Słowo Redemptor
Poniedziałek trzeciego tygodnia Wielkiego Postu
12.03.2012

„Żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie”

Wtorek trzeciego tygodnia Wielkiego Postu
13.03.2012

„Postępuj z nami według swej łagodności i według wielkiego swego miłosierdzia” (Dn 3, 43)

Środa trzeciego tygodnia Wielkiego Postu
14.03.2012

„Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić...”

Czwartek trzeciego tygodnia Wielkiego Postu
15.03.2012

„Kiedy Bóg mówi, nie gardź Jego słowem”

Piątek trzeciego tygodnia Wielkiego Postu
16.03.2012

„Słuchaj, Izraelu, Pan, Bóg nasz, Pan jest jedyny. Będziesz miłował Pana, Boga swego, … Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego”

Sobota trzeciego tygodnia Wielkiego Postu
17.03.2012

„Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się modlić...”

IV niedziela Wielkiego Postu – Niedziela „Laetare”
18.03.2012

Problem w tym, że nie jest łatwo skłonić człowieka do popatrzenia w górę, jeśli ten wie, że zagrożenie kryje się na dole, a od czujności i szybkości reakcji może zależeć ocalenie. Trzeba zatem dokonać wyboru: ufam sobie i patrzę w dół, zdany na własne siły, albo ufam Bogu i patrzę w górę, jednocześnie tracąc kontrolę (przynajmniej częściowo) nad tym, co dzieje się na dole. Nie było to więc tak łatwe, jak mogłoby się wydawać.

Poniedziałek czwartego tygodnia Wielkiego Postu
19.03.2012

„Oni jednak nie rozumieli tego, co im powiedział”

Wtorek czwartego tygodnia Wielkiego Postu
20.03.2012

„Czy chcesz stać się zdrowym?” (J 5, 6)

Środa czwartego tygodnia Wielkiego Postu
21.03.2012

„Ja nie zapomnę o Tobie”

Czytelnia

Polecamy