Słowo Redemptor
Droga Krzyżowa 2018 – Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym...
08.02.2018 | Droga Krzyżowa
Droga Krzyżowa 2018 – Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym czyli jak przynosić owoce Ducha Świętego?...
Droga Krzyżowa
17.02.2012 | Droga Krzyżowa


Iść z Jezusem czytając Ewangelie

Droga Krzyżowa
17.02.2012 | Droga Krzyżowa


Iść z Jezusem czytając Ewangelię według św. Mateusza

Droga Krzyżowa
19.02.2012 | Droga Krzyżowa


Iść z Jezusem czytając Ewangelię według św. Marka

Droga Krzyżowa
22.02.2012 | Droga Krzyżowa


Iść z Jezusem czytając Ewangelię według św. Łukasza

Droga Krzyżowa
23.02.2012 | Droga Krzyżowa


Iść z Jezusem czytając Ewangelię według św. Jana

Droga Krzyżowa – Abyśmy uwierzyli…
30.03.2013 | Droga Krzyżowa


Tradycja odprawiania drogi krzyżowej powstała w Jerozolimie. W średniowieczu rozpowszechnili ją franciszkanie, którzy oprowadzając pątników zatrzymywali się przy stacjach przedstawiających historię śmierci Jezusa. Liczbę czternastu stacji ustalono w XVII wieku. W kościołach katolickich droga krzyżowa przedstawiana jest w obrazach lub rzeźbach rozmieszczonych na ścianach bocznych świątyni.

Stacje drogi krzyżowej to nie tylko odtworzenie wydarzeń z ostatnich dni Chrystusa. Mają one swą bogatą symbolikę. Dla katolików są również podstawą rozważań medytacyjnych dotyczących m.in. tego, czym jest prawda, miłość itp.


Droga Krzyżowa
30.03.2013 | Droga Krzyżowa


Nabożeństwo Drogi Krzyżowej ma szczególne znaczenie i wymowę, nie tylko ze względu na rozważania czy przedstawione obrazy.

Nabożeństwo Drogi Krzyżowej to rzeczywiść, która może dotyczyć każdego z nas. Ta droga, to nasz rachunek sumienia.

Czy odważysz się przejść tą drogą krok po kroku?


Droga Krzyżowa
30.03.2013 | Droga Krzyżowa

Droga Krzyżowa, nabożeństwo jak każde inne. Wspomnienie wydarzeń, które miały miejsce dwa tysiące lat temu, wspomnienie tej samej męki Jezusa Chrystusa. Dlatego często współczesny, nowoczesny człowiek zadaje pytanie: Czy jest sens nieustannie wspominać przecież to wszystko już było?

Droga Krzyżówa to nabożeństwo, które nie tylko mówi o drodze, jaką przeszedł Chrystus, dwa tysiące lat temu, by nas Odkupić. To również prawda, która ukazuje nasze życie, które mimo cierpień, mimo łez, mimo bolesnych doświadczen jest radosne, piękne i dobre, bo jest wartością samą w sobie, bo jest darem i zadaniem, które człowiek otrzymuje od Pana Boga.

Droga Krzyżowa – 14 przystanków w życiu...
19.04.2014 | Droga Krzyżowa
Tradycja odprawiania drogi krzyżowej powstała w Jerozolimie. W średniowieczu rozpowszechnili ją franciszkanie, którzy oprowadzając pątników zatrzymywali się przy stacjach przedstawiających historię śmierci Jezusa. Liczbę czternastu stacji ustalono w XVII wieku. W kościołach katolickich droga krzyżowa przedstawiana jest w obrazach lub rzeźbach rozmieszczonych na ścianach bocznych świątyni. Stacje drogi krzyżowej to nie tylko odtworzenie wydarzeń z ostatnich dni Chrystusa. Mają one swą bogatą symbolikę. Dla katolików są również podstawą rozważań medytacyjnych dotyczących m.in. tego, czym jest prawda, miłość itp.

Czytelnia

Polecamy