Słowo Redemptor
„Matka Nieustającej Pomocy – Ikona Miłości” – Materiały pomocnicze...
01.01.1970

Zamieszczone poniżej materiały homiletyczne, artykuły i teksty mogą posłużyć do przygotowania homilii, przeprowadzenia triduum, celebracji liturgicznych, a zwłaszcza do ożywienia nabożeństwa Nieustannej Nowenny z okazji Jubileuszu.

Teologiczno-duchowe przesłanie ikony Matki Bożej Nieustającej Pomocy
01.01.1970

Wizerunek Matki Bożej Nieustającej Pomocy jest ikoną, obrazem religijnym przeznaczonym do medytacji i modlitwy, dlatego anonimowy malarz, który ją stworzył, pragnął nie tyle dać wyraz swojej artystycznej fantazji, ile zakomunikować przede wszystkim pewne przesłanie duchowe.

Triduum przed Świętem Matki Bożej Nieustającej Pomocy 2015
01.01.1970

Zamieszczone materiały mogą posłużyć do przygotowania homilii, przeprowadzenia triduum, celebracji liturgicznych, a zwłaszcza do ożywienia nabożeństwa Nieustannej Nowenny z okazji Jubileuszu.

Odnowa Nieustannej Nowenny w Polsce
01.01.1970

Sześćdziesiąta rocznica założenia w Polsce Nieustannej Nowenny budzi pragnienie świętowania, inspiruje do uroczystych podsumowań, ale także zachęca do krytycznej refleksji nad sensownością i kondycją tego nabożeństwa w aktualnej rzeczywistości duszpasterstwa polskiego.

Różaniec z Matką Bożą Nieustającej Pomocy
01.01.1970

O Matko Nieustającej Pomocy, Ikono miłości, Twe zatroskane spojrzenie ogarnia nasze cierpienia, a ufne spojrzenie Twojego Syna wiedzie nas przed oblicze miłującego Ojca. Wspomagaj nas, Matko, byśmy nieśli Twój obraz braciom i siostrom rozproszonym po całym świecie, stając się misjonarzami dobra, piękna i radości życia Ewangelią.

Kazania Pasyjne – o. Stanisław Mróz CSsR
18.02.2015

Gorzkie Żale – modlitwa w Kościele katolickim mająca najczęściej charakter nabożeństwa eucharystycznego zazwyczaj odprawianego w okresie Wielkiego Postu, szczególnie w Niedziele, ale również, zależnie od lokalnych zwyczajów, w inne dni np. w Triduum Paschalne. Gorzkie żale są tradycją wyłącznie polską.

Jak najskuteczniej pomagać duszom zmarłych krewnych, znajomych?
27.02.2017

Zastanawiając się, jak najskuteczniej pomagać duszom zmarłych krewnych i znajomych, widzimy konieczność zorganizowania jak najszybciej po śmierci ciągu mszy gregoriańskich, zgodnie z rytuałem potwierdzonym w deklaracji Tricenario Gregoriano z 24 lutego 1967 roku.

Maryja w apostolacie redemptorystów Polskich
01.01.1970

S. Piech, Maryja w apostolacie redemptorystów polskich, w: Wierni Tradycji – otwarci na znaki czasu. Materiały Sympozjum na Stulecie Warszawskiej Prowincji Redemptorystów i kanonizacji Św. Klemensa Marii Hofbauera, Tuchów 9–10 Października 2009, red. M. Sadowski, Kraków 2009, s. 165-176.

Teologiczno-duchowe przesłanie ikony Matki Bożej Nieustającej Pomocy
01.01.1970

Wizerunek Matki Bożej Nieustającej Pomocy jest ikoną, tzn. obrazem religijnym przeznaczonym do medytacji i modlitwy, dlatego anonimowy malarz, który ją sporządził, pragnął nie tyle dać wyraz swojej artystycznej fantazji, ile zakomunikować - i to na pierwszym miejscu - pewne „przesłanie duchowe”.

Katecheza Benedykta XVI o św. Alfonsie Marii de Liguorim
01.01.1970

Papież Benedykt XVI podczas audiencji generalnej w środę 30 marca 2011 poświęcił swą katechezę postaci św. Alfonsa Marii de Liguori (1696-1787), Doktora Kościoła, założyciela redemptorystów. Papież zwrócił uwagę, że św. Alfons Liguori był znamienitym teologiem moralistą i mistrzem życia duchowego przede wszystkim dla ludzi prostych. Ukazał go jako prekursora nowej ewangelizacji i wzór gorliwego pasterza, który niestrudzenie służył wiernym przepowiadając Ewangelię i sprawując sakramenty oraz szukał zagubionych dusz wśród najbardziej zaniedbanych warstw społeczeństwa. Zapraszamy do zapoznania się z pełnym tekstem katechezy papieskiej.

Czytelnia

Polecamy