Słowo Redemptor
Wigilia Paschalna w Wielką Noc
23.04.2011

Wybrzmiało już radosne Alleluja – odchodzi czas zadumy, pokuty i postu. Stajemy dziś, w liturgii Wigilii Paschalnej, w liturgii Wielkiej Soboty wokół Chrystusowego ołtarza, przy chrzcielnicy i przy świecy.

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego
24.04.2011

Czy można zrozumieć Boga? Życie pokazuje, że jest to bardzo trudne. Sam Bóg mówi, że: „Bo myśli moje nie są myślami waszymi ani wasze drogi moimi drogami – mówi Pana” (Izajasza 55,8). Bóg nieskończenie przekracza człowieka, jego zdolności poznania, a nawet ogarnięcia swojego życia.

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego
24.04.2011

Wielki dzień triumfu. Gdy jesteśmy świadkami wielkich imprez sportowych z udziałem naszych zawodników, z ust komentatorów nieraz wydobywają się słowa: Potrzebujemy zwycięstw jak powietrza! Chcemy usłyszeć Mazurka Dąbrowskiego! Chcemy zobaczyć „Biało-czerwoną” powiewającą na najwyższym maszcie!

II niedziela Wielkanocna
01.05.2011

Święty Tomasz - patron poszukujących prawdy… Może aby choć trochę przybliżyć treść dzisiejszej Ewangelii. Zróbmy wspólnie wyprawę w czasie. Przenieśmy się do roku prawie 100 po narodzinach Jezusa. Po co? Aby spotkać się z autorem dzisiejszej Ewangelii – św. Janem Ewangelistą.

II niedziela Wielkanocna czyli Miłosierdzia Bożego
01.05.2011

„Bóg bogaty w miłosierdzie” „Bóg bogaty w miłosierdzie”, to przesłanie dzisiejszej Niedzieli Miłosierdzia. Słowa te zaczerpnięte z encykliki Dives in misericordia papieża Jana Pawła II są najpiękniejszą prawdą o Bogu, Który nas kocha, Którego miłość miłosierna, pragnie przebaczyć każdemu z nas wszystkie nasze grzechy, nawet te największe grzechy, dając nam szansę na rozpoczęcie nowego życia.

III niedziela wielkanocna
08.05.2011

Powiedział ktoś trafnie, że z chwilą kiedy Chrystus zmartwychwstał w Jego Kościele trwa nieustanne świętowanie. Bo zmartwychwstanie Pańskie to przecież zwycięstwo Chrystusa nad cierpieniem i nienawiścią, nad przemocą i brutalnością. To triumf Jezusa nad bolesną śmiercią, która przeradza się w nieśmiertelność. I my wierzący jesteśmy świadkami i uczestnikami tego zwycięstwa. Tak więc zmartwychwstanie Jezusa to nieustanne świętowanie.

IV niedziela wielkanocna – Niedziela Dobrego Pasterza
15.05.2011

Dzisiejsza przypowieść ewangeliczna, którą opowiedział Jezus, przypomniała, że owce idą za swoim pasterzem, ponieważ znają jego głos. I nie pójdą za obcym, lecz będę uciekać od niego, bo nie znają głosu obcych.

V niedziela wielkanocna
22.05.2011

Czy można zobaczyć Boga Ojca? Liturgia ostatnich niedziel po Wielkanocy kieruje naszą uwagę na naukę Jezusa zawartą w przemówieniu po Ostatniej Wieczerzy, w tym bezcennym testamencie, który Pan zostawił uczniom, zanim udał się na Mękę. Są to słowa wypowiedziane tuż po wyjściu Judasza, którego zdradę Jezus zapowiedział z wielkim bólem i smutkiem. Dlatego Jezusowe słowa tchną tym wielkim smutkiem, ale i dostojeństwem Syna Bożego.

VI niedziela wielkanocna
29.05.2011

„Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania” (J 14, 15). Jezus w dzisiejszej Ewangelii pyta nas o miłość. Ona jest warunkiem pełnej realizacji chrześcijańskiego życia, a wyraża się ona w zachowywaniu przykazań.

Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego – VII niedziela wielkanocna
05.06.2011

Proszę księdza, zerwał ze mną mój chłopak – żali się 16-letnia dziewczyna znajomemu duszpasterzowi – wszystko mi się w życiu zawaliło… Ksiądz próbuje nie tylko pocieszać, ale wskazuje perspektywy, które przecież pozostały: Nie załamuj się, takie jest życie, jeszcze będziesz miała drugiego i trzeciego… czwarty okaże się twoim przyszłym mężem, założycie szczęśliwą rodzinę…

Czytelnia

Polecamy