Słowo Redemptor

Narodzenie świętego Jana Chrzciciela – uroczystość

 

 

 

Czwartek, 23 czerwca 2022 roku, XII tydzień zwykły, Rok C, II

 

 

 

 

 

 

 

CZYTANIA

 

 

 

 

Uroczystość narodzin Jana Chrzciciela przypomina nam sens naszego zaistnienia, urodzin i powołania. Bóg ma dla każdego z nas wyjątkowy, niepowtarzalny i osobisty plan: bycia głosem samego Jezusa Chrystusa, by przygotować Panu lud doskonały (Łk 1, 17).

 

 

Zanim ukształtowałem cię w łonie matki, znałem cię (Jr 1, 5). Bóg objawił prorokowi Jeremiaszowi wielką prawdę o jego imiennym powołaniu jeszcze przed poczęciem i narodzeniem. Ta wielka i radosna prawda dotyczy nie tylko proroków, apostołów i świętych, ale każdego z nas, ludzi, umiłowanych dzieci Bożych. Każdy z nas, jeszcze przed poczęciem i narodzeniem z łona naszej ukochanej mamy, jest znany, kochany i powołany do służby Bogu i swoim braciom i siostrom. Jeremiasz miał być prorokiem dla narodów (Jr 1, 5), który otrzymał władzę nad narodami i nad królestwami, by wyrywać i obalać, by niszczyć i burzyć, by budować i sadzić (Jr 1, 10). Św. Jan Chrzciciel będzie wielki w oczach Pana i już w łonie matki napełniony będzie Duchem Świętym (Łk 1, 15), by przygotować Panu lud doskonały (Łk 1, 17). Prorocy, apostołowie i wielcy święci otrzymali specjalne powołanie do doprowadzania do wiary w Boga innych, mniej świadomych swego wybrania i powołania.

 

Wy, choć nie widzieliście Jezusa Chrystusa, miłujecie Go; teraz wierzycie w Niego (1 P 1, 8). List św. Piotra Apostoła jest skierowany przede wszystkim do nas, którzy nie widzieliśmy i nie słuchaliśmy bezpośrednio proroków Pierwszego Przymierza, i „nie widzieliśmy na własne oczy” i „nie słuchaliśmy na własne uszy” Jezusa Chrystusa. Dobra Nowina o naszym Panu, Zbawicielu i Najświętszym Odkupicielu, została ogłoszona naszemu ludowi i narodowi poprzez misje i świadectwo św. Wojciecha i jego uczniów. Nasza indywidualna wiara, kultura i tradycja kształtowała się przede wszystkim w naszych na wskroś chrześcijańskich i katolickich rodzinach i parafiach. Dziadkowie, rodzice i katecheci byli dla nas współczesnymi prorokami i apostołami, którzy słowem i życiem przekazywali nam prawdy ewangeliczne, formowali nasze sumienia, naszą na wskroś chrześcijańską kulturę i tradycję. Teraz do naszego pokolenia, nowych proroków i apostołów, należy „głoszenie Ewangelii mocą zesłanego z nieba Ducha Świętego”.

 

On sam pójdzie przed Nim w duchu i mocy Eliasza, by przygotować Panu lud doskonały (Łk 1, 17). Zwiastowanie narodzin Jana Chrzciciela zapowiada przyjście oczekiwanego przez proroków Mesjasza. Ty będziesz prorokiem Najwyższego – prorokował jego ojciec Zachariasz (Łk 1, 76). Jan nie tylko wskazał na Jezusa, mówiąc: Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata (J 1, 29), ale prowadził ludzi do Jezusa. Nie zatrzymywał ich na sobie i dla siebie. Był świadom swojej niepowtarzalnej misji: bycia jedynie „głosem” na pustyni ludzkich serc. Tylko Słowo, które stało się Ciałem (J 1, 14) – z Maryi Dziewicy za sprawą Ducha Świętego – mogło całkowicie wypełnić głos proroka znad Jordanu i serca ludzi spragnionych prawdy, dobra, sprawiedliwości i miłości. Jan mówił prawdę i służył Prawdzie, którą był i jest Jezus Chrystus – jedyny Odkupiciel i Zbawiciel człowieka. On dla tej Osobowej Prawdy odda w końcu swoje młode życie.

 

 

Uroczystość narodzin Jana Chrzciciela przypomina nam, że Bóg ma dla każdego z nas wyjątkowy i niepowtarzalny plan. Pan, który towarzyszył swojemu poprzednikowi na drodze wzrastania i duchowego rozwoju, jest także obecny w swoim Kościele, pośród swoich uczniów. Nieustannie rodzi nas do życia wiecznego i pozwala nam samym wspierać Go w rodzeniu do wiary innych, którzy zostali postawieni na naszej drodze powołania. Bądźmy głosem samego Jezusa. Pozwólmy, by Jego słowo stawało się treścią naszych słów, naszego życia i by stawało się Ciałem w każdym z nas.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kazania-homilie: Uroczystość narodzenia św. Jana Chrzciciela, Rok B, I

o. Jacek Dembek CSsR  (24 czerwca 2011 roku, Rok A, I)

o. Jan Ćwikowski CSsR  (24 czerwca 2012 roku XII niedziela zwykła, Rok B, II)

o. Jarosław Liebersbach CSsR  (24 czerwca 2013 roku, Rok C, I)

o. Sylwester Cabała CSsR  (24 czerwca 2014 roku, Rok A, II)

o. Sylwester Pactwa CSsR  (24 czerwca 2015 roku, Rok B, I)

o. Rafał Nowak CSsR  (24 czerwca 2016 roku, Rok C, II)

o. Łukasz Listopad CSsR  (24 czerwca 2017 roku, Rok A, I)

o. Tomasz Mular CSsR  (24 czerwca 2018 roku XII niedziela zwykła, Rok B, II)

o. Zbigniew Bruzi CSsR  (24 czerwca 2019 roku, C, I)

o. Andrzej Makowski CSsR  (24 czerwca 2020 roku, Rok A, II)

o. Łukasz Drożak CSsR  (24 czerwca 2021 roku, Rok B, I)

o. Edmund Kowalski CSsR  (23 czerwca 2022 roku, Rok C, II)

 

 

 

 

 

 

Drukuj...

Profesor nadzwyczajny Istituto Superiore di Teologia Morale (antropologia filozoficzna – specjalność bioetyka), Accademia Alfonsiana,
obecnie wykładowca teologii moralnej (bioetyka) w Wyższym Seminarium Duchownym Redemptorystów – Kraków

o. Edmund Kowalski CSsR

Powrót do strony głównej

Czytelnia

Polecamy