Słowo Redemptor

Wtorek drugiego tygodnia Wielkiego Postu

 

 

 

Wtorek, 02 marca 2021 roku, II tydzień Wielkiego Postu, Rok B, I

 

 

 

CZYTANIA

 

 

 

W dzisiejszych czasach dostęp do słów Ewangelii jest możliwy dla każdego. Wielu ludzi – także niewierzących – posługuje się cytatami z Ewangelii i używa ich do argumentacji w swoich debatach czy też w mediach społecznościowych. Nawet osoby, które uważają się za niewierzące albo wręcz walczące z Kościołem i z Jezusem, wykorzystują cytaty z Pisma Świętego, aby udowadniać swój ateistyczny światopogląd.

 

 

Jezus przypomina nam dzisiaj, abyśmy wystrzegali się obłudy i pychy. Dotyczy to zarówno ludzi uważających się za wierzących, jak również tych, którzy deklarują się jako niewierzący.

 

Znajomość Jezusa nie polega na cytowaniu Jego wypowiedzi. To potrafi czynić każdy – wierzący i niewierzący. Na tym polega współczesny faryzeizm. Uczonych i faryzeuszy, o których mówi dzisiaj Jezus, możemy porównać do ludzi, którzy prowadzą żarliwe publiczne debaty, tworzą setki wpisów w mediach społecznościowych, lecz sami są odlegli od życia ewangelicznymi wartościami.

 

Prorok Izajasz daje konkretne wskazówki, na czym polega szczere, wolne od faryzeizmu życie człowieka: Obmyjcie się i oczyśćcie. Usuńcie zło uczynków waszych. (…) Zaprawiajcie się w dobru! Troszczcie się o sprawiedliwość, wspomagajcie uciśnionego, oddajcie słuszność sierocie, w obronie wdowy stawajcie! (…) Choćby wasze grzechy były jak szkarłat, jak śnieg wybieleją (Iz 1, 16-18).

 

 

Warto zapytać się dzisiaj, ile w moim sercu jest z faryzeusza, a ile z prawdziwego ucznia Jezusa?

 

 

 

 

Kazania-homilie: Wtorek drugiego tygodnia Wielkiego Postu, Rok B, I

o. Marcin Zubik CSsR  (06 marca 2012 roku, Rok B, II)

o. Andrzej Makowski CSsR  (26 lutego 2013 roku, Rok C, I)

o. Piotr Andrukiewicz CSsR  (18 marca 2014 roku, Rok A, II)

o. Andrzej Makowski CSsR  (03 marca 2015 roku, Rok B, I)

o. Piotr Andrukiewicz CSsR  (23 lutego 2016 roku, Rok C, II)

o. Ryszard Bożek CSsR  (14 marca 2017 roku, Rok A, I)

o. Andrzej Kiełbasa CSsR   (27 lutego 2018 roku, Rok B, II)

o. Tomasz Zieliński CSsR  (19 marca 2019 roku, Rok A, I – Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny)

o. Łukasz Baran CSsR  (10 marca 2020 roku, Rok A, II)

o. Paweł Drobot CSsR  (02 marca 2021 roku, Rok B, I)

 

 

 

 

 

 

Drukuj... 

Misjonarz Prowincji Warszawskiej Redemptorystów, moderator Szkoły Nowej Ewangelizacji Sursum Corda,
duszpasterz akademicki – Warszawa

o. Paweł Drobot CSsR

Powrót do strony głównej

Czytelnia

Polecamy