Słowo Redemptor
Świętego Bartłomieja, Apostoła – święto
24.08.2021

O dzisiejszym patronie, można powiedzieć: „od sceptyka do wyznawcy”. W Ewangelii spotykamy Natanaela, który usłyszawszy o Mesjaszu zastanawia się: czy może być, co dobrego z Nazaretu? (J 1, 46). Jednak kiedy na zaproszenie Filipa idzie i rozmawia z Jezusem zmienia zdanie i w sumie całe swoje życie.

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny – uroczystość
15.08.2021

Maryja, która została wzięta do nieba po swoim ziemskim życiu, to znak nadziei, że Bóg o nas pamięta. Ona jest pierwszą, która uwierzyła, że Jezus przyjdzie. Ona jest pierwszą, która podzieliła się tą wiadomością z Elżbietą. Ona jest też pierwszą z żyjących na ziemi, której ciało zostało wzięte do nieba. Módlmy się w dzisiejszą uroczystość, abyśmy tak jak Maryja, Matka Jezusa, przez całe nasze życie tu na ziemi wytrwali przy Nim, wytrwali w Kościele. Nasza wierność jest dla nas źródłem nadziei, że będziemy z Bogiem także przez całą wieczność.

Świętego Wawrzyńca, diakona i męczennika – święto
10.08.2021

Przez wstawiennictwo dzisiejszego patrona prosimy miłosiernego Boga, w tych czasach różnych kryzysów, słowami kolekty: „Abyśmy miłowali to, co miłował św. Wawrzyniec i tak samo czynili, skoro on z gorącej miłości do Niego wiernie służył ubogim i odważnie poniósł męczeństwo”. Pamiętajmy, że kto skąpo sieje, ten skąpo i zbiera, kto zaś hojnie sieje, ten hojnie też zbierać będzie (2 Kor 9, 6).

Świętej Teresy Benedykty od Krzyża, (Edyty Stein), dziewicy i męczennicy, patronki Europy – święto
09.08.2021

To ważne dla nas, abyśmy czerpali z przykładu świętej Teresy Benedykty od Krzyża. Tym, co pozwala nam iść naprzód w życiu – niezależnie od jego okoliczności – jest właśnie miłowanie Chrystusa ponad wszystko. W naszej odpowiedzi wiary spełnione zostają pragnienia zarówno uczuciowe jak i intelektualne. To Jezus jest i miłością, i prawdą – tym, czego najczęściej w życiu szukamy. Edyta Stein drogę tę odnalazła: pokochała Chrystusa i odkryła Go jako prawdę świata.

Przemienienie Pańskie – święto
06.08.2021

Dziś słowo Boże w Ewangelii przybliża nam postać ludzi, którzy podjęli trud wędrówki. Apostołowie Piotr, Jakub i Jan wyruszyli na szczyt góry, który wskazał Jezus. Ten trud wysiłku dla Jezusa zawsze kończy się spotkaniem z Bożym błogosławieństwem. Doświadczyli tego apostołowie. Być może wspinając się na jej szczyt, nie przeczuwali, że będą świadkami czegoś niebywałego, że Chrystus odsłoni przed nimi swą tajemnicę. Widząc przemienionego Mistrza podczas rozmowy z Mojżeszem i prorokiem Eliaszem, wpadli w zachwyt. Był to dla nich moment szczęścia. To szczęście spotkania Piotr wyraża słowami: Panie, dobrze, że tu jesteśmy.

Świętego Alfonsa Marii de Liguori, biskupa i doktora Kościoła
01.08.2021

„Św. Alfons Maria de Liguori – według opinii św. Jana Pawła II – był mistrzem mądrości i ojcem w wierze”, „nauczycielem życia chrześcijańskiego” i „wielkim przyjacielem ludu”.

Świętej Brygidy, zakonnicy, patronki Europy – święto
23.07.2021

W Kościele powszechnym wspominamy dzisiaj św. Brygidę Szwedzką (1303-73), jedną z najwybitniejszych postaci Kościoła, założycielkę Zakonu Najświętszego Zbawiciela św. Brygidy (siostry brygidki) i współpatronką Europy (Jan Paweł II, 1999). Czego może nas nauczyć dzisiaj ta wielka święta z późnego średniowiecza? Okolicznościowe Listy Jana Pawła II, jak i liczne opracowania hagiograficzne wykreślają nam pewne wymiary życia, działalności i duchowości św. Brygidy – „wspaniały wzór do naśladowania, zwłaszcza obecnie, w dziele nowej ewangelizacji Europy”.

Świętej Marii Magdaleny – święto
22.07.2021

Dzisiejsze święto to także okazja do uświadomienia sobie, że radości wiary nie można zatrzymać dla siebie. Wiara rośnie w nas i w innych, gdy się nią dzielimy. Tak jak uczynniła to Maria Magdalena. Jeżeli jesteś jeszcze w drodze do takiego spotkania, do odkrycia obecności Jezusa w twoim życiu, módl się o wiarę przez wstawiennictwo św. Marii Magdaleny. Miłosierny Boże, który przez życie św. Marii Magdaleny ukazałeś nam wzór drogi nawrócenia, miłości i pokuty, spraw, abyśmy za jej wstawiennictwem umieli rodzić się do życia w Chrystusie i opłakując dawne winy, doskonalili się w miłości.

Uroczystość Najświętszego Odkupiciela – uroczystość tytularna Zgromadzenia Redemptorystów – XVI niedziela zwykła
18.07.2021

Uroczystość Najświętszego Odkupiciela – Uroczystość tytularna Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela (Zgromadzenia Redemptorystów) Trzecia Niedziela lipca – XVI Niedziela Zwykła Redemptorystowskiej Rodzinie, ta dzisiejsza uroczystość uświadamia, że nasze powołanie i nasza misja w Kościele i we wspólnocie ludzkiej, naznaczonej tak zróżnicowanymi aspektami XXI-go stulecia, to głoszenie Obfitego Odkupienia światu. Również i temu małemu światu, którego granice stanowią sąsiedzkie ogrodzenia, klatki schodowe przestrzenie biurowe, sale szpitalne czy więzienne cele.

Uroczystość Najświętszego Odkupiciela – uroczystość tytularna Zgromadzenia Redemptorystów – XVI niedziela zwykła
18.07.2021

Uroczystość Najświętszego Odkupiciela – to Uroczystość tytularna Zgromadzenia Redemptorystów, które przypada zawsze na III Niedzielę lipca (w tym roku to XVI Niedziela Zwykła)

Czytelnia

Polecamy