Słowo Redemptor
Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię – czyli 14 okazji do nawrócenia...
18.02.2015 | Droga Krzyżowa
Panie Jezu Chryste! Przychodzisz do każdego człowieka ze słowem i czynem miłości. Najbardziej miłość do człowieka ukazałeś poprzez swoją mękę i śmierć krzyżową. Pragniemy pójść Twoimi śladami i uczyć się tej miłości. Chcemy też dawać Ci wyraz naszego nawracania się, poprzez upodabnianie się do Ciebie. Poprowadź nas, Panie! Udziel nam potrzebnych łask, abyśmy rozważając Twoją miłość do nas, całym sercem się nawrócili i jeszcze bardziej uwierzyli w Ewangelię.
Droga Krzyżowa na Rok Życia Konsekrowanego 2015 - 2016
02.02.2015 | Droga Krzyżowa


Z woli Ojca Świętego Franciszka przeżywamy Rok Życia Konsekrowanego. To wspaniała okazja, aby uświadomić sobie takie powołanie, którym Pan Bóg obdarzył niektóre osoby, ale również, by za nie się modlić. Idąc za wskazaniem samego Pana Jezusa, pragniemy także modlić się o nowe powołania do życia zakonnego. Niech to rozważanie Drogi Krzyżowej będzie taką formą modlitwy.


Droga Krzyżowa św. Alfonsa Liguori
04.04.2015 | Droga Krzyżowa


Panie mój, Jezu Chryste, szedłeś tą drogą z miłością, by umrzeć za mnie, a ja tyle razy odwracałem się od Ciebie; ale teraz kocham Cię całą swą duszą, a ponieważ Cię kocham, żałuję z całego serca, że Ciebie obrażałem. Przebacz mi, pozwól mi towarzyszyć Ci w tej drodze. Idziesz, aby umrzeć z miłości ku mnie, i ja też pragnę iść z Tobą, aby umrzeć z miłości ku Tobie, ukochany mój Odkupicielu. Jezu mój, z Tobą zawsze zjednoczony pragnę żyć i umierać.


Droga Krzyżowa na Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia czyli 14 okazji do pełnienia miłosierdzia
10.02.2016 | Droga Krzyżowa


Panie Jezu Chryste! Ty objawiłeś nam prawdziwe oblicze swego Ojca. Uczyniłeś to przede wszystkim przez przykład swego życia. Wiemy, że i my nie tylko mamy wierzyć, ale swoją wiarę wyrażać i potwierdzać czynami.

W tym roku zapraszasz nas, Panie Jezu, do gorliwego pełnienia czynów miłosierdzia. Wiesz jednak, jak słabi jesteśmy w tym względzie. Dlatego prosimy: niech rozważanie Twej męki przypomni nam, co Ty czyniłeś dla innych i pobudzi nas do wiernego naśladowania Ciebie.


Droga Krzyżowa 2017 – Idźcie i głoście!
26.02.2017 | Droga Krzyżowa
Droga Krzyżowa 2017 – Czyli 14 okazji, by iść i głosić Ewangelię!
XXXI Niedziela Zwykła – Wszystkich Świętych – uroczystość
13.09.2020
Nie chcesz czegoś ważnego przegapić w swoim życiu... Podziel się Bogiem, który Ciebie nigdy nie przegapił i nigdy nie zapomni o Tobie. Podziel się swoim dobrym pragnieniem pełnienia Jego woli i pojednania z bliźnimi. Nie przegapiłeś dziś tego, co najważniejsze w Uroczystości Wszystkich Świętych. Może i oni w ten sposób nie przegapią.

Czytelnia

Polecamy