Słowo Redemptor
Maryja w apostolacie redemptorystów Polskich
01.01.1970

S. Piech, Maryja w apostolacie redemptorystów polskich, w: Wierni Tradycji – otwarci na znaki czasu. Materiały Sympozjum na Stulecie Warszawskiej Prowincji Redemptorystów i kanonizacji Św. Klemensa Marii Hofbauera, Tuchów 9–10 Października 2009, red. M. Sadowski, Kraków 2009, s. 165-176.

Teologiczno-duchowe przesłanie ikony Matki Bożej Nieustającej Pomocy
01.01.1970

Wizerunek Matki Bożej Nieustającej Pomocy jest ikoną, tzn. obrazem religijnym przeznaczonym do medytacji i modlitwy, dlatego anonimowy malarz, który ją sporządził, pragnął nie tyle dać wyraz swojej artystycznej fantazji, ile zakomunikować - i to na pierwszym miejscu - pewne „przesłanie duchowe”.

Katecheza Benedykta XVI o św. Alfonsie Marii de Liguorim
01.01.1970

Papież Benedykt XVI podczas audiencji generalnej w środę 30 marca 2011 poświęcił swą katechezę postaci św. Alfonsa Marii de Liguori (1696-1787), Doktora Kościoła, założyciela redemptorystów. Papież zwrócił uwagę, że św. Alfons Liguori był znamienitym teologiem moralistą i mistrzem życia duchowego przede wszystkim dla ludzi prostych. Ukazał go jako prekursora nowej ewangelizacji i wzór gorliwego pasterza, który niestrudzenie służył wiernym przepowiadając Ewangelię i sprawując sakramenty oraz szukał zagubionych dusz wśród najbardziej zaniedbanych warstw społeczeństwa. Zapraszamy do zapoznania się z pełnym tekstem katechezy papieskiej.

Spotkania z Jezusem – materiały homiletyczne
01.01.1970

Głoszenie Słowa Bożego” jest słuchaniem Boga i mówieniem Osoby do osoby. Międzyosobowy dialog zakłada zatem uprzednie spotkanie oraz otwarcie się człowieka na drugą osobę. Skierowanie słowa do człowieka, osoby wychodzącej mi naprzeciw, przypomina przyjazny gest podania dłoni i oznacza przyjęcie tejże osoby jako przyjaciela, z którym chcemy dzielić wspólny czas, odtąd nazwany naszym spotkaniem. Pierwsze przyjazne spotkanie może rozpocząć naszą wspólną historię, zwaną przyjaźnią lub miłością.

I niedziela Adwentu
28.11.2010

  Kto nie myśli z trwogą o powtórnym przyjściu Chrystusa i o końcu świata? Będzie to przecież dzień straszliwy: Świat zadrży w posadach, wszystko będzie się walić, posypią się lawiny popiołu. Na dodatek jeszcze Pan przyjdzie, aby dokonać sądu nad żywymi i umarłymi. Któż się wtedy ostoi? Nasz Pan zionie gniewem. Będzie się nami bawił jak marionetkami, gdy zasiądzie na swym królewskim tronie i skazywać nas będzie na wieczne potępienie. Nic dobrego nas więc nie czeka.

VI Niedziela Zwykła
13.02.2011

  Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków – tymi słowami Chrystusa rozpoczyna się dzisiejsza Ewangelia. Z pewnością niejeden z Jego słuchaczy mógł zaskoczyć się takim stwierdzeniem. Gdy wypowiadał te słowa, wieść o niezwykłej działalności Jezusa zdążyła już rozejść się wśród Jemu współczesnych. Oto Ten, Który głosił Ewangelię o królestwie i leczył wszystkie choroby i słabości wśród ludu oznajmia, że nie zniesie Prawa i Proroków, ale je wypełni.

VII Niedziela Zwykła
20.02.2011

  Wsłuchując się w przesłanie dzisiejszego Słowa Bożego uderza nas wołanie Boga, abyśmy uszanowali każdego człowieka bez wyjątku, nawet tego, który wobec nas jest wrogo nastawiony.

IV Niedziela Zwykła
30.01.2011

  Nikt z nas nie chce przegrać swego życia i nie chce by to życie stało się pasmem porażek i cierpienia. Chyba każdy z nas ma takie marzenie by zasmakować szczęścia i radości. Ale niestety też mamy inne marzenie: by uczynić to w sposób łatwy, bez wysiłku, bez trudnych wymagań.  

VIII Niedziela Zwykła
27.02.2011

  Drodzy Bracia, kochane Siostry Przed chwilą usłyszeliśmy słowa Ewangelii, w których Chrystus przypomniał nam wszystkim tę znaną prawdę, że nikt nie może dwom panom służyć, „bo albo jednego będzie nienawidził, a drugiego będzie miłował; albo z jednym będzie trzymał, a drugim wzgardzi”. Jezus tą swoją wypowiedź kończy zwrotem „Nie możecie służyć Bogu i mamonie” (Mt 6,24), powtarzanym często tu i ówdzie, nie zawsze w kontekście naszego wyboru wiary i Boga, przez najróżniejszych ludzi.

II Niedziela Zwykła
16.01.2011

  Choć mamy 2 niedzielę zwykłą, to jednak słowo Boże jest dziś bardzo uroczyste. Pełne jest wielkich, ważnych słów. Dziś możemy przekonać się, że słowo Boże jest rzeczywiście orędziem skierowanym do każdego z nas. Za tym orędziem kryją się bardzo ważne treści, przez które Pan Bóg ogłasza nam sprawy najważniejsze. Chciejmy więc podjąć próbę odczytania tego orędzia.

Czytelnia

Polecamy