Słowo Redemptor

Świętego Macieja, apostoła – święto

 

 

 

Sobota, 14 maja 2022 roku, IV tydzień wielkanocny, Rok C, II

 

 

 

 

 

 

 

CZYTANIA

 

 

 

 

Przyjaźń ma wiele znaczeń. Dla każdego człowieka przyjaźń może oznaczać coś innego. Niekiedy przyjacielem nazywamy kogoś, z kim spędzamy dużo czasu i dzielimy podobne zainteresowania. Przyjacielem może być również ktoś, z kim dobrze się rozumiemy i pomagamy sobie w trudnych chwilach. Jednak prawdziwa przyjaźń to coś więcej. Dowód prawdziwej i pięknej przyjaźni dał patron dzisiejszego dnia św. Maciej Apostoł. Do jego postaci można odnieść te słowa Pana Jezusa: Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję (J 15, 14).

 

 

Jego imię, po hebrajsku Mattatyah, oznacza „dar Jahwe”, „dar Boga”. Maciej okazał się darem dla wspólnoty Kościoła. Jego życie jest dowodem na to, że Bóg ciągle sprawia nam niespodzianki, na pozór krzyżuje nasze plany, stawia nas wobec zaskakujących sytuacji, które zdają się nie mieć wyjścia. Jednak ostatecznie rodzi się z nich często wielkie dobro, jeśli tylko w Nim pokładamy nadzieję i Jemu bez reszty zaufamy. Według Euzebiusza z Cezarei, św. Maciej był jednym z 72 uczniów Pana Jezusa. Wybrany został przez apostołów na miejsce Judasza po jego zdradzie i samobójstwie. Głosił Ewangelię w Judei, Etiopii i Gruzji. Według legendy chrześcijańskiej, św. Maciej dokonywał wśród Żydów licznych uzdrowień i nawróceń. Został za to przez Sanhedryn, najwyższy trybunał żydowski, skazany na śmierć przez ukamienowanie, a następnie jeszcze żywy ścięty mieczem. Oddał swoje życie za przyjaźń z Jezusem i tej przyjaźni był wierny aż do końca.

 

Postać św. Macieja Apostoła uczy nas, że bycie przyjacielem Jezusa to nie tylko przywilej, ale także zadanie. Przyjaźń z Jezusem ma swoją cenę i jest wymagająca. Być przyjacielem Jezusa to zgodzić się na wspólny los, łącznie z niesieniem krzyża i zaparciem się samego siebie. Być przyjacielem Jezusa to znaczy oddać swoje życie za Niego. Być przyjacielem Jezusa to iść za Nim wszędzie tam, gdzie On nas poprowadzi. To kochać to, co On kocha.

 

 

Niech, zatem przykład św. Macieja uczy nas, jak być przyjacielem samego Jezusa. Bo przyjaźń z Jezusem to najlepsze i najpiękniejsze co nas może spotkać.

 

 

 

 

Kazania-homilie: Święto św. Macieja, apostoła

o. Sławonir Podlach CSsR  (14 maja 2011 rok, Rok A, I)

o. Ignacy Proszek CSsR  (14 maja 2012 rok, Rok B, II)

o. Maciej Sadowski CSsR  (14 maja 2013 rok, Rok C, I)

o. Zdzisław Stanula CSsR  (14 maja 2014 rok, Rok A, II)

o. Dariusz Paszyński CSsR  (14 maja 2015 rok, Rok B, I)

o. Krzysztof Dworak CSsR  (14 maja 2016 rok, Rok C, II)

o. Marcin Gacek CSsR  (14 maja 2018 rok, Rok B, II)

o. Krzysztof Szczygło CSsR  (14 maja 2019 rok, Rok C, I)

o. Paweł Drobot CSsR  (14 maja 2020 roku, Rok A, II)

o. Rafał Nowak CSsR  (14 maja 2021 roku, Rok B, I)

o. Łukasz Baran CSsR  (14 maja 2022 roku, Rok C, II)    

 

 

 

 

 

 

Drukuj... 

Redemptorysta Prowincji Warszawskiej obecnie duszpasterz w Parafii Świętego Klemensa Hofbauera oraz kapelan
Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego – Warszawa

o. Łukasz Baran CSsR

Powrót do strony głównej

Czytelnia

Polecamy