Słowo Redemptor

Świętego Mateusza, Apostoła i Ewangelisty – święto

 

 

 

Środa, 21 września 2022 roku, XXV tydzień zwykły, Rok C, II

 

 

 

 

 

 

 

CZYTANIA

 

 

 

 

W związku z patronem dnia dzisiejszego można zacytować słowa Pierwszej Księgi Samuela: Nie tak bowiem człowiek widzi, jak widzi Bóg (1 Sm 16, 7). Kogo w Mateuszu i jemu podobnych widzieli faryzeusze? Grzeszników, nieczystych, ludzi, z którymi nie można się zadawać, którymi trzeba gardzić, dlatego właśnie, że są grzesznikami. A Jezus dostrzegł w nim coś więcej.

 

 

Nie ma się co łudzić, że Mateusz od razu był święty. Celnicy, mówiąc współczesnym językiem, nie mieli w Izraelu dobrej prasy. Żydzi pogardzali celnikami, ponieważ ściągali oni opłaty na rzecz Rzymian. Ich pracę rozumiano jako wysługiwanie się okupantom. Celnicy byli także uważani za żądnych zysku i nieuczciwie czerpiących korzyści z zajmowanego stanowiska. Uważano ich za grzeszników i traktowano jak pogan. Przebywający wśród celników wyznawca judaizmu stawał się nieczysty.

 

Dzisiaj po raz kolejny spotykamy Mateusza w jego komorze celnej. Po raz kolejny mogliśmy usłyszeć o tym, w jaki sposób Pan Jezus go powołuje. Spojrzał na niego i powiedział: Pójdź za Mną (Mt 9, 9). Tylko tyle i może aż tyle. Dlaczego Mateusz zostawił wszystko i poszedł za Jezusem?

 

Być może odpowiedź tkwi w spojrzeniu Jezusa. Nie było w nim wyrzutu, oceniania czy osądu: jesteś grzesznikiem! Była miłość. To jest ważne, jak miłość Jezusa, może pociągnąć człowieka. Mateusz wyszedł od razu z komory celnej. Wyszedł z miejsca, które może być symbolem źródła grzechu, środowiska, które mocno w grzechu trzyma, nie dając nadziei na wyjście z tego wszystkiego. A spojrzenie Jezusa, Jego zaproszenie zmieniło wszystko. Bo Jezus wszystko zmienia.

 

Parafrazując nieco przytoczone na początku słowa z Pierwszej Księgi Samuela, można powiedzieć: nie tak patrzy Jezus na człowieka, jak patrzymy my, ludzie. Nie znamy historii życia pogubionych, połamanych ludzi, którzy żyją w grzechu, nie mając siły z nim zerwać.

 

Pamiętam rozmowę z człowiekiem uzależnionym od alkoholu, ale od jakiegoś czasu trzeźwym, który mówił, że w pewnym momencie już nie miał siły tak żyć, ale też nie potrafił z tym zerwać. Po jakimś czasie znalazł tę siłę.

„Gdyby ktoś wtedy – opowiadał – gdy przyszedłem do furty klasztornej, trzeźwy, ale nieogolony, brudny i po prostu śmierdzący, potraktował mnie z lekceważeniem i oburzeniem, mówiąc: «Jak pan śmie w takim stanie przychodzić do księdza?» to może moje życie potoczyłoby się w inną stronę. Kiedy poczułem się potraktowany jak człowiek, a nie śmieć, to stało się impulsem do zmiany”.

Niewiele czasem trzeba, żeby Jezus mógł wejść w czyjeś życie.

 

Czasem nawet my sami możemy zachować się, jak faryzeusze z dzisiejszej Ewangelii, którzy oburzali się zachowaniem Jezusa. Kiedy podczas pierwszych miesięcy pandemii biskup w naszej diecezji zalecił, by ustanowić osobną procesję do Komunii dla tych, którzy chcą przyjąć ją na rękę, spotkało się to z oburzeniem w niektórych parafiach. Doszło nawet do takiego zdarzenia, że pewna kobieta tuż po przyjęciu Pana Jezusa na kolanach, przeżuwając jeszcze Ciało Chrystusa, podeszła do osoby, która przyjęła Go na rękę i powiedziała: „To jest gorszy grzech niż aborcja!” W imię szacunku do Eucharystii osądziła kogoś, może nie wprost, ale nazywając go grzesznikiem.

 

 

Nie tak bowiem człowiek widzi, jak widzi Bóg (1 Sm 16, 7). Jezus dostrzegł w Mateuszu człowieka, który miał zostać Jego wyznawcą, apostołem, który po nawróceniu i tej swoistej formacji Jezusowej, gdy mógł Go słuchać, przyglądać się Jego cudom, postępowaniu i opisać je w Ewangelii. Jezus dostrzegł w nim człowieka, który, gdy przyszedł na to czas, oddał za Niego życie.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kazania-homilie: Święto św. Mateusza, Apostoła i Ewangelisty

o. Marian Krakowski CSsR  (21 września 2011 roku, Rok A, I)

o. Jan Ćwikowski CSsR  (21 września 2012 roku. Rok B, II)

o. Kazimierz Fryzeł CSsR  (21 września 2013 roku, Rok C, I)

o. Andrzej Makowski CSsR  (21 września 2014 roku, Rok A, II XXV niedziela zwykła)

o. Piotr Andrukiewicz CSsR  (21 września 2015 roku, Rok B, I)

o. Edmund Kowalski CSsR  (21 wrzesnia 2016 roku, Rok C, II)

o. Mariusz Mazurkiewicz CSsR  (21 września 2017 roku, Rok A, I)

o. Witold Radowski CSsR  (21 września 2018 roku, Rok B, II)

o. Ryszard Bożek CSsR  (21 września 2019 roku, Rok B, I)

o. Sylwester Cabała CSsR  (21 września 2020 roku, Rok A, II)

o. Łukasz Baran CSsR  (21 września 2021 roku, Rok B, I)

o. Mariusz Simonicz CSsR  (21 września 2022 roku, Rok C, II)

 

 

 

 

 

 

Drukuj... 

Misjonarz Prowincji Warszawskiej Redemptorystów obecnie, przełożony domu zakonnego oraz proboszcz Parafii Matki Bożej Królowej Polski
(Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy) – Elbląg

o. Mariusz Simonicz CSsR

Powrót do strony głównej

Czytelnia

Polecamy