Słowo Redemptor

Czwartek po Popielcu

 

 

 

Czwartek, 18 lutego 2021 roku, VI tydzień zwykły, rok B, I

 

 

 

CZYTANIA

 

 

 

Wybieraj mądrze!

 

Każdego dnia dokonujemy różnych wyborów. Podejmujemy większe decyzje: wybór szkoły, drogi zawodowej, małżonka, miejsca zamieszkania; jak i mniejsze: produkty w sklepie, programy telewizyjne, środki transportu.

 

Od naszych decyzji tak bardzo wiele zależy. Zawsze mamy wybór: pomóc sąsiadowi w potrzebie czy nie? Zadzwonić do przyjaciela czy nie? Zrobić dobry uczynek czy dogryźć drugiemu człowiekowi? Tak naprawdę sami decydujemy, jak postępować, jak się zachować.

 

Czasem zdarza się, że nie wiemy, co wybrać. Trudno nam podjąć decyzję, gdy wszystko wydaje się dobre: pomodlić się dłużej w kościele przed Najświętszym Sakramentem czy zabrać się do nauki przed egzaminem?

 

 

Niektórzy mówią, że Pan Jezus to miał lepiej, bo nie musiał zastanawiać się, co jest dobre, a co złe. Przecież w Ewangelii zostało napisane, że Jezus nie musiał się zastanawiać, co zrobić. Był Synem Bożym. Wiedział doskonale, co ma czynić. Tak, Jezus wiedział, co ma czynić, gdyż zawsze słuchał Boga Ojca. Jezus powiedział: Moim pokarmem jest pełnić wolę Ojca. Jezus czynił tylko to, czego pragnął Ojciec niebieski. Taki był Jego wybór życiowy: zawsze słuchać tego, co mówi Ojciec, być z Nim w takiej jedności, aby każdy czyn podobał się Bogu Ojcu!

 

O mądrym wybieraniu słyszymy w czytaniach. Autor Księgi Powtórzonego Prawa zachęca: Kładę przed wami życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierajcie więc życie, abyście żyli wy i wasze potomstwo, miłując Pana, Boga swego, słuchając Jego głosu, lgnąc do Niego. Nieustannie stajemy przed wyborem życia lub śmierci. Zazwyczaj pragniemy życia, ale z drugiej strony jesteśmy świadkami cywilizacji śmierci. W naszej ojczyźnie widzimy marsze kobiet zachęcające do tak łatwego odebrania życia dziecku. Na całym świecie panuje epidemia koronawirusa, która uśmierca ludzi z tak wielką siłą. Wprowadzana po cichu przez rządzących eutanazja osób starszych, bo kto będzie zarabiał na ich emerytury, jeśli mniej dzieci się rodzi przez egoizm albo problemy rodziców. Lepiej uśmiercić starszych, bo gospodarka, ekonomia, państwo się zawali!

 

Jakże ważne, aby w dzisiejszym świecie podejmować mądre decyzje, te osobiste, ale też i te małżeńskie, rodzinne, społeczne, polityczne. Jakże dziś potrzebujemy świadomego, trzeźwego, rozsądnego, pogłębionego, przytomnego wyboru, aby nie ulec pozorom, ułudom, podstępom, które prowadzą na manowce, w ślepą uliczkę. Niestety, w dzisiejszych czasach łudzenie się pozorami jest niezmiernie silne.

 

O mądrym wyborze mówi Jezus w Ewangelii: Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje! Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa. Bo cóż za korzyść ma człowiek, jeśli cały świat zyska, a siebie zatraci lub szkodę poniesie.

 

Jak wybierać mądrze? Najpierw zaprzeć się samego siebie, potem wziąć krzyż codziennych obowiązków, a w końcu naśladować Jezusa. Usunąć siebie w cień, a na pierwszym miejscu postawić Chrystusa. On ma wzrastać, a ja się mam umniejszać jak to jasno pokazał św. Jan Chrzciciel. Zrezygnować ze swojego egoizmu, egocentryzmu, pychy, aby w pokorze przyjąć Boże plany, drogowskazy. Uczynić Jezusa przewodnikiem życia. Wsiąść do Bożej taksówki i oddać kierownicę życia Jezusowi, a siebie uczynić pasażerem. Przyjąć Bożą naukę, program i myślenie. Podjąć codzienne obowiązki i dokładnie je wypełnić. Robić to, co Jezus robił, żyć tak jak On żył i kochać jak On kochał.

 

 

Mądry wybór kosztuje, zazwyczaj okazuje się drogą z krzyżem. Wszystko, co cenne, bardzo kosztuje. Życie jest najcenniejsze, dlatego kosztuje najwięcej.

 

Kiedy nie wiemy jaką podjąć decyzję, co wybrać, pytajmy Jezusa: co zrobiłbyś na moim miejscu? Jezus wskaże nam rozwiązanie, a wtedy dobre wybory, mądre decyzje uczynią nasze życie szczęśliwym, spełnionym, wartościowym.

 

Co mogę zrobić, aby wybierać mądrze?

 

 

 

 

Publikowane rozważania zawierają tekst, który jest wersją autorską
(tzn. bez korekty tekstu – bez wykonania jakichś prac redakcyjnych)

 

 

 

 

Rozważania (kazania-homilie): Czwartek po Popielcu, Rok B, I

o. Marian Krakowski CSsR  (23 lutego 2012 roku, Rok B, II)

o. Maciej Ziębiec CSsR  (14 lutego 2013 roku, Rok C, I – Święto Świętych Cyryla, mnicha, i Metodego, biskupa, patronów Europy)

o. Piotr Andrukiewicz CSsR  (06 marca 2014 roku, A, II)

o. Ryszard Bożek CSsR  (19 lutego 2015 roku, Rok B, I)

o. Mariusz Simonicz CSsR  (11 lutego 2016 roku, Rok C, II)

o. Ryszard Bożek CSsR   (o2 marca 2017 roku, Rok A, I)

o. Arkadiusz Buszka CSsR  (15 lutego 2018 roku, Rok B, II)

o. Andrzej Makowski CSsR  (07 marca 2019 roku, Rok C, I)

o. Łukasz Baran CSsR  (27 lutego 2020 roku, Rok A, II)

o. Mariusz Więckiewicz CSsR  (17 lutego 2021 roku, Rok B, I)

 

 

 

 

 

 

Drukuj... 

Kapelan Szpitala Miejskiego nr 4 w Gliwicach Sp. z o.o. – Gliwice

o. Mariusz Więckiewicz CSsR

Powrót do strony głównej

Czytelnia

Polecamy