Słowo Redemptor

Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała – święto

 

 

 

Środa, 29 września 2021 roku, XXVI tydzień zwykły, Rok B, I

 

 

 

 

 

 

 

CZYTANIA

 

 

 

 

Warto zauważyć, że przed ostatnią reformą kalendarza kościelnego (z 14 lutego 1969 r.) istniały trzy odrębne święta: św. Michała czczono 29 września, św. Gabriela – 24 marca, a św. Rafała – 24 października. Obecnie wszyscy trzej archaniołowie są czczeni jednego dnia, właśnie dzisiaj.

 

 

Imiona trzech archaniołów odnoszą się do Boga, podkreślają ich szczególną misję. Imię Michał (hebr. Mika´el) znaczy „któż jak Bóg”, czyli „któż może równać się z Bogiem?” Z kolei imię Gabriel (hebr. Gabri´el) tłumaczone jest jako „mąż Boży”, „wojownik Boży”. Natomiast imię Rafał (hebr. Rapha´el) oznacza „Bóg uzdrawia”, „Bóg uleczył”.

 

Wszystkich trzech odnajdujemy na kartach Starego Testamentu.

Św. Michał wymieniany jest w Księdze Daniela, gdzie określony jest jako jeden z pierwszych książąt (Dn 10,13) oraz obrońca ludu izraelskiego (Dn 12, 1). Wspomniany jest także w Nowym Testamencie: św. Jan w Apokalipsie ukazuje go jako stojącego na czele duchów niebieskich i walczącego z szatanem (Ap 12, 7), zaś św. Juda Apostoł twierdzi, że właśnie św. Michałowi zostało zlecone, aby strzegł ciała Mojżesza po jego śmierci (Jud 1, 9). Św. Michał pojawia się w piśmiennictwie wczesnochrześcijańskim. Uchodzi tam za księcia aniołów, archanioła, któremu Bóg powierzył zadania wymagające szczególnej siły. Wstawia się za ludźmi u Boga, stoi przy umierających, a potem towarzyszy duszom w drodze do nieba. Z tego tytułu jest on patronem kaplic cmentarnych, a od XII w. przedstawiany jest z wagą do odmierzania dobrych uczynków.

Imię Gabriel w Starym Testamencie występuje dwa razy w Księdze Daniela. Raz tłumaczy prorokowi Danielowi sens wizji o baranie i koźle (Dn 8, 15-27), za drugim zaś razem wyjaśnia Danielowi przepowiednię Jeremiasza o siedemdziesięciu tygodniach-latach (Dn 9, 20-27). W Nowym Testamencie Gabriel powiadomił Zachariasza o narodzinach Jana Chrzciciela, a potem zwiastował Najświętszej Maryi Pannie narodzenie Pana Jezusa. Wydarzenia te opisał św. Łukasz (Łk 1, 1-80).

Archanioł Rafał znany jest przede wszystkim z Księgi Tobiasza, w której czytamy, jaką opieką otoczył Tobiasza w czasie podróży do Persji, a po powrocie do domu wyjawił Tobiaszowi i jego ojcu, kim jest: Ja jestem Rafał, jeden z siedmiu aniołów, którzy stoją w pogotowiu i wchodzą przed majestat Pański (Tb 12, 15).

 

Angelos – to greckie słowo oznacza posłańca, którym Bóg się posługuje, żeby nam coś przekazać. Aniołowie są posłańcami, którzy przynoszą nam jakieś wskazówki, rady czy po prostu powołanie od Boga.

 

Wydaje się, że w obecnym czasie potrzebujemy szczególnej pomocy tych Bożych posłańców. Gdy widzimy, jak wiele zła jest wokół nas, gdy bycie wierzącym wymaga od nas heroizmu, jakże potrzebna jest nam pomoc św. Michała, który dopomoże nam znaleźć siłę, mądrość, wiarę, by temu złu się przeciwstawić, by z nim zakrzyknąć: „Któż jak Bóg?!” Na co dzień stykamy się z tak rozbieżnymi poglądami, opiniami, bombardowani jesteśmy ogromną ilością informacji, potrzebujemy wsparcia św. Gabriela, jego prowadzenia, wyjaśnienia, byśmy potrafili dokonywać dobrych wyborów. W czasie pandemii, różnych chorób, gdy świat się nam wali, bo my sami albo ktoś z naszych bliskich zachorował, gdy tak wiele podróżujemy, potrzebujemy opieki, towarzyszenia, rady św. Rafała.

 

 

W dzisiejszym fragmencie Ewangelii słyszeliśmy słowa Jezusa skierowane do Natanaela: Zobaczysz jeszcze więcej niż to. Potem powiedział do niego: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego. W święto Świętych Archaniołów te słowa Chrystus kieruje do nas, byśmy umocnili naszą wiarę i z pomocą świętych Bożych posłańców odważnie stawali wobec wyzwań obecnego czasu.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kazania-homilie: Święto Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała, Rok B, I

o. Łukasz Listopad CSsR  (29 września 2012 roku. Rok B, II)

 o. Krzysztof Szczygło CSsR  (29 września 2013 roku, Rok C, I XXVI niedziela zwykła)

o. Paweł Jurkiewicz CSsR  (29 września 2014 roku, Rok A, II)

o. Mariusz Mazurkiewicz CSsR  (29 września 2015 roku, Rok B, I)

o. Ryszard Hajduk CSsR  (29 wrzesnia 2016 roku, Rok C, II)

o. Bogusław Nawracaj CSsR  (29 września 2017 roku, Rok A, I)

o. Zbigniew Bruzi CSsR  (29 września 2018 roku, Rok B, II)

 o. Paweł Drobot CSsR  (29 września 2019 roku, Rok C, I – XXVI niedziela zwykła)

o. Adam Kośla CSsR  (29 września 2020 roku, Rok A, II)

o. Krzysztof Szczygło CSsR  (29 września 2021 roku, Rok B, I)

 

 

 

 

 

 

Drukuj... 

Misjonarz Prowincji Warszawskiej Redemptorystów – Szczecin

o. Krzysztof Szczygło CSsR

Powrót do strony głównej

Czytelnia

Polecamy