Słowo Redemptor

Wielki Wtorek

 

Wtorek, 07 kwietnia 2020 roku, VI tydzień Wielkiego Postu, Rok A, II

 

 

 

 

 

 

 

 

CZYTANIA

 

 

 

 

Słowo Boże w czasie Wielkiego Tygodnia może budzić w nas różne refleksje. Z jednej strony współczucie dla Jezusa, zaś z drugiej oburzenie na zachowanie Jego uczniów.

 

 

Dziś szczególnie naszą uwagę zwracają postacie Judasza i Piotra. Akcja rozgrywa się w czasie wieczerzy. Jezus mówi o zdradzie, która w niedługim czasie ma się dokonać. Jego słowa: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeden z was Mnie zdradzi, sprawiają, że apostołowie spoglądają na siebie. Jednak ich wzrok nie skupił się na Judaszu. Nawet gest podania Judaszowi kawałka chleba nie sprawił, że zdrajca został zdemaskowany. Gest, który wykonał Jezus wobec Judasza może nam podpowiedzieć, że Jezus, choć wiedział, kto Go zdradzi, nie odrzucał zdrajcy. W czasach starożytnych był taki zwyczaj, że gospodarz w czasie uczty pierwszy kawałek chleba wręczał najważniejszemu gościowi, jako wyraz czci i szacunku. Ten gest można odczytać, że Jezusowi zależy na upadłym apostole. Jednak nie zmieniło to planów Judasza. Pod pozorem zakupów wychodzi niepostrzeżenie z wieczernika.

 

Judasz miał wybór do samego końca. W każdej chwili mógł zmienić swe decyzje. Jak widzimy, Jezus nigdy nikogo nie skreśla. Do ostatniego momentu Judasz mógł się opamiętać. Jezus, znając jego zamiary, nie wyjawił publicznie jego zdrady, ale milczał, szanując jego wolność.

 

W książce Johna Steinbecka „Na wschód od Edenu” między służącym Li i głównym bohaterem Adamem toczy się dyskusja na temat wolności człowieka. Chińczyk rozważa historię Kaina i Abla. W monologu starego sługi pada jedno hebrajskie słowo „timszel” – będące swoistą odpowiedzią na pytanie o granicę zła w ludzkim życiu. To jedno słowo zaczerpnięte z Biblii – „timszel”, czyli „możesz” – daje prawo do wyboru. Mówi, że droga jest otwarta. Przenosi odpowiedzialność na człowieka. Bo jeśli „możesz”, to znaczy również, że „możesz nie”. Bóg szanuje naszą wolność. Zawsze zostawia nam ostateczny wybór. Jeśli coś złego „możemy uczynić”, to także możemy tego „nie uczynić”. Tego uczy nas postawa Judasza. W każdej chwili mógł zrezygnować i wrócić do wierności Jezusowi.

 

Drugą postacią, która zwraca naszą uwagę, jest św. Piotr. Należał do grona osób najbliższych Mistrzowi. W czasie rozmowy z Jezusem zapewnia o swojej lojalności i wierności. Zatem co się stało, że zawiódł, że nie przyznał się później do przyjaźni z Chrystusem? Piotr był takim typem człowieka, który bardzo żywiołowo reagował na słowa czy wydarzenia. Można powiedzieć, że najpierw mówił czy robił, a dopiero później pomyślał. Wydaje się, że Piotra zgubiły emocje oraz to, że tak do końca nie przylgnął on do Mistrza. Owszem, był Jego gorliwym uczniem, ale pewne sprawy przeoczył i w swoim pójściu za Jezusem nie do końca był konsekwentny. Był zbyt pewny siebie.

 

W naszym życiu musimy opierać się nie tylko na swoich siłach, ale także na Bożej łasce. Jak widzimy z historii Piotra, słowa: życie moje oddam za Ciebie, to jeszcze za mało. Najpiękniejsze słowa nie są gwarancją wierności Bogu. Z zachowania Piotra lekcje wyciągnęli później święci. Święty Filip Neri modlił się takimi słowami: „Panie, połóż swoje ręce na mojej głowie, bo jeśli choć jedną usuniesz, będę zdolny zdradzić Cię dziś wieczorem gorzej niż Judasz”. A św. Franciszek z Asyżu powtarzał: „Panie, jeśli mi udzielasz swojej łaski, pilnuj jej w mojej duszy, bo jestem wielkim złodziejem Twojej chwały”.

 

 

A my jaką lekcję wyciągniemy z dzisiejszej Ewangelii? Jak widzimy, między zdradą a wiernością jest cienka linia. Zawsze mamy wybór. To od nas zależy, czy postawa uczniów Jezusa czegoś nas nauczy. Ale bądźmy przy tym także pewni, że Jezus do końca uszanuje nasz wybór.

 

 

 

 

 

Rozważania (kazania-homilie): Wielki Wtorek, Rok A, II

o.  Grzegorz Jaroszewski CSsR  (03 kwietni 2012 rok)

o. Edmund Kowalski CSsR  (26 marca 2013 rok)

o. Piotr Andrukiewicz CSsR  (15 kwietnia 2014 roku)

o. Ryszard Bożek CSsR  (31 marca 2015 roku)

o. Mariusz Simonicz CSsR  (22 marca 2016 roku)

o. Jacek Dembek CSsR  (11 kwietnia 2017 roku)

o. Arkadiusz Buszka CSsR  (27 marca 2018 roku)

o. Andrzej Makowski CSsR  (16 kwietnia 2019 roku)

 

 

 

 

 

 

Drukuj...

 Duszpasterz w Parafii Świętego Klemensa Hofbauera – Warszawa

o. Łukasz Baran CSsR

Powrót do strony głównej

Czytelnia

Polecamy