Słowo Redemptor

Poniedziałek pierwszego tygodnia Adwentu

 

 

 

Poniedziałek, 29 listopada 2021 roku, I tydzień Adwentu, Rok C, II

 

 

 

 

CZYTANIA

 

 

 

 

Setnik to człowiek, który dowodził oddziałem stu żołnierzy. Z jednej strony, musiał być człowiekiem stanowczym, wymagającym, aby utrzymać w ryzach taką grupę ludzi. Z drugiej strony, sam musiał być posłuszny tym, którzy byli jego przełożonymi. Ponadto decydował o losie niewolników, karach wymierzanych dla żołnierzy. Przez swoje postępowanie mógł decydować o ludzkim życiu. O tym, kto swoje życie zachowa, a kto je może stracić.

 

 

I taki oto człowiek staje dzisiaj przed Jezusem. Ten, którego zadaniem jest rozkazywać innym, tym razem prosi. Staje przed Jezusem i prosi go o to, by uzdrowił jego sługę. A czyni to z pokorą i szacunkiem: Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój, ale powiedz tylko słowo, a mój sługa odzyska zdrowie. Setnik ufa Jezusowi. Wierzy w to, że może On naprawdę uzdrowić jego sługę. Dlatego prosi o pomoc.

 

Warto więc postawić sobie pytanie: czy i ja staję przed Jezusem z podobną pokorą, szacunkiem i wiarą, jak uczynił to setnik? Czy potrafię tak jak on zaufać Jezusowi?

 

 

My również tuż przed przyjęciem Komunii Świętej mówimy słowa podobne do tych wypowiedzianych przez setnika: Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

 

Co to dla nas oznacza?

 

Kiedy mówimy te słowa powinniśmy je przeżywać jako przypomnienie, że uczestniczymy w najwspanialszej tajemnicy wiary. Ja, człowiek, mam wejść w nieskończoność samego Boga. Mam się stać świątynią, Jego domem! Taki cud nie może być traktowany z obojętnością. Wymaga od nas postawy setnika: pokory, szacunku i wiary.

 

 

 

 

Kazania-homilie: Poniedziałek pierwszego tygodnia Adwentu, Rok C, II

o. Mariusz Więckiewicz CSsR  (28 listopada 2011 roku, Rok B, II)

o. Ludwik Łabuda CSsR  (03 grudnia 2012 roku, Rok C, I)

o. Marian Krakowski CSsR  (02 grudnia 2013 roku, Rok A, II)

o. Stanisław Mróz CSsR  (01 grudnia 2014 roku, Rok B, I)

br. diakon Arkadiusz Buszka CSsR  (30 listopada 2015 roku, Rok C, II święto świętego Andrzeja, apostoła)

o. Edmund Kowalski CSsR  (28 listopada 2016 roku, Rok A, I)

o. Andrzej Makowski CSsR  (04 grudnia 2017 roku, Rok B, II)

o. Wacław Zyskowski CSsR  (03 grudnia 2018 roku, Rok C, I)

o. Arkadiusz Buszka CSsR  (02 grudnia 2019 roku, Rok A, II)

o. Rafał Nowak CSsR  (30 listopada 2020 roku, Rok B, I święto świętego Andrzeja, apostoła)

o. Rafał Nowak CSsR  (29 listopada 2021 roku, Rok C, II)

 

 

 

 

 

 

Drukuj... 

Redemptorysta Prowincji Warszawskiej, obecnie duszpasterz Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech – Monachium

o. Rafał Nowak CSsR

Powrót do strony głównej

Czytelnia

Polecamy