Słowo Redemptor
Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny – uroczystość – II niedziela Adwentu
08.12.2013

Z punktu medycznego nie jesteśmy w stanie wytłumaczyć cudu Niepokalanego Poczęcia. Wielu ludzi odrzuca tę prawdę o Niepokalanym Poczęciu, a nawet kpi sobie z tej tajemnicy wiary. Istotą Niepokalanego Poczęcia jest rzeczywistość duchowa, wiara, która posiada swoje przełożenie na wymiar cielesny. Łaska niepokalanego poczęcia to szczególna wewnętrzna siła, która polega na przyjęciu przez Maryję Bożej miłości.

Świętego Szczepana, pierwszego męczennika – święto
26.12.2013

Boże Narodzenie to nie „słodka sielanka”. Jezus nie przychodzi na ziemię, aby było „miło i fajnie”. Jezus przychodzi na ziemię, aby oddać życie i każdy, kto chce iść za Mistrzem narodzonym w Betlejem, musi oddać życie. Nie ulegaj „słodkiej” atmosferze tych świąt. Patrz realnie na Jezusa i miej odwagę oddawać życie w obronie wiary i wartości chrześcijańskich.

Świętych Młodzianków, męczenników – święto
28.12.2013

„Jeżeli zaś chodzimy w światłości, tak jak On sam trwa w światłości, wtedy mamy jedni z drugimi współuczestnictwo, a krew Jezusa, Syna Jego, oczyszcza nas z wszelkiego grzechu”. Przyjąć światło jakim jest Chrystus, oznacza odnaleźć sens życia w Bogu. Jest to przyzwolenie na oświecenie naszego życia światłem Chrystusa, czyli zgoda, aby nasze życie było przez zasady Ewangelii i naukę Jezusa. Oliwą, która sprawia, że światło Chrystusa będzie widoczne dla świata i będzie oświecało ciemne strony życia innych jest nasze świadectwo wiary, czyli praktyka miłości Boga i bliźniego.

Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa – święto – I niedziela po Narodzeniu Pańskim
29.12.2013

W Święto Najświętszej Rodziny dziękujmy, że nasze Rodziny żyją czasach i w tym miejscu świata pokoju gdzie wojny i przemoc są już przeszłością. Cóż to za błogosławieństwo żyć w pokoju i rodzinnej harmonii.

Świętej Bożej Rodzicielki Maryi – uroczystość
01.01.2014

Spróbuj dzisiaj popatrzeć na jakiś konkretny wizerunek Maryi i powiedz Jej szczerze: „Maryjo – dziękuję Ci, że jesteś także moją Matką!”. Myślę, iż odczujemy wówczas bardzo wyraźnie, że Ona nas przyjmuje, dodaje odwagi, zwłaszcza dziś, byśmy rozpoczynający się Nowy Rok, dany nam przez Boga jako wielki dar czasu na dobre życie i poprawę, na pomnażanie Bożych darów, rozpoczynali go jako ludzie, którzy doskonale wiedzą, że są z nieba „błogosławieni i strzeżeni”.

II niedziela po Narodzeniu Pańskim
05.01.2014

„Syn Boży stał się małym, by nas uczynić wielkimi; oddał się nam, abyśmy my oddali się Jemu; przyszedł okazać nam swoją miłość, abyśmy odpowiedzieli Mu naszą miłością. Przyjmijmy Go więc z miłością, kochajmy Go i uciekajmy się do Niego we wszystkich naszych potrzebach. Jeśli chcemy światła, On przyszedł, aby nas oświecić. Jeśli chcemy siły, On przyszedł, aby nas umocnić. Jeśli chcemy przebaczenia i zbawienia, On przyszedł, aby nam przebaczyć i nas zbawić”. św. Alfons Maria de Liguori

Objawienie Pańskie – uroczystość
06.01.2014

Czy dziś są ludzie którzy nie znają jeszcze Boga…? ... Popatrzmy na naszą ojczyznę, około 90 % ludzi deklaruje się jako wierzący (95% deklaruje się, że przyjęło sakrament chrztu świętego), a coraz częściej się słyszy rozmowy podważające istnienia Boga, Jego działania, oraz doświadczenia Go w życiu.Czyżby Pan Bóg zrezygnował z ukazywania się człowiekowi…? Nie…!!! Tylko, że człowiek dziś często nie dostrzega działania Bożego, albo czyni wszystko by wytłumaczyć sobie Jego działanie w sposób bardzo naturalny, np. czysty zbieg okoliczności czy tez przypadek, który tak, a nie inaczej sprawił.

Niedziela Chrztu Pańskiego – święto
12.01.2014

Święto Chrztu Pańskiego jest doskonałą okazją do składania radosnego dziękczynienia Bogu w Trójcy Jedynemu i naszym Rodzicom, i Rodzicom chrzestnym, za ten wielki dar, którym zostaliśmy obdarzeni. Należałoby sobie życzyć, abyśmy wszyscy ochrzczeni znali datę naszego Chrztu Świętego i odnawiali nasze przyrzeczenia chrzcielne w tym właśnie dniu, a przynajmniej podczas świętowania Chrztu Pana naszego Jezusa Chrystusa – Jedynego Odkupiciela człowieka.

Nawrócenie św. Pawła Apostoła – święto
25.01.2014

Niejednokrotnie żyjemy jako sprawiedliwi, którzy w sumie dobrze postępują i nie mają sobie nic do zarzucenia. Widzimy braki i słabości innych. Na tym się koncentrujemy potępiając i osądzając bliźnich. Bóg nie chce jednak, abyśmy byli sprawiedliwymi, gorliwymi w wypełnianiu nakazów, czy praw jak Faryzeusze, Bóg chce, abyśmy byli Jego dziećmi. Bóg nie chce abyśmy żyli nie jako niewolnicy, albo najemnicy przepełnieni lękiem przez Bogiem, lecz jako dziedzice królestwa, które jest dla nas przeznaczone.

Ofiarowanie Pańskie – święto – IV niedziela zwykła
02.02.2014

W ciągu wieków, Święto Ofiarowania Pańskiego traktowane było jako święto Maryjne. Dlatego też, Święto Ofiarowania Pańskiego, które dzisiaj obchodzimy jest w tradycji polskiej nazywane Świętem Matki Bożej Gromnicznej, zapewne z tej racji, że dziś przynosimy do świątyń zapalone świece zwane gromnicami.

Czytelnia

Polecamy