Słowo Redemptor
Czwartek czwartego tygodnia Wielkiego Postu
22.03.2012

"Przyszedłem w imieniu Ojca mego, a nie przyjęliście Mnie ..." (J 5, 43)

Piątek czwartego tygodnia Wielkiego Postu
23.03.2012

"A Jezus ucząc w świątyni zawołał tymi słowami: I Mnie znacie, i wiecie, skąd jestem. Ja jednak nie przyszedłem sam od siebie; lecz prawdziwy jest tylko Ten, który Mnie posłał, którego wy nie znacie" (J 7, 28)

Sobota czwartego tygodnia Wielkiego Postu
24.03.2012

Wśród tłumów słuchających Jezusa odezwały się głosy: «Ten prawdziwie jest prorokiem». Inni mówili: «To jest Mesjasz» (J 7, 40)

V niedziela Wielkiego Postu
25.03.2012

Chcemy, by świat wokół nas stał się lepszy, by otaczali nas dobrzy ludzie. Stanie się tak, gdy nauczymy się od Chrystusa umierać z miłości. Gdy staniemy się lepsi dla innych. Gdy w nas będzie więcej miłości.

Poniedziałek piątego tygodnia Wielkiego Postu
26.03.2012

„Jezus pochyliwszy się rysował palcem po ziemi. Gdy nie przestawali Go pytać, wyprostował się i rzekł im: «Kto z was bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią kamieniem»”.

Wtorek piątego tygodnia Wielkiego Postu
27.03.2012

„Jezus rzekł: «Gdy wywyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że Ja jestem i że Ja nic od siebie nie czynię, ale że to mówię, czego Mnie Ojciec nauczył. A Ten, który Mnie posłał, jest ze Mną: nie pozostawił Mnie samego, bo Ja zawsze czynię to, co się Jemu podoba»” (J 8, 28)

Środa piątego tygodnia Wielkiego Postu
28.03.2012

"Jezus powiedział do Żydów, którzy Mu uwierzyli: «Jeżeli będziecie trwać w nauce mojej, będziecie prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli»" (J 8, 31)

Czwartek piątego tygodnia Wielkiego Postu
29.03.2012

"Jezus powiedział do Żydów: «Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Jeśli kto zachowa moją naukę, nie zazna śmierci na wieki» (J 8,51)

Piątek piątego tygodnia Wielkiego Postu
30.03.2012

"...wierzcie moim dziełom, abyście poznali i wiedzieli, że Ojciec jest we Mnie, a Ja w Ojcu" (J 10, 40)

Sobota piątego tygodnia Wielkiego Postu
31.03.2012

"Wówczas jeden z nich, Kajfasz, który w owym roku był najwyższym kapłanem, rzekł do nich: «Wy nic nie rozumiecie i nie bierzecie tego pod uwagę, że lepiej jest dla was, gdy jeden człowiek umrze za lud, niż miałby zginąć cały naród»” (J 11, 49)

Czytelnia

Polecamy