Słowo Redemptor
Świętego Macieja, apostoła – święto
14.05.2011

Los tak chciał, tak się złożyło, miał szczęście, tak wypadło, on to naprawdę osiągnął, trafiło mu się…. Ileż to razy w życiu przyszło nam słyszeć takie słowa. Czasem można odnieść wrażenie, że dla wielu ludzi nasza codzienność to dzieło jakiegoś ślepego losu, przypadku. Tylko to co można kupić, to kwestia ilości zarobionych pieniędzy, reszta, reszta to już najczęściej zbieg okoliczności, dla nielicznych może geniusz ludzkiego umysłu.

Nawiedzenie Najświętszej Maryi Panny – święto
31.05.2011

Święto Nawiedzenia NMP powstało w zakonie franciszkańskim z inspiracji św. Bonawentury w roku 1263 i wyznaczono wówczas termin 2 lipca, czyli w dzień po zakończeniu oktawy Narodzenia św. Jana (24 VI).

Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła – święto
13.06.2011

Kolejny raz przeżywamy wielkie świętowanie. W dniu wczorajszym Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, a dzisiejszy – drugi dzień Zielonych Świąt, poświęcony jest Maryi, Matce Kościoła. W dniu tym Kościół kieruje naszą uwagę na postać Dziewicy z Nazaretu i Jej zadanie jakie wyznaczył Jej Chrystus wobec odkupionej ludzkości.

Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (Boże Ciało) – uroczystość
23.06.2011

„A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata” (Mt 28, 20). Proszę cię obudź teraz w sobie całą swoją wiarę. Proszę cię obudź tę wiarę szczególnie dzisiaj gdy z szacunkiem oddajemy cześć Chrystusowi obecnemu w Najświętszym Sakramencie.

Narodzenie świętego Jana Chrzciciela – uroczystość
24.06.2011

Wiele można powiedzieć na temat św. Jana Chrzciciela. Sam Pan Jezus kilkakrotnie wypowiedział się na temat swojego krewnego, mówiąc o nim jako o największym spośród narodzonych z niewiasty, Eliaszu, którego ponowne przyjście miało zwiastować nadejście czasów mesjańskich, człowieku wielkiej ascezy i modlitwy, ostatnim z proroków Starego Testamentu, jedynym który dostąpił przywileju oglądania realizacji głoszonych przez siebie proroctw. Choćby te wypowiedzi naszego Pana, a przecież historia, tradycja chrześcijańska i liturgia Kościoła dodała do nich wiele innych, wskazują na wyjątkową wielkość św. Jana Chrzciciela.

Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy
27.06.2011

„Testament z krzyża” „A obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: «Niewiasto, oto syn Twój». Następnie rzekł do ucznia: «Oto Matka twoja». I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie” (J 19,25-27).

Świętych Apostołów Piotra i Pawła – uroczystość
29.06.2011

W Eangelii dobranej na dzisiejsze święto Chrystus wręcza apostołowi Piotrowi klucze. W wielu polskich kościołach, w ołtarzu głównym, zazwyczaj po lewej stronie nawy, widnieje postać św. Piotra właśnie z kluczami Królestwa Niebios w ręku. Co On otworzy, Chrystus otwiera, co On zamyka Chrystus uznaje za zamknięte! Tradycja katolicka od samego początku cytowała tekst św. Mateusza, aby uzasadnić swoją wiarę w autorytet papieża nad całym Kościołem: „Ty jesteś opoką. Na tej opoce zbuduję mój kościół… Tobie dam klucze…”.

Najświętszego Serca Pana Jezusa – uroczystość
01.07.2011

Kiedy ziemia ucieka spod nóg kiedy niebo zwaliste i obce światło uchodzi szczelinami chwil wśród znaków i symboli daj rozpoznać najważniejszy – przebite i otwarte Serce Swoje (Maria Imelda Kosmala)

Najświętszego Odkupiciela
17.07.2011

U Redemptorystów  Uroczystość tytularna Zgromadzenia III Niedziela lipca Odkupiciel świata i człowieka, Jezus Chrystus, to centralna postać dzieła zbawienia, sprawowanego liturgicznie w czasie corocznego Triduum Paschalnego. Uroczystość Najświętszego Odkupiciela, podobnie, świętuje historyczne wydarzenie Odkupienia, ale koncentruje naszą uwagę na jego znaczeniu i powszechnej mocy zbawczej. Uroczystość ta przypomina nam zwłaszcza szczególne przyczyny Odkupienia, które są pozahistoryczne. Są nimi przede wszystkim nieskończona miłość Ojca dającego nam Syna oraz miłość Syna, który wydał za nas samego siebie i uczynił nas w swoim Duchu „nowym stworzeniem”, pierwocinami powszechnego zbawienia ludzkości i świata.

Świętego Jakuba, Apostoła – święto
25.07.2011

Wspominamy dzisiaj św. Jakuba Apostoła, brata św. Jana Ewangelisty, syna Zebedeusza, rybaka który na wezwanie Jezusa: „Pójdź za Mną” zostawił sieci, łódź, jezioro, ojca i poszedł za Chrystusem.

Czytelnia

Polecamy