Słowo Redemptor

Czwartek po Popielcu

 

 

 

Czwartek, 15 lutego 2024 roku, VI tydzień zwykły, Rok B, II

 

 

 

 

CZYTANIA

 

 

 

W dzisiejszej Ewangelii według św. Łukasza Jezus Chrystus przekazuje każdemu z nas ważną prawdę: oto życie i śmierć są ze sobą nierozłącznie związane. Czy my – konsekrowani – kiedy kochamy, jesteśmy w stanie wiele poświęcić dla drugiej osoby? U początku Wielkiego Postu pomyślmy o ludziach, których kochamy i do których jesteśmy posłani... Odszukajmy w sobie małe gesty rezygnacji z siebie dla dobra innej – (kochanej) osoby. Bo być może właśnie przez nie w naszym życiu realizuje się, zapowiedziane przez Jezusa, zachowywanie życia.

 

 

Dzisiejsza Ewangelia mówi przede wszystkim o życiu, chociaż Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć: będzie odrzucony (...), będzie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie (Łk 9, 22). Mesjasz w okresie swojej ziemskiej działalności wiedział każdego dnia, co będzie działo się z Nim oraz z Jego najbliższymi. On dobrze wiedział, kiedy i jak umrze... On dobrze wiedział, kto Go wyda i kto Go oskarży, i wiedział..., że zmartwychwstanie. Bo Jezus żył z tym każdego dnia – rodziły się w Nim uczucia i przeżywał swoje emocje. On Bóg – nieskazitelna Miłość, dlatego też we wszystkich Jego wyborach oraz relacjach objawiała się miłość. Chrystus zgodził się na to, aby zostać wydanym przez jednego ze swoich uczniów, żeby zostać niesprawiedliwie oskarżonym, ponieść haniebną śmierć na krzyżu. To Jego świadomy wybór, bo On, wiedząc bardzo dobrze o wszystkim, nie zmienił biegu wydarzeń, ale się im poddał.

 

Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje! (Łk 9, 23) Co znaczy zaprzeć się samego siebie w naśladowaniu Jezusa w XXI wieku? Bo w każdej z naszych rodzin (nie tylko zakonnych) są pewne przekonania, czy też sposoby myślenia oraz postawy, które przejęliśmy. I w procesie życia w tych naszych rodzinach byliśmy kochani, a nieraz może byliśmy ranieni w miłości, co wytworzyło w nas pewne mechanizmy obronne. My też jesteśmy przecież skażeni skutkami grzechu pierworodnego, co wyraża się w naszej tzw. „ciemnej stronie” osobowości, w tym, czego nie chcielibyśmy, żeby inni ludzie (współbracia) o nas wiedzieli.

 

Żeby zaprzeć się siebie, trzeba się znać, żeby wiedzieć, czego się zapierać. Czy znacie swoją „ciemną stronę”? Czy dostrzegacie swoje namiętności, skłonności, przyzwyczajenia, swoje nawyki oraz sposoby myślenia? Czy poznanie swojej „ciemnej strony” nie prowadzi cię do poniżania siebie oraz zaniżania swojej wartości? A może jednak wypierasz swoją „ciemną stronę” i w ogóle jej nie dostrzegasz? Zaparcie się siebie zaczyna się od odważnej zmiany myślenia, a prowadzi przez codzienny krzyż odrzucania starych skłonności, nawyków, przyzwyczajeń i namiętności. Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć: będzie odrzucony przez starszyznę, arcykapłanów i uczonych w Piśmie (Łk 9, 22). Czy będąc np. chrześcijaninem, kapłanem, teologiem, przywódcą religijnym, itp. czy mogę odrzucać Jezusa? Jak pokazali to współcześni Jezusowi przywódcy religijni w Izraelu, jest to możliwe. Dziwne, ale człowiek z Bogiem na ustach może odrzucać Boga, który przychodzi w innych ludziach.

 

 

Panie Jezu Chryste, pomóż nam poprzez czas Wielkiego Postu lepiej poznać szczególnie nasze namiętności, skłonności, nawyki, przyzwyczajenia i schematy myślenia. Pomóż nam je zaakceptować, abyśmy mogli je zmieniać. Panie Jezu Chryste, naucz nas widzieć w krzyżu nasze zbawienie.

 

 

 

 

Rozważania (kazania-homilie): Czwartek po Popielcu

o. Marian Krakowski CSsR  (23 lutego 2012 roku, Rok B, II)

o. Maciej Ziębiec CSsR  (14 lutego 2013 roku, Rok C, I – Święto Świętych Cyryla, mnicha, i Metodego, biskupa, patronów Europy)

o. Piotr Andrukiewicz CSsR  (06 marca 2014 roku, A, II)

o. Ryszard Bożek CSsR  (19 lutego 2015 roku, Rok B, I)

o. Mariusz Simonicz CSsR  (11 lutego 2016 roku, Rok C, II)

o. Ryszard Bożek CSsR   (o2 marca 2017 roku, Rok A, I)

o. Arkadiusz Buszka CSsR  (15 lutego 2018 roku, Rok B, II)

o. Andrzej Makowski CSsR  (07 marca 2019 roku, Rok C, I)

o. Łukasz Baran CSsR  (27 lutego 2020 roku, Rok A, II)

o. Mariusz Więckiewicz CSsR  (17 lutego 2021 roku, Rok B, I)

o. Jarosław Krawczyk CSsR  (03 marca 2022 roku, Rok C, II)

o. Sylwester Pactwa CSsR  (23 lutego 2023 roku, Rok A, I)

o. Piotr Czechowicz CSsR  (15 lutego 2024 roku, Rok B, II)

 

 

 

 

 

 

Drukuj...

Redemptorysta Prowincji Warszawskiej, obecnie duszpasterz w Parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny
(Sanktuarium Matki Bożej Strażniczki Wiary Świętej) – Bardo

o. Piotr Czechowicz CSsR

Powrót do strony głównej

Czytelnia

Polecamy