Słowo Redemptor

Świętego Barnaby, apostoła

 

 

 

Wtorek, 11 czerwca 2024 roku, X tydzień zwykły, Rok B, II

 

 

 

 

CZYTANIA

 

 

 

 

Kościół w liturgii dnia dzisiejszego wspomina św. Barnabę, apostoła. Po raz pierwszy słyszymy o nim w Dziejach Apostolskich, kiedy jako jeden z pierwszych nawróconych oddaje rodzącej się wspólnocie Kościoła zysk ze sprzedaży swoich dóbr. Wiemy o nim, że przed spotkaniem z apostołami znany był jako lewita Józef i pochodził z Cypru. Jemu to uczniowie Jezusa zmienili imię na Barnaba, które tłumaczy się jako „syn pocieszenia”. Chociaż nie jest jednym z dwunastu apostołów wybranych przez Jezusa, jest on jednak uważany za jednego z siedemdziesięciu dwóch uczniów Chrystusa, który był darzony niezwykłym szacunkiem w Kościele pierwszych wieków.

 

Św. Łukasz w Dziejach Apostolskich zostawił nam opis św. Barnaby jako człowieka bardzo hojnego. Szczodrość oznacza zwykle głębsze oderwanie i potrzebę dzielenia się z innymi. W przypadku Barnaby będzie to związane z jego przywiązaniem do Ewangelii. W ten sposób pokazuje, że jako kapłan jest wezwany do prostoty życia i realizowania ewangelicznej rady ubóstwa. To otwarcie się na głębsze przeżywanie codzienności potrzebne jest dla większej dyspozycyjności w misji i usuwania z życia wszystkiego, co powoduje jakieś niepotrzebne duchowe rozproszenia.

 

Św. Barnaba może być dla każdego z nas wspaniałym przykładem życia Ewangelią, którą zostawił Jezus Chrystus. To właśnie Barnaba, porwany miłością Jezusa Chrystusa do każdego człowieka, pragnie w podobny sposób naśladować swojego Mistrza. Dzieje Apostolskie przypominają nam jego drogę do drugiego człowieka na przykładzie spotkania z Szawłem z Tarsu. Zanim nawróconego Pawła przedstawił wspólnocie w Damaszku i zanim wraz z nim stał się ewangelizatorem wśród pogan w Antiochii i na Cyprze, Barnaba jako pierwszy dał mu drugą szansę. Kiedy Paweł próbuje dołączyć do uczniów, ci ostatni się go boją i nie bardzo chcą wierzyć, że stał się, podobnie jak oni, uczniem Jezusa. Można powiedzieć, że wokół niego nie było zbyt wielu chętnych, aby wyciągnąć do niego rękę i dać mu drugą szansę. Tę szansę otrzymuje jednak od św. Barnaby.
Barnaba zaprasza dzisiaj każdego z nas, aby nie bać się przekraczać samego siebie po to, aby umniejszając się, robić nieustannie przestrzeń dla Chrystusa. Jako przywódca uczy nas, że warto podejmować wysiłki, aby wspierać wartość jedności i miłości w posłudze dla drugiego człowieka. To więc będzie oznaczać, że należy doceniać dary i talenty innych oraz zachęcać swoich współpracowników do jeszcze większego wysiłku na rzecz dobra wspólnego. Można powiedzieć, że w jego życiu realizuje się to, o czym mówił Jan Chrzciciel, a co dla każdego ucznia Chrystusa powinno być lekcją pokory: Potrzeba, by On wzrastał, a ja się umniejszał (J 3, 30).

 

Warto postawić sobie proste pytanie, skąd Barnaba miał tę wewnętrzną siłę do bycia tak wiernym naśladowcą Chrystusa? Odpowiedź z pewnością możemy znaleźć w jedenastym rozdziale Dziejów Apostolskich, w którym św. Łukasz charakteryzuje patrona dnia dzisiejszego, nazywając go człowiekiem dobrym, pełnym Ducha Świętego i wiary (Dz 11, 24). Żyć osobistą świętością i otwartością na innych, również tych, którzy są daleko od Boga, jest możliwe wtedy, kiedy jest się wypełnionym Duchem Bożym oraz kiedy przeżywa się codzienność w perspektywie wiary. To czyni człowieka dobrym dla innych.

 

Prośmy dzisiaj dobrego Boga za wstawiennictwem św. Barnaby, abyśmy mogli każdego dnia rozpoznawać dary, które ofiarował nam Bóg, i wykorzystać je w jak najlepszym przeżywaniu własnego powołania.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kazania-homilie: Świętego Barnaby, apostoła

o. Marian Krakowski CSsR  (wtorek, 11 czerwca 2013 rok, Rok C, I)

o. Arkadiusz Buszka CSsR  (sobota, 11 czerwca 2016 rok, Rok C, II)

o. Krzysztof Szczygło CSsR  (niedziela, 11 czerwca 2017 roku, Rok A, I Uroczystość Najświętszej Trójcy)

o. Zbigniew Bruzi CSsR  (11 czerwca 2018 roku, Rok B, II)

o. Sylwester Cabała CSsR  (wtorek, 11 czerwca 2019 roku, Rok C, I)

o. Paweł Drobot CSsR  (czwartek, 11 czerwca 2020 rok, Rok A, I Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa)

o. Edmund Kowalski CSsR  (piątek, 11 czerwca 2021 roku, Rok B, I Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa)

o. Łukasz Baran CSsR  (sobota, 11 czerwca 2022 roku, Rok C, II)    

o. Mariusz Mazurkiewicz CSsR  (niedziela, 11 czerwca 2023 roku, Rok A, I X niedziela zwykła)

o. Łukasz Drożak CSsR  (wtorek, 11 czerwca 2024 roku, Rok B, II)

 

 

 

 

 

 

Drukuj... 

Prefekt Postulatu Prowincji Warszawskiej Redemptorystów oraz Misjonarz Prowincji
Warszawskiej Redemptorystów – Tuchów

o. Łukasz Drożak CSsR

Powrót do strony głównej

Czytelnia

Polecamy