Słowo Redemptor

Wtorek drugiego tygodnia Adwentu

 

 

 

Wtorek, 07 grudnia 2021 roku, II tydzień Adwentu, Rok C, II

Wspomnienie św. Ambrożego, biskupa i doktora Kościoła

 

 

 

 

CZYTANIA

 

 

 

 

Jeżeli chcemy zrozumieć znaczenie proroctw Starego Testamentu, powinniśmy patrzeć na nie z właściwej perspektywy. Tak jak właściwą perspektywą na podziwianie świątynnych witraży jest oglądanie ich z wnętrza kościoła, a nie z zewnątrz. Odpowiednią perspektywą rozumienia proroctw Starego Testamentu jest życie i nauczanie Jezusa. On wypełnia obietnice Starego Testamentu.

 

 

Dzisiaj jest nam dany temat radości. Słowa proroka Izajasza to wezwanie do głośnego wołania z radości, że Bóg przychodzi z mocą. Psalm zaprasza nas to tego, aby śpiewać nową pieśń radości, głosić chwałę Boga wśród wszystkich narodów. Z kolei w dzisiejszej Ewangelii Jezus pokazuje nam nową perspektywę radości. Nie jest to euforia na skalę masową, lecz radość z odnajdywania konkretnych osób, które się zagubiły.

 

Większa jest radość pasterza z odnalezienia jednej zagubionej owcy, niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu, które się nie zabłąkały. Dla Boga liczy się każda osoba. Bóg patrzy na każdego z nas osobiście. Nie traktuje nas jak bezimienny tłum. Radość z Bożej perspektywy to powrót do Niego jednej osoby. Jezus mówi dzisiaj do nas, że Jego radością nie jest nawrócenie całego świata, który nie wiadomo, kim jest. Radością dla Boga jest nawrócenie jednej konkretnej osoby.

 

To słowo Boże jest dla nas, którzy zapewne uważamy się za tych niezagubionych – bo jesteśmy przecież na dzisiejszej Eucharystii – wezwaniem do wyjścia i poszukania tej jednej, zagubionej owcy. Czy widzę w mojej rodzinie, w moim środowisku pracy jakiegoś zagubionego człowieka? Może jest to ktoś, kto zmaga się z wiarą, potrzebuje wsparcia i modlitwy? Może to ktoś, kto przeżywa kryzys rodzinny, kryzys w pracy, jest pogrążony w ciemności duchowej, a może nawet w depresji. Jak mogę wyjść do niego, aby mu pomóc, aby przyprowadzić go do Jezusa?

 

 

Módlmy się dzisiaj o odwagę wychodzenia i poszukiwania tej jednej zagubionej owcy oraz o wytrwałość w doporowadzeniu jej do wspólnoty Kościoła. Ta droga powrotu jest źródłem radości.

 

 

 

Kazania-homilie: Wtorek drugiego tygodnia Adwentu, Rok C, II

o. Jarosław Krawczyk CSsR  (06 grudnia 2011 roku, Rok B, II)

o.  Andrzej Szorc CSsR  (11 grudnia 2012 roku, Rok C, I )

o. Marian Krakowski CSsR   (10 grudnia 2013 roku, Rok A, II)

o. Stanisław Mróz CSsR  (09 grudnia 2014 roku, Rok B, I)

br. kleryk Tomasz Bil CSsR  (08 grudnia 2015 roku, Rok C, II)

o. Andrzej Makowski CSsR  (06 grudnia 2016 roku, Rok A, I)

o. Wacław Zyskowski CSsR  (12 grudnia 2017 roku, Rok B, II)

o. Łukasz Baran CSsR  (11 grudnia 2018 roku, Rok C, I)

o. Stanisław Janiga CSsR  (10 grudnia 2019 roku, Rok A, II)

o. Łukasz Baran CSsR  (08 grudnia 2020 roku, Rok B, I – Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny)

o. Pawel Drobot CSsR  (07 grudnia 2021 roku, Rok C, II)

 

 

 

 

 

 

Drukuj... 

Misjonarz Prowincji Warszawskiej Redemptorystów, moderator Szkoły Nowej Ewangelizacji Sursum Corda,
duszpasterz akademicki – Warszaw
a

o. Paweł Drobot CSsR

Powrót do strony głównej

Czytelnia

Polecamy