Słowo Redemptor

Piątek drugiego tygodnia Adwentu

 

 

 

Piątek, 10 grudnia 2021 roku, II tydzień Adwentu, Rok C, II

 

 

 

 

CZYTANIA

 

 

 

 

W jaki sposób rozpoznać obecność i działanie Boga?

 

 

Wielu ludzi przeżywa podobne problemy jak ci opisani w dzisiejszej Ewangelii. Wobec osobistych oczekiwań, uprzedzeń, subiektywnych wyobrażeń o tym, jak ma wyglądać Mesjasz, nie byli w stanie przyjąć Jana Chrzciciela, który zapowiadał przyjście Mesjasza. Nie byli także w stanie przyjąć Jezusa.

 

Ewangelia pokazuje nam, w jaki sposób stereotypy na temat Boga mogą stać na przeszkodzie w odkryciu Jego obecności w naszym życiu. Gdybyśmy byli w stanie ogarnąć Boga naszym ludzkim umysłem, to zajęlibyśmy miejsce Boga. Wystarczy przyjrzeć się relacjom między ludźmi. Drugi człowiek jest dla nas tajemnicą. Nawet jeżeli to są najbliższe nam osoby: rodzice, dzieci, małżonkowie. Nigdy do końca nie jesteśmy w stanie powiedzieć, co kryje się w sercu drugiego człowieka. Tym bardziej dotyczy to Boga.

 

W takim razie pojawia się powtórnie pytanie: w jaki sposób rozpoznać obecność i działanie Boga? Z pomocą przychodzi nam pierwsze czytanie. Najprostszą drogą do rozpoznania Boga jest kierowanie się drogowskazami, jakie nam On zostawił. Te drogowskazy to przykazania. Fundamentem przykazań jest miłość Boga i bliźniego całym sercem, całą duszą i umysłem. Na tym fundamencie można budować życie pełne pokoju i błogosławieństwa.

 

Czego zabrakło pokoleniu, o którym mówi dzisiaj w Ewangelii Jezus? Być może chodzi tutaj o pokorę, o otwartość serca na Boga. Gdy brak jest w moim życiu pokory, to nawet największa miłość nie jest w stanie przebić się przez mur zatwardziałości.

 

 

Prośmy dzisiaj Maryję, która towarzyszy nam w adwentowym oczekiwaniu, o pokorne serce na wzór Jej Niepokalanego Serca.

 

 

 

 

Kazania-homilie: Piątek drugiego tygodnia Adwentu, Rok C, II

o. Jarosław Krawczyk CSsR  (09 grudnia 2011 roku, Rok B, II)

o.  Andrzej Szorc CSsR  (14 grudnia 2012 roku, Rok C, I )

o. Marian Krakowski CSsR  (13 grudnia 2013 roku, Rok A, II)

o. Stanisław Mróz CSsR  (12 grudnia 2014 roku, Rok B, I)

br. diakon Arkadiusz Buszka CSsR  (11 grudnia 2015 roku, Rok C, II)

o. Andrzej Makowski CSsR  (09 grudnia 2016 roku, Rok A, I)

o. Wacław Zyskowski CSsR  (15 grudnia 2017 roku, Rok B, II)

o. Łukasz Baran CSsR  (14 grudnia 2018 roku, Rok C, I)

o. Stanisław Janiga CSsR  (13 grudnia 2019 roku, Rok A, II)

o. Mariusz Simonicz CSsR  (11 grudnia 2020 roku, Rok B, I)

o. Pawel Drobot CSsR  (07 grudnia 2021 roku, Rok C, II)

 

 

 

 

 

 

Drukuj... 

Misjonarz Prowincji Warszawskiej Redemptorystów, moderator Szkoły Nowej Ewangelizacji Sursum Corda,
duszpasterz akademicki – Warszaw
a

o. Paweł Drobot CSsR

Powrót do strony głównej

Czytelnia

Polecamy