Słowo Redemptor
Niedziela Palmowa, czyli Meki Pańskiej
01.04.2012

"Warto może zastanowić się nad tą mocą perswazyjną tłumu, często manipulowanego (internet, prasa, telewizja, radio, wiadomości i opinie serwowane na zamówienie, opinia kolegów koleżanek, partii politycznej, etc.), której tak łatwo możemy ulec, poddać się, tracąc nasze własne zdanie, ocenę, a tym samym i naszą wolność i tożsamość.

Wielki Poniedziałek
02.04.2012

„Na to rzekł Judasz Iskariota, jeden z uczniów Jego, ten, który miał Go wydać: «Czemu to nie sprzedano tego olejku za trzysta denarów i nie rozdano ich ubogim?» Powiedział zaś to nie dlatego, jakoby dbał o biednych, ale ponieważ był złodziejem, i mając trzos wykradał to, co składano” (J 12, 4-5).

Wielki Wtorek
03.04.2012

„Powiedział Mu Piotr: «Panie, … życie moje oddam za Ciebie». Odpowiedział Jezus: «Życie swoje oddasz za Mnie? Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci: Kogut nie zapieje, aż ty trzy razy się Mnie wyprzesz»” (J 13, 37-38).

Wielka Środa
04.04.2012

"Jeden z Dwunastu, imieniem Judasz Iskariota, udał się do arcykapłanów i rzekł: «Co chcecie mi dać, a ja wam Go wydam». A oni wyznaczyli mu trzydzieści srebrników. Odtąd szukał sposobności, żeby Go wydać". (Mt 26, 14-15)

Czytelnia

Polecamy