Słowo Redemptor
XXIX Niedziela Zwykła
16.10.2011

Jezus nie dał się wciągnąć w pułapkę. Nie dał się zwieść. Zachował trzeźwość myślenia. A jak odpowiedział tym, co wystawiali go na próbę, tu już był nokaut.

XXX Niedziela Zwykła
23.10.2011

Poprzednie niedziele ukazywały nam rozmowy Jezusa z faryzeuszami. Dzisiejsza Ewangelia rozpoczyna się od stwierdzenia, że ci sami faryzeusze, którzy w ostatnich dniach zastawiali na Jezusa pułapki słowne, mają teraz świadomość, że Jezus zamknął usta ich konkurentom, saduceuszom. To angażuje ich jeszcze bardziej i szukają sposobu, by pochwycić Jezusa na błędnej interpretacji Słowa.

XXXI Niedziela Zwykła
30.10.2011

Zboczyliście z drogi…  jesteście lekceważeni … stronniczo udzielacie pouczeń … Stanęliśmy pośród was pełni skromności … pracowaliśmy dniem i nocą…  wśród was głosiliśmy Ewangelię Bożą …

XXXI Niedziela Zwykła - Uroczystość rocznicy poświęcenia kościoła własnego
30.10.2011

Święty Kościół grzesznych ludzi... Co jakiś czas pojawiają się w opinii publicznej głosy, w którym rozbrzmiewa irytacja z powodu zachowania ludzi Kościoła. Jednych denerwuje brak jedności w Kościele, inni narzekają na brak przywództwa, a jeszcze inni dostrzegają tylko grzechy chrześcijan i brak konsekwencji w postawach zarówno duchownych, jak i wiernych świeckich. „Kościół nie jest tym, czym być powinien” – mówią. „Kościół nie zachowuje się, jak należy.”

XXXII Niedziela Zwykła
06.11.2011

Mgliste, szare, coraz krótsze listopadowe dni. Opadające liście z drzew. Powoli zamierająca przyroda, pogrążająca się w swój zimowy sen. Zaledwie kilka dni temu przeżywaliśmy Uroczystość Wszystkich Świętych i Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych (Dzień Zaduszny). Wielu z nas nawiedziło cmentarze. Stanęło nad mogiłami najdroższych osób.

279 rocznica założenia Zgromadzenia Redemptorystów
09.11.2011

Dnia 9 listopada 1732 r. w Scala, pragnąc naśladować przykład Jezusa Chrystusa w przepowiadaniu Dobrej Nowiny ubogim, św. Alfons Liguori założył Zgromadzenie Najświętszego Odkupiciela. Miał wtedy 36 lat. Jego życie stało się misją i służbą dla najbardziej opuszczonych. Dnia 25 lutego 1749 roku Zgromadzenie zostało zatwierdzone przez papieża Benedykta XIV.

XXXIII Niedziela Zwykła
13.11.2011

Dzisiejsza niedziela jest już przedostatnią niedzielą roku liturgicznego. Nie powinno więc nas zbytnio dziwić, że Kościół proponuje nam refleksję nad czasem i jego przemijaniem, przypominając równocześnie o konieczności czuwania, aby nie być zaskoczonym na „przyjście Pana”.

I Niedziela Adwentu
27.11.2011

„Czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy Pan domu przyjdzie” (Mk 33,35)Dzisiaj Pierwsza Niedziela Adwentu – rozpoczynamy nowy rok liturgiczny. I na samym początku roku Chrystus w Ewangelii wzywa nas do czuwania. Żeby nie przespać, nie przeoczyć czegoś bardzo ważnego. Ale czego nie przespać? Świąt Bożego Narodzenia? Wigilii?

Środa Popielcowa – Popielec
22.02.2012

Wielkopostne nawrócenie prowadzące do radości paschalnej oznacza więc pełniejsze zaprzyjaźnienie się ze Słowem Bożym. Dzisiejszy fragment Ewangelii podaje nam konkretne środki wchodzenia w pełnię Chrystusowego życia, w chwałę zmartwychwstania: modlitwa, jałmużna i post.

Czytelnia

Polecamy