Słowo Redemptor

Czwartek pierwszego tygodnia Adwentu

 

 

 

Czwartek, 02 grudnia 2020 roku, I tydzień Adwentu, Rok C, II

 

 

 

 

CZYTANIA

 

 

 

 

Przemierzając miasta i wioski, widzimy, jak powstają coraz to nowe budowle. Są to nowe piękne domy, potężne biurowce, nowe fabryki. Każdy budowniczy wie doskonale, że by budowla była trwała, potrzebuje dobrych materiałów, potrzebuje dobrych pracowników, potrzebuje dobrych fundamentów. Bo tylko budując na solidnym gruncie, możemy być pewni, że nasza praca nie pójdzie na marne.

 

 

I w dzisiejszej Ewangelii Jezus przytacza nam obraz dwóch budowli. Tej budowanej na trwałym fundamencie i tej budowanej na piasku. A przytacza nam te przykłady, abyśmy zastanowili się, na jakim fundamencie budujemy nasze życie duchowe.

 

Mocne, silne życie duchowe to życie zbudowane na silnej wierze. Jej symbolem jest skała. A jak mówi nam dzisiaj prorok Izajasz, tą skałą jest sam Bóg: Złóżcie nadzieję w Panu na zawsze, bo Pan jest wiekuistą skałą!

 

Na Bogu więc powinna opierać się cała nasza wiara i praktykowanie jej w życiu codziennym. To znaczy, że trzeba stać się tym, który nie tylko pobożnie mówi o Bogu, ale realizuje w swoim życiu wolę Bożą. Czynić zaś wolę Bożą, to nie tylko słuchać Boga, ale i być Mu we wszystkim posłusznym.

 

Warto więc postawić sobie dzisiaj pytanie: Czy moje postępowanie jest zgodne z tym, co mówię? Czy daję naprawdę świadectwo mojej wiary przez to, że żyję nauką Jezusa Chrystusa?

 

 

Nie każdy, kto mówi Mi: „Panie, Panie!”, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie (Mt 7, 21).

 

 

 

 

Kazania-homilie: Czwartek pierwszego tygodnia Adwentu, Rok C, II

o. Mariusz Więckiewicz CSsR  (01 grudnia 2011 roku, Rok B, II)

o. Andrei Vrubleuski CSsR  (06 grudnia 2012 roku, Rok C, I)

o. Marian Krakowski CSsR  (05 grudnia 2013 roku, Rok A, II)

o. Stanisław Mróz CSsR  (04 grudnia 2014 roku, Rok B, I)

br. diakon Antoni Popek CSsR  (03 grudnia 2015 roku, Rok C, II)

o. Edmund Kowalski CSsR  (01 grudnia 2016 roku, Rok A, I)

o. Andrzej Makowski CSsR  (07 grudnia 2017 roku, Rok B, II)

o. Wacław Zyskowski CSsR  (06 grudnia 2018 roku, Rok C, I)

o. Arkadiusz Buszka CSsR  (05 grudnia 2019 roku, Rok A, II)

o. Andrzej Kukła CSsR  (03 grudnia 2020 roku, Rok B, I)

o. Rafał Nowak CSsR  (02 grudnia 2021 roku, Rok C, II)

 

 

 

 

 

 

Drukuj... 

Redemptorysta Prowincji Warszawskiej, obecnie duszpasterz Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech – Monachium

o. Rafał Nowak CSsR

Powrót do strony głównej

Czytelnia

Polecamy