Słowo Redemptor
Piątek czwartego tygodnia Adwentu – 24 grudnia 2021 roku
24.12.2021

Przed nami wigilijny wieczór. Wielu zapomina o tym, co jest źródłem podniosłości dzisiejszego dnia. Dla wielu to pusta, wręcz plastikowa tradycja. Opłatek, wieczerza, prezenty, choinka, odświętny strój – to wszystko. Otóż nie! Te wszystkie zewnętrzne i jakże piękne oraz wartościowe tradycje są podkreśleniem i uszanowaniem prawdy, którą przynosi Boże Narodzenia. Bóg przychodzi na świat, aby wyrwać człowieka z niedoli grzechu. Syn Boży przyjmuje ludzką naturę, aby będąc podobnym do nas we wszystkim oprócz grzechu, towarzyszyć nam na naszych życiowych drogach. Jezus rodzi się w judzkim Betlejem, aby dać człowiekowi to wszystko, czego świat dać nie potrafi.

Czwartek czwartego tygodnia Adwentu – 23 grudnia 2021 roku
23.12.2021

Prorok Malachiasz zapowiada, że przyjdzie dzień, w którym Bóg objawi swoje zbawienie i swoją łaskawość. Jednak nadejście Pana nie spadnie na nas bez zapowiedzi, jak grom z jasnego nieba. Pedagogika Pana Boga nie jest pedagogiką zaskoczenia, ale przygotowywania. Bóg wysyła swoich posłańców, którzy mają przygotować ludzi na przyjście tego dnia. Starotestamentalne proroctwo Malachiasza mówi o posłańcu (z greckiego „angelos”, z hebrajskiego „malak”), którego Bóg przyśle przed wyczekiwanym przez naród wybrany Mesjaszem (pierwsze czytanie).

Środa czwartego tygodnia Adwentu – 22 grudnia 2021 roku
22.12.2021

Dzisiejsza liturgia słowa pokazuje nam, że Bóg nie jest zimnym obserwatorem obojętnego Mu świata. On angażuje się w naszą rzeczywistość, działa w niej. Nie jest obserwatorem obojętnym, ale pochyla się z troską nad problemami człowieka i angażuje się w nasze ludzkie sprawy, by nam pomóc. Bóg odpowiedział na wołanie utrapionej bezpłodnej Anny i dał jej syna. Dziś widzimy ją, jak z radością i wdzięcznością przychodzi, by Bogu podziękować (pierwsze czytanie).

Wtorek czwartego tygodnia Adwentu – 21 grudnia 2021 roku
21.12.2021

Liturgia dzisiejsza, mimo że jest jeszcze liturgią Adwentu, oczekiwania, pełna jest radości, że oto zbliża się Ten, na którego czekamy. Boże Narodzenie to święto spotkania. W Ewangelii widzimy, jak brzemienna Maryja wyrusza w drogę, aby odwiedzić Elżbietę. W tajemnicy nawiedzenia opisanej przez św. Łukasza najlepiej poznajemy Maryję, Matkę Jezusa, jak Ją najczęściej nazywają ewangeliści. Podejmuje Ona niemały trud, decydując się na uciążliwą podróż nie dla egoistycznych celów, lecz aby służyć Bogu i ludziom.

Poniedziałek czwartego tygodnia Adwentu – 20 grudnia 2021 roku
20.12.2021

Pierwsi chrześcijanie uważali poczęcie Jezusa za cudowne spełnienie proroctwa Izajasza – (pierwsze czytanie). Dziewictwo Maryi i dziewicze poczęcie Jezusa są istotne z trzech powodów. Po pierwsze cudowna natura Jego poczęcia i narodzin świadczy o tym, że jest to Bóg, który tworzy życie (jak w opowieściach o bezpłodnych kobietach, które od Boga otrzymują dar brzemienności).

IV niedziela Adwentu
19.12.2021

Dwa ważne momenty historii zbawienia przypominają nam dzisiejsze czytania. Pierwszy moment to TAK, wypowiedziane przez Chrystusa. W czytaniu z listu do Hebrajczyków autor natchniony wkłada w usta Chrystusa słowa: Oto idę – w zwoju księgi napisano o Mnie – aby spełniać wolę Twoją Boże. Drugie ważne TAK to deklaracja Maryi: Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego (aklamacja przed Ewangelią).

Sobota trzeciego tygodnia Adwentu – 18 grudnia 2021 roku
18.12.2021

Święty Józef dowiedział się, że Maryja spodziewa się dziecka. Wiedział, że nie jest on ojcem tego dziecka. Choć był mężem Maryi, to nie zamieszkał jeszcze z nią. Jaka myśl mogła wówczas powstać w jego głowie? Właściwie tylko jedna – Maryja dopuściła się cudzołóstwa. Trudno było mu w to uwierzyć i to przyjąć, ale jakie mógł znaleźć inne wytłumaczenie. Kochał ją i nie chciał, aby została ukarana śmiercią. Bał się o Nią, dlatego postanowił Ją potajemnie opuścić.

Piątek trzeciego tygodnia Adwentu – 17 grudnia 2021 roku
17.12.2021

Genealogia Jezusa ukazuje nam także różnorodność postaci i charakterów. Od zawsze wiernych jak Abraham, aż po grzeszników jak choćby Dawid, który później żałował za swoje grzechy i pokutował. Bóg realizuje swoje plany zbawienia, posługując się ludźmi, którzy nie zawsze byli krystaliczni. Stwórca wybiera nas, pomimo naszych grzechów i niewierności. Dzięki otwartości na Jego łaskę przemienia nas i uzdalnia do misji.

Czwartek trzeciego tygodnia Adwentu
16.12.2021

Naszym przewodnikiem, który w tych dniach przygotowuje nas na spotkanie z Zbawicielem, jest św. Jan Chrzciciel. Jego wołanie ma nas przemienić, abyśmy otworzyli nasze serca na Boga. Jezus stawia go przed nami jako wzór do naśladowania. Nawet mówi, że między narodzonymi z niewiast nie ma większego od niego. Jan Chrzciciel swoim życiem zasłużył na takie słowa pochwały

Środa trzeciego tygodnia Adwentu
15.12.2021

Wyrazem naszej wiary, świadectwem, że jesteśmy wyznawcami Jezusa, może być troska o ubogich, biednych, samotnych, aby także oni doświadczyli radości z przyjścia Zbawiciela. Niechaj więc nasze dzieła miłości bliźniego, które tak chętnie podejmujemy w Adwencie, troszcząc się o ubogich, potrzebujących, będą świadectwem naszej miłości do Chrystusa.

Czytelnia

Polecamy