Słowo Redemptor

Niedziela Zesłania Ducha Świętego

 

'

 

Niedziela, 28 maja 2023 roku, VIII tydzień zwykły, Rok A, I

 

 

 

 

 

 

 

CZYTANIA

 

 

 

 

Przeżywając dziś uroczystość Zesłania Ducha Świętego, wpatrujemy się w apostołów, odważnie wychodzących z Wieczernika na ulice i place Jerozolimy. Obiecany przez Jezusa Duch Święty został im udzielony, aby szli i odważnie głosili dobrą nowinę o Chrystusie Zbawicielu. Nie mogą zatrzymać tego daru dla siebie. Ich obowiązkiem jest nieść go na cały świat. Chrystus przez zesłanie Ducha Świętego dopełnił dzieła odkupienia i sprawił, że młody Kościół napełniony tymże Duchem wyruszył w świat, by kontynuować dzieło zbawienia ludzkości.

 

Efektem przyjęcia Ducha Świętego było szerokie otwarcie jeszcze przed chwilą zamkniętych drzwi Wieczernika. Wspólnota do niedawna zalęknionych ludzi, a dziś obdarzonych mocą z wysoka, wychodzi na zewnątrz, staje przed tłumem, przyciąga uwagę, wywołuje zdziwienie i zamieszanie. Zachwyca siłą i odwagą głoszenia słowa oraz życia prawdą o Chrystusie Zbawicielu.

 

Wracając dziś myślą do wieczernika i na place Jerozolimy uświadamiamy sobie, że my też zostaliśmy obdarzeni Duchem Świętym w sakramencie chrztu i bierzmowania. Z tego obdarowania wynika nasza ogromna odpowiedzialność, aby świadomie włączać się w realizację misji Kościoła.

 

W taki dzień jak dziś powinniśmy zrobić sobie rachunek sumienia z tego, na ile dajemy się przeniknąć działaniu Ducha Świętego, na ile jesteśmy Mu wierni? Czy On może się nami posługiwać w realizacji swoich wspaniałych celów? Czy nie ma w nas sprzeciwu wobec Boga, lęku lub małoduszności?

 

Dziś odnawiamy naszą ufność w to, że Jezus nie pozostawił nas samych wobec przeciwności i zagrożeń tego świata, ale tak, jak obiecał, jest z nami w każdym dniu i działa poprzez swojego Ducha.

 

Papież Jan Paweł II 44 lata temu na Placu Zwycięstwa w Warszawie mocnym głosem modlił się za naszą Ojczyznę i wołał: „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!”. Przypominał nam też słowa często powtarzane przez Jezusa: „Nie lękajcie się!”. Gdy człowiek zaczyna wierzyć swoim lękom, zamyka się na działanie Ducha. Natomiast gdy jak apostołowie czuwa w Wieczerniku, choć jest słaby i pełen obaw, Duch przychodzi, aby go umocnić i napełnić mocą do dawania świadectwa.

 

Dzisiejsze święto jest okazją do odnowienia zaufania w działanie Ducha Świętego w naszym życiu. Jest to bardzo ważne wyzwanie, by wiedzieć, czyjego ducha jesteśmy. Nie możemy być nigdy solidarni duchem nienawiści, egoizmu, łatwizny, użycia, nieliczenia się z wartościami istotnymi dla człowieka i społeczności. Nasz sprzeciw wobec tych postaw musi być jasny i wyraźny, w wymiarze osobistym i społecznym. My chcemy być ducha Chrystusowego, kierować się duchem miłości, przebaczenia, trzeźwości, pracowitości, uczciwości, poświęcenia. Naszym zadaniem jest odnawiać świat przez miłość płynącą z Ducha Świętego. Jako chrześcijanie, czyli ludzie żyjący w mocy Ducha Świętego, mamy dawać jasne świadectwo wiary, w tym również świadectwo odwagi i wielkoduszności.

 

 

Każdy z nas, żyjąc w rodzinie, chodząc do szkoły, studiując czy angażując się w różne posługi w parafii, staje się odpowiedzialnym za te środowiska. Może twoje miejsce pracy jest jak wielkie europejskie miasto, w którym są różne kolory, muzyka, pieniądze, kariera, ale nie ma Boga. Dlatego ty jesteś tam posłany jako ochrzczony i bierzmowany, aby Go tam zanieść.

 

Pomyśl dzisiaj, co może ci pomóc w podejmowaniu tego zadania? Niech modlitwa o odnowienie darów Ducha Świętego będzie jednym z sposobów nabywania potrzebnej do tego odwagi:

Bóg wszechmogący, mocą swego Ducha, niech odnowi w nas łaskę, którą otrzymaliśmy w sakramencie bierzmowania. Niech pomnoży w nas ducha mądrości i rozumu, ducha rady i męstwa, ducha umiejętności i pobożności. Niech napełni nas na nowo duchem świętej bojaźni Pana. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kazania-homilie: Niedziela Zesłania Ducha Świętego  – uroczystość

o. Sylwester Pactwa CSsR  (12 czerwca 2011 roku, Rok A, I)

o. Dariusz Paszyński CSsR  (27 maja 2012 roku, Rok B, II)

o. Paweł Drobot CSsR  (19 maja 2013 roku, Rok C, I)

o. Paweł Jurkowski CSsR  (09 czerwca 2014 roku, Rok A, II)

o. Andrzej Stefan Wodka CSsR  (25 maja 2015 roku, Rok B, I)

o. Sylwester Cabała CSsR  (15 maja 2016 roku, Rok C, II)

o. Krzysztof Dworak CSsR  (04 czerwca 2017 roku, Rok A, I)

o. Mariusz Mazurkiewicz CSsR  (20 maja 2018 roku, Rok B, II)

o. Andrzej Makowski CSsR  (09 czerwca 2019 roku, Rok C, I)

o. Edmund Kowalski CSsR  (31 maja 2020 roku, Rok A, II)

o. Sylwester Cabała CSsR  (28 maja 2023 roku, Rok A, I)

 

 

 

 

 

 

Drukuj... 

Przełożony wspólnoty zakonnej redemptorystów w Bardzie oraz wykładowca teologii duchowości
w Wyższym Seminarium Duchownym Redemptorystów w Tuchowie – Bardo

o. Sylwester Cabała CSsR

Powrót do strony głównej

Czytelnia

Polecamy