzonym w Betlejem, musi oddać życie. Nie ulegaj „słodkiej” atmosferze tych świąt. Patrz realnie na Jezusa i miej odwagę oddawać życie w obronie wiary i wartości chrześcijańskich.

Świętych Młodzianków Męczenników – Święto
01.01.1970

„Jeżeli zaś chodzimy w światłości, tak jak On sam trwa w światłości, wtedy mamy jedni z drugimi współuczestnictwo, a krew Jezusa, Syna Jego, oczyszcza nas z wszelkiego grzechu”.Przyjąć światło jakim jest Chrystus, oznacza odnaleźć sens życia w Bogu. Jest to przyzwolenie na oświecenie naszego życia światłem Chrystusa, czyli zgoda, aby nasze życie było przez zasady Ewangelii i naukę Jezusa. Oliwą, która sprawia, że światło Chrystusa będzie widoczne dla świata i będzie oświecało ciemne strony życia innych jest nasze świadectwo wiary, czyli praktyka miłości Boga i bliźniego.

III Niedziela po Narodzeniu Pańskim – Niedziela Chrztu Chrystusa – Święto
01.01.1970

Święto Chrztu Pańskiego jest doskonałą okazją do składania radosnego dziękczynienia Bogu w Trójcy Jedynemu i naszym Rodzicom, i Rodzicom chrzestnym, za ten wielki dar, którym zostaliśmy obdarzeni. Należałoby sobie życzyć, abyśmy wszyscy ochrzczeni znali datę naszego Chrztu Świętego i odnawiali nasze przyrzeczenia chrzcielne w tym właśnie dniu, a przynajmniej podczas świętowania Chrztu Pana naszego Jezusa Chrystusa – Jedynego Odkupiciela człowieka.

Katedry św. Piotra, Apostoła – Święto
01.01.1970

„Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów:«Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?».A oni odpowiedzieli:«Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków».Jezus zapytał ich:«A wy za kogo Mnie uważacie?»,Odpowiedział Szymon Piotr:«Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego»”.(Mt 16, 13-16)

Św. Macieja, Apostoła – Święto
01.01.1970

Czasem patrzymy na wszelkie posługi w Kościele jak na karierę, awans. Dzisiejsze święto Macieja, Apostola przypomina nam, że jest to powołanie, służba Chrystusowi i ludowi Bożemu, oparta na miłości Boga i bliźniego. W Kościele nie robi się kariery, jak to przypominał niedawno papież Franciszek. Począwszy od posługi lektora, skończywszy na biskupie czy samym papieżu, jest to służba ludowi bożemu, jest to „powołanie”, którego autorem jest sam Jezus.

II Niedziela po Narodzeniu Pańskim
01.01.1970

„Syn Boży stał się małym, by nas uczynić wielkimi; oddał się nam, abyśmy my oddali się Jemu; przyszedł okazać nam swoją miłość, abyśmy odpowiedzieli Mu naszą miłością. Przyjmijmy Go więc z miłością, kochajmy Go i uciekajmy się do Niego we wszystkich naszych potrzebach. Jeśli chcemy światła, On przyszedł, aby nas oświecić. Jeśli chcemy siły, On przyszedł, aby nas umocnić. Jeśli chcemy przebaczenia i zbawienia, On przyszedł, aby nam przebaczyć i nas zbawić”.św. Alfons Maria de Liguori 

Objawienie Pańskie – Uroczystość
01.01.1970

Czy dziś są ludzie którzy nie znają jeszcze Boga…? ... Popatrzmy na naszą ojczyznę, około 90 % ludzi deklaruje się jako wierzący (95% deklaruje się, że przyjęło sakrament chrztu świętego), a coraz częściej się słyszy rozmowy podważające istnienia Boga, Jego działania, oraz doświadczenia Go w życiu.Czyżby Pan Bóg zrezygnował z ukazywania się człowiekowi…? Nie…!!! Tylko, że człowiek dziś często nie dostrzega działania Bożego, albo czyni wszystko by wytłumaczyć sobie Jego działanie w sposób bardzo naturalny, np. czysty zbieg okoliczności czy tez przypadek, który tak, a nie inaczej sprawił.

II Niedziela Adwentu – Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny – Uroczystość
01.01.1970

Z punktu medycznego nie jesteśmy w stanie wytłumaczyć cudu Niepokalanego Poczęcia. Wielu ludzi odrzuca tę prawdę o Niepokalanym Poczęciu, a nawet kpi sobie z tej tajemnicy wiary. Istotą Niepokalanego Poczęcia jest rzeczywistość duchowa, wiara, która posiada swoje przełożenie na wymiar cielesny. Łaska niepokalanego poczęcia to szczególna wewnętrzna siła, która polega na przyjęciu przez Maryję Bożej miłości.

Czytelnia

Polecamy