Słowo Redemptor

Świętego Macieja, apostoła – święto

 

 

 

Piątek, 14 maja 2021 roku, VI tydzień wielkanocny, Rok B, I

 

 

 

 

 

 

CZYTANIA

 

 

 

I dali im losy, a los padł na Macieja. I został dołączony do jedenastu apostołów
                                                                                                                (Dz 1, 26)

 

Dzisiejsze święto ukazuje nam postać św. Macieja, apostoła. Był tym, który po Judaszu zajął miejsce w gronie dwunastu. Jak słyszymy w pierwszym czytaniu zaczerpniętym z Dziejów Apostolskich, potrzeba było, aby jeden z tych, którzy towarzyszyli nam przez cały czas, (…) stał się razem z nami świadkiem Jego zmartwychwstania. Św. Jan Chryzostom w swojej homilii do Dziejów Apostolskich tak komentuje te słowa: „Albowiem najwiarygodniejszym był ten, kto mógł powiedzieć: Ten, który jadł, pił i został ukrzyżowany, ten sam zmartwychwstał. Nie trzeba więc było być świadkiem ani przeszłości, ani przyszłości, ani znaków, ale tylko zmartwychwstania. Tamte bowiem wydarzenia były jawne i wszyscy o nich mówili, zmartwychwstanie zaś dokonało się potajemnie i było znane tylko im samym”.

 

 

Wybór św. Macieja do grona dwunastu z pewnością całkowicie zmienił jego życie. Po ludzku nie mógł się spodziewać, że dostąpi tak wielkiego zaszczytu. Jednak doświadczył on wielkiego daru od Pana Boga. Dzięki łasce Bożej stał się wiernym świadkiem Chrystusa Zmartwychwstałego także pośród prześladowań. Przed śmiercią Jezusa pokornie chodził za Nim i z uwagą słuchał Dobrej Nowiny. Jego serce napełniło się radością i zrozumieniem Bożych tajemnic, do których odkrywania wciąż na nowo uzdalniał go Duch Święty.

 

My dzisiaj na wzór Macieja, apostoła, mamy stawać się świadkami zmartwychwstania.

 

Co to oznacza dla nas?

 

Oczywiście, nie byliśmy naocznymi świadkami Jezusowego zmartwychwstania. Jednak zostaliśmy powołani, aby własnym stylem życia zaświadczyć, że Chrystus żyje. Jesteśmy zaproszeni, aby świadczyć przede wszystkim o tym, że Chrystus żyje dla nas i że żyje w nas. Aby mogło się to dokonać, trzeba nam dobrze poznać Jezusa Chrystusa. A zna Go ten, kto w pełni zachowuje Jego naukę i przykazania. Zna Go ten, kto z Nim żyje na co dzień.

 

I choć czasem różne wątpliwości pojawiają się w naszym życiu, najważniejsze jest, byśmy wiernie trwali przy Panu Jezusie, a reszty On sam w nas dokona. On sprawi, że nasze życie rozbłyśnie jak światło, a wtedy nasze serce wypełni się pokojem i radością, której nikt nam nie odbierze. W końcu dzisiaj również możemy napotkać wiele znaków, w których możemy rozpoznać i spotkać Zmartwychwstałego Chrystusa: Pismo Święte, Eucharystia, cuda eucharystyczne, sakramenty, miłosierdzie.

 

 

Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili i by owoc wasz trwał – mówi dziś do nas Jezus Chrystus. Odkrywajmy więc w naszym życiu obecność Zmartwychwstałego Pana i świadczmy o Nim w naszej codzienności, tam gdzie Pan Bóg nas postawi: w naszych rodzinach, w naszych miejscach pracy, w spotkaniach z drugim człowiekiem.

 

 

 

 

Kazania-homilie: Święto św. Macieja, apostoła, Rok B, I

o. Sławonir Podlach CSsR  (14 maja 2011 rok, Rok A, I)

o. Ignacy Proszek CSsR  (14 maja 2012 rok, Rok B, II)

o. Maciej Sadowski CSsR  (14 maja 2013 rok, Rok C, I)

o. Zdzisław Stanula CSsR  (14 maja 2014 rok, Rok A, II)

o. Dariusz Paszyński CSsR  (14 maja 2015 rok, Rok B, I)

o. Krzysztof Dworak CSsR  (14 maja 2016 rok, Rok C, II)

o. Marcin Gacek CSsR  (14 maja 2018 rok, Rok B, II)

o. Krzysztof Szczygło CSsR  (14 maja 2019 rok, Rok C, I)

o. Paweł Drobot CSsR  (14 maja 2020 roku, Rok A, II)

o. Rafał Nowak CSsR  (14 maja 2021 roku, Rok B, I)

 

 

 

 

 

 

Drukuj... 

Duszpasterz Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech – Monachium

o. Rafał Nowak CSsR

Powrót do strony głównej

Czytelnia

Polecamy