Słowo Redemptor
Droga Krzyżowa 2018 – Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym...
14.02.2018

Droga Krzyżowa 2018 – Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym... Duchu Święty! Ciebie posłał nam Chrystus Pan, abyś nam przypomniał wszystko i nas oświecał. Prosimy, bądź z nami w czasie rozważania męki Pańskiej, abyśmy w Chrystusie na nowo odkryli swego Pana i Odkupiciela. Duchu Święty prowadź!

Środa Popielcowa
14.02.2018

Od wezwania do nawrócenia i pokutnego gestu pochylenia głowy przed prezbiterem, który posypie ją popiołem, rozpoczynamy Wielki Post. Wielki nie dlatego, że długo trwa, bo aż 40 dni, ale dlatego, że przygotowuje nas na coś wielkiego – na uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego. Wielki Post warto przeżywać właśnie w duchu zmartwychwstania.

Czwartek po Popielcu
15.02.2018

Wybór Boga, gwarantujący wieczną szczęśliwość, nie jest wyborem łatwym, choć mogłoby się tak wydawać. Przecież każdy rozsądnie myślący człowiek, stając wobec konieczności podjęcia takiej decyzji – życie czy śmierć – wybrałby to pierwsze. Ale bogactwo „dobrodziejstw” oferowanych nam przez współczesny świat zaciemnia obraz, uniemożliwiając, a przynajmniej utrudniając trzeźwe i pełne rozsądku spojrzenie na otaczającą nas rzeczywistość i dokonanie roztropnego wyboru, zgodnego z zasadami logiki.

Piątek po Popielcu
16.02.2018

Pewien stary rosyjski mnich, który zawsze zachowywał surowe posty, jasno określone przez klasztorne przepisy, pewnego wieczoru został przyłapany znienacka jak jadł ze swoim współbratem dobrą wieczerzę. Nikt nie miał odwagi zganić go za to wykroczenie, a on sam wszystkim zgorszonym zaistniałą sytuacją wyjaśnił swoje zachowanie: Oto przybył współbrat z dalekiej podróży, smutny i przygnębiony. Cóż mi było robić? I dodał: Miłość czymś większym jest od postu.

Sobota po Popielcu
17.02.2018

Może to więc jakiś defekt naszych czasów, że z tak wielkim trudem przychodzi nam zaufać Bogu. Rozsądek podpowiada, że słowo Boże mówi prawdę, że ma rację – ale któż dzisiaj słucha głosu rozsądku. Jakże przydałaby się nam postawa celnika Lewiego, który gdy tylko zobaczył Jezusa i usłyszał Jego głos powołujący okupanckiego urzędnika do pójścia drogą piękną, acz nieznaną, natychmiast zostawił wszystko, wstał i z Nim poszedł (por. Łk 5, 28).

I niedziela Wielkiego Postu
18.02.2018

Każda pierwsza niedziela Wielkiego Postu ukazuje nam Jezusa na pustyni i zaprasza do osobistego doświadczenia wyciszenia. W dzisiejszej Ewangelii czytamy, że po tym, jak Jezus został ochrzczony, Duch wyprowadził Jezusa na pustynię. Czterdzieści dni przebywał na pustyni, kuszony przez szatana. Żył tam wśród zwierząt, aniołowie zaś Mu usługiwali.

Poniedziałek pierwszego tygodnia Wielkiego Postu
19.02.2018

Wielki Post ma charakter chrzcielny i pokutny. Bóg daje ci kolejne 40 dni, abyś odkrył znaczenie chrztu. W sakramencie chrztu zawarta jest twoja tożsamość. Odkryj więc, kim jesteś, chrześcijaninie! ... Najważniejszym wyrazem chrześcijańskiej tożsamości jest misja. Chrześcijanin na bazie chrztu świętego jest misjonarzem; jest jak Jezus posłany do maluczkich i ubogich, do grzeszników, do złamanych na duchu. Wyjdź więc poza sferę swojego duchowego komfortu! Poszukaj tych, w których Jezus przebywa. Idź do miejsc, których może nigdy nie odwiedziłeś.

Wtorek pierwszego tygodnia Wielkiego Postu
20.02.2018

W odczytanym dzisiaj fragmencie Ewangelii Jezus z jednej strony uczy cię, jak się modlić. Z drugiej jednak strony, modlitwa Jezusa wprowadza cię w relację z Bogiem Ojcem. Ta relacja jest fundamentalna w twoim życiu. Jest ona ważniejsza niż relacja z rodzicami, współmałżonkiem, dzieckiem itp. Modlitwa Pańska zaczyna się od słów: Ojcze… Niektórzy święci, modląc się tą modlitwą, zatrzymywali się na tym pierwszym słowie i nie mogli szybko skończyć modlitwy, bo słowo: Ojciec (Tata) wzbudzało w nich wzruszenie. ...

Środa pierwszego tygodnia Wielkiego Postu
21.02.2018

Wielki Post ma charakter chrzcielny i pokutny. Dziś kolejny kawałek wielkopostnej „układanki”. Słowo Boga wprowadza cię w misterium (tajemnicę) chrztu świętego. Odkryj więc, kim jesteś, chrześcijaninie! Spora grupa ludzi, w tym także ludzi ochrzczonych, wierzy w horoskopy. A ty? Próbują dojść swoich cech charakteru na podstawie znaków zodiaku. Przeglądają cotygodniowe horoskopy, aby dostosować do nich swoje życie. Plemię przewrotne żąda znaku… Przecież to głupie… Jedynym znakiem dla chrześcijanina jest znak śmierci i zmartwychwstania Jezusa! Chrześcijanin w tym znaku, w tej rzeczywistości, odnajduje odpowiedź na swoje codzienne zmagania, na swoje codzienne życiowe doświadczenia.

Czytelnia

Polecamy