Słowo Redemptor
Piątek pierwszego tygodnia Wielkiego Postu
02.03.2012

Jeśliby występny porzucił wszystkie swoje grzechy, które popełniał, a strzegł wszystkich moich ustaw i postępowałby według prawa i sprawiedliwości, żyć będzie, a nie umrze...

Sobota pierwszego tygodnia Wielkiego Postu
03.03.2012

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Słyszeliście, że powiedziano: „Będziesz miłował swego bliźniego, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził”.

II niedziela Wielkiego Postu
04.03.2012

„Zrób sobie twarz”! I ludzie robią twarz, wdziewają maski, malują się, robią miny... Robią twarz! Nie zawsze to wychodzi na obraz i podobieństwo Boże. Niekiedy chciało by się zapytać: Czy to jeszcze człowiek? Prawdziwą twarz człowiek kształtuje swoim dobrym życiem. Wszystko co się w człowieku pisze myślami, przeżyciami, walką wewnętrzną, stylem życia, sposobem reagowania rzeźbi się twarz. Jeśli dziś mówi się tyle o robieniu twarzy, trzeba myśleć o chrześcijańskim, katolickim kosmetyku twarzy, o kształtowaniu siebie na obraz i podobieństwo Boże.

Poniedziałek drugiego tygodnia Wielkiego Postu
05.03.2012

Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny.

Wtorek drugiego tygodnia Wielkiego Postu
06.03.2012

Czyńcie więc i zachowujcie wszystko, co wam polecą, lecz uczynków ich nie naśladujcie.

Środa drugiego tygodnia Wielkiego Postu
07.03.2012

„Oto idziemy do Jerozolimy: tam Syn Człowieczy zostanie wydany arcykapłanom i uczonym w Piśmie. Oni skażą Go na śmierć i wydadzą Go poganom na wyszydzenie, ubiczowanie i ukrzyżowanie...

Czwartek drugiego tygodnia Wielkiego Postu
08.03.2012

„Jeżeli Mojżesza i Proroków nie słuchają, to chociażby ktoś z martwych powstał, nie dadzą się przekonać”.

Piątek drugiego tygodnia Wielkiego Postu
09.03.2012

Powiadam wam: Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce...

Sobota drugiego tygodnia Wielkiego Postu
10.03.2012

Pewien człowiek miał dwóch synów...

III niedziela Wielkiego Postu
11.03.2012

I dlatego potrzebujemy nawrócenia; potrzebujemy ciągłego NAWRACANIA SIĘ na Boży sposób widzenia i myślenia. Potrzebujemy oczyszczenia jak potrzebowała go świątynia „zamieniona” z biegiem czasu w targowisko (choć pewnie nie było takiego planu czy projektu).

Czytelnia

Polecamy