Słowo Redemptor
Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych – Trzecia Msza
02.11.2021

Kiedy człowiek, opierając się tylko na swoim rozumie, snuje rozważania o Bogu, przypisuje Mu atrybuty pochodzące ze swojego świata, ze swojego doświadczenia. Są to oczywiście pojęcia „ekstrapolowane”, „uwznioślone” w stosunku do atrybutów ludzkich, ale tak czy owak jest oczywiste, że człowiek nie może się wznieść ponad świat swoich doświadczeń. Dlatego taki czy inny antropomorfizm Boga (czy bogów) jest w religiach nieuchronny. Jednak ciekawe, że żadna religia nie przypisała żadnemu bogu dobroci, tego tak ważnego, jak stwierdziliśmy, i pociągającego ludzkiego atrybutu. Co najwyżej mówiono o łaskawości Boga; jest to cecha zbliżona do dobroci, ale jednak nie tożsama z nią. Tak jakby łaskawość „przystawała” Bogu, ale dobroć już nie. Bo łaskawość to stosunek kogoś „wyższego” do kogoś „niższego”, dobroć zaś nie stawia się ponad nikim – oczywiste zaś jest, że Bóg musi być „wyższy” od człowieka.

Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych – Druga Msza
02.11.2021

Nasi przodkowie wymyślili na określenie świata materialnego, w którym żyjemy, termin „padół łez”, czyli miejsce, gdzie często płyną łzy; nie zawsze na szczęście, ale jednak często. Ileż to rzeczy, spraw, zdarzeń, ludzi opłakujemy! Wiemy o tym tak dobrze z własnego doświadczenia, że nie ma potrzeby się nad tym rozwodzić. Łzy są znakiem zarówno żalu, jak i bezsilności: płacze ten, kto na niekorzystny, bolesny dlań bieg rzeczy nic nie może poradzić, więc pozostają mu już tylko łzy na wyrażenie swojego bólu, żalu.

Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych – Pierwsza Msza
02.11.2021

Gdybyśmy pytali, jaka jest najbardziej „żelazna”, niewzruszona zasada świata materialnego, to chyba należałoby odpowiedzieć, że zmienność, przemijalność, nietrwałość. Znamy ją tak dobrze, że nie ma potrzeby się nad tym rozwodzić. Ponieważ otacza nas ona jak powietrze, przyzwyczailiśmy się do niej i ani się nad nią nie zastanawiamy, ani nas ona nie boli. Tylko czasami odczuwamy ją dotkliwie. ... Najdotkliwiej zasadę przemijalności odczuwamy, gdy umiera ktoś nam bliski. A tak bardzo chcielibyśmy, żeby on był z nami zawsze! Tak, znamy dobrze te – rzadkie wprawdzie, ale zawsze bardzo mocne – chwile pragnienia trwałości, nieprzemijalności, pragnienia zatrzymania czasu w jego nieubłaganym pędzie

Świętego Łukasza, Ewangelisty – święto
18.10.2021

W święto św. Łukasza, autora Ewangelii i Dziejów Apostolskich, może trzeba postawić sobie to pytanie i zastanowić się, jak przekazać to, co otrzymaliśmy ludziom, których spotykamy i do których jesteśmy posłani. Patron dnia dzisiejszego na pewno będzie nam w tym pomocny.

Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała – święto
29.09.2021

Imiona trzech archaniołów odnoszą się do Boga, podkreślają ich szczególną misję. Imię Michał (hebr. Mika´el) znaczy „któż jak Bóg”, czyli „któż może równać się z Bogiem?” Z kolei imię Gabriel (hebr. Gabri´el) tłumaczone jest jako „mąż Boży”, „wojownik Boży”. Natomiast imię Rafał (hebr. Rapha´el) oznacza „Bóg uzdrawia”, „Bóg uleczył”.

Świętego Mateusza, Apostoła i Ewangelisty – święto
21.09.2021

Wspominamy dziś w liturgii postać św. Mateusza. Był on celnikiem. Jezus jednym zdaniem: Pójdź za Mną sprawia, że zostawia on swoje zajęcia, swój zawód, swoją przeszłość i idzie za Jezusem. Nie byłoby w tym nic dziwnego, bo przecież Jezus wcześniej w podobny sposób powołał rybaków na apostołów, ale tym razem powołany to celnik. To mogło rzeczywiście wzbudzić oburzenie wśród uważających się za pobożnych faryzeuszy. Poniekąd mogli mieć trochę racji, gdyż ten zawód – ze względu na zachowanie samych celników – nie cieszył się uznaniem społecznym.

Świętego Stanisława Kostki, zakonnika, patrona Polski – święto
18.09.2021

W życiorysie św. Stanisława jest wiele nadzwyczajnych wydarzeń. Jednym z nich jest fakt, że został zakonnikiem pomimo sprzeciwu rodziców. Z tego właśnie powodu jezuici nie chcieli przyjąć go w swoje szeregi. Jednak przekonany o swoim powołaniu – młodziutki, bo niespełna osiemnastoletni Stanisław heroicznie realizuje usłyszane w sercu wezwanie Dobrego Pasterza: „Pójdź za mną”.

Podwyższenia Krzyża Świętego – święto
14.09.2021

W święto Podwyższenia Krzyża wpatrujemy się w Ukrzyżowanego, który stał się posłuszny Bogu Ojcu aż do końca. Jezus Chrystus wskazuje, że Jego Krzyż jest najświętszym znakiem, który streszcza istotę chrześcijaństwa. Krzyż stanowi nie tylko podstawowy gest modlitwy, ale również najprostsze wyznanie wiary. ... Krzyż, miejsce wywyższenia Syna Człowieczego, stał się znakiem zwycięstwa dobra nad złem, miłości nad nienawiścią, życia nad śmiercią. Krzyż stanowi źródło sensu ludzkiego życia, nadziei i oparcia dla wszystkich ludzkich praw. Łączy nasze ziemskie doświadczenia z Bogiem, w którym mamy życie wieczne.

Narodzenie Najświętszej Maryi Panny – święto
08.09.2021

Maryja, której dziś urodziny obchodzimy, jest dla nas przykładem i przewodniczka. Niech Ona będzie tą, która nieustannie oręduje za nienarodzonymi, a nam niech wyjednuje łaskę dobiegnięcia do mety w sztafecie przekazywania życia i wiary.

Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej – uroczystość
26.08.2021

Każdy z nas ma swoje miejsce, do którego chętnie wraca. Zazwyczaj z radością i tęsknotą wracamy do domu rodzinnego, do mamy. Jeśli nie fizycznie, to przynajmniej we wspomnieniach. To tam, w domu rodzinnym, u boku matki stawialiśmy pierwsze kroki, uczyliśmy się pierwszych słów, spędziliśmy większość naszego młodzieńczego życia. Matka ziemska wprawdzie nie jest idealna – bo nikt z nas nie jest idealny – ale jakakolwiek by ona nie była, jest to jednak matka, która nosiła swoje dziecko pod sercem przez kilka miesięcy i nigdy o nim nie zapomni. Jest jednak jedna Matka, która jest idealna i ogarnia nas wszystkich swoją troską. Jest takie miejsce, „jest zakątek – jak śpiewamy – gdzie powracać każdy chce”. Ta Matka to Maryja, która tu w Polsce króluje w sposób szczególny z Jasnej Góry. Dziś otaczamy Ją szczególną czcią.

Czytelnia

Polecamy