Słowo Redemptor
Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła – święto
24.05.2021

Dzisiejsze Święto Maryi Matki Kościoła, które przeżywamy w poniedziałek po uroczystości Zesłania Ducha Świętego, jest jakby logicznym przedłużeniem wczorajszej uroczystości. Zesłanie Ducha Świętego to wyraz dopełnienia się mesjańskich obietnic, które są jednocześnie częścią Bożego Objawienia. To również święto żywego Chrystusowego Kościoła, który już u stóp Krzyża poczuł powiew Chrystusowego tchnienia i napełniony został zdrojem łask wypływających z przebitego boku Chrystusa.

Świętego Macieja, apostoła – święto
14.05.2021

Dzisiejsze święto ukazuje nam postać św. Macieja, apostoła. Był tym, który po Judaszu zajął miejsce w gronie dwunastu. Jak słyszymy w pierwszym czytaniu zaczerpniętym z Dziejów Apostolskich, potrzeba było, aby jeden z tych, którzy towarzyszyli nam przez cały czas, (…) stał się razem z nami świadkiem Jego zmartwychwstania.

Świętego Stanisława, biskupa i męczennika, głównego patrona Polski – uroczystość
08.05.2021

Patrzymy na ważną postać w historii Kościoła i Polski. Nie chcę skupiać się na życiorysie świętego, bo mamy niewiele pewnych informacji. Urodził się prawdopodobnie około roku 1030. Święcenia kapłańskie otrzymał ok. roku 1060. W roku 1070 został wybrany na biskupa Krakowa, ale konsekracja obyła się dopiero 2 lata później. Jego zasługą było wskrzeszenie metropolii gnieźnieńskiej, o co prosił papieża w imieniu króla Bolesława Śmiałego. Dzięki temu raz na zawsze ustały pretensje metropolii magdeburskiej do zwierzchnictwa nad diecezjami polskimi. Później popadł w konflikt z tymże królem i został zamordowany 11 kwietnia 1079 w kościele na Skałce. Tyle w miarę pewnych informacji o Patronie Polski.

Świętych Apostołów Filipa i Jakuba – święto
06.05.2021

Tylko droga, która prowadzi do Boga jest drogą właściwą. Dobrze o tym mówi film gruzińskiego reżysera Tengiza Abutadze pt. „Pokuta”. Akcja filmu toczy się w czasach Związku Radzieckiego. Jeden z komisarzy komunistycznych chce zburzyć zabytkowy, pochodzący z IV wieku kościół Najświętszego Zbawiciela. Mimo protestów mieszkańców miasta kościół zostaje wysadzony w powietrze, a jego obrońcy zesłani do łagrów. Film kończy się powracającym ciągle motywem kościoła. W jednej z scen staruszka, która powróciła z łagru pyta czy jest tu ulica Zbawiciela. Gdy słyszy, że ta ulica została zamieniona na ulice Lenina zapytuje ponownie czy prowadzi ona do kościoła. Słysząc odmowną odpowiedź stwierdza – Cóż to za droga, co nie prowadzi do kościoła?

Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski – uroczystość
03.05.2021

W Ewangelii również otrzymujemy dziś znak – znak sprzeciwu – krzyż, a pod nim Matkę i Jana Ewangelistę. Słyszymy słowa o miłosnej adopcji wszystkich ludzi przez Matkę Zbawiciela. Znakiem, który jest dany również naszemu narodowi, jest znak jasnogórskiego wizerunku Czarnej Madonny – Królowej Polski. To Ona jest tą, która gromadziła wielokrotnie podzielony, rozbity i sponiewierany naród polski pod sztandarem swojego Syna Jezusa Chrystusa.

Świętej Katarzyny ze Sieny, dziewicy i doktora Kościoła, patronki Europy – święto
29.04.2021

W osobie św. Katarzyny ze Sieny możemy dostrzec zrealizowane słowa z dzisiejszej Ewangelii św. Mateusza: Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś prostaczkom. Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych.

Świętego Wojciecha, biskupa i męczennika, głównego patrona Polski – uroczystość
23.04.2021

1. W bardzo wielu miejscach świata, u początków chrześcijaństwa znajdują się szczególnie wybitni ludzie, najczęściej męczennicy, czyli ci którzy przelali swoją krew, na wzór Chrystusa. Dokładnie tak samo było w przypadku początków chrześcijaństwa na polskiej ziemi. To św. Wojciech, którego uroczystość dziś obchodzimy przebył na polską ziemię z Czech, aby naszym braciom głosić Chrystusa, Zbawiciela świata. Zobaczcie drodzy, że potrzeba było męczeńskiej krwi, aby ludzie uwierzyli w Jezusa Chrystusa. Przybył Wojciech na polskie ziemie z Czech, aby tu na polskiej ziemi przelać krew. Jego relikwie znajdują się w Gnieźnie, pierwszej stolicy Polski, i trzeba powiedzieć, że są ono największym skarbem naszego narodu.

Zwiastowanie Pańskie – uroczystość
25.03.2021

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego jest ważnym wydarzeniem w życiu Kościoła. Rzeczywiście wcielenie Syna Bożego jest główną tajemnicą wiary chrześcijańskiej, a Maryja zajmuje w niej pierwszorzędne miejsce. Jaki jest jednak sens tej tajemnicy? Jakie ma ona znaczenie dla naszego konkretnego życia?

Świętego Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny – uroczystość
19.03.2021

Józef to milczący świadek wielkich wydarzeń Bożych: doświadcza ich nie tylko jako „obserwator”, ale sam również jest adresatem Bożych posłannictw (Ewangelie trzy razy wspominają o snach, w których Bóg komunikował swą wolę Józefowi). Jest jednak milczący, co nie znaczy, że bierny czy apatyczny. Ta postawa pewnego wyciszenia, docenienia milczenia, jest niesamowicie ważna w naszych czasach.

Świętego Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny – uroczystość
19.03.2021

Święty Józef to postać enigmatyczna. Na kartach każdej z czterech ewangelii nie wypowiada ani jednego słowa. To trochę zaskakujące biorąc pod uwagę to, że jest mężczyzną i że został wybrany, aby być opiekunem Matki Syna Bożego i samego Mesjasza – oczekiwanego przez naród wybrany od setek lat. Od człowieka, który ma tak doniosłe zadanie można by oczekiwać długich wypowiedzi – na wzór doniosłych, wielkich mężów Starego Testamentu. Tymczasem św. Józef pod tym względem nieco nas rozczarowuje.

Czytelnia

Polecamy