Słowo Redemptor
O przeżywaniu Mszy świętej i Komunii świętej według św. s. Marii Faustyny Kowalskiej
01.12.2019

W roku poświęconym tajemnicy Eucharystii warto u świętych szukać wzorów w jej przeżywaniu. Jedną z najpopularniejszych świętych jest siostra Faustyna. W Dzienniczku przekazała nam wiele swoich przeżyć związanych z Najświętszym Sakramentem. Przywołując wybrane fragmenty z jej Dzienniczka i korzystając z nich przed czy po Mszy Świętej, starajmy się o coraz głębsze przeżywanie WIELKIEJ TAJEMNICY NASZEJ WIARY, a przez to o nawiązywanie żywej relacji z naszym Panem i Odkupicielem Jezusem Chrystusem.

Eucharystia daje życie... – Rozważania różańcowe
01.12.2019

Propozycje rozważań do tajemnic różańcowych na 2020 rok. Eucharystia daje życie..., „Wielka tajemnica wiary” – „[…] abyście uwierzyli w Tego, którego [Bóg] posłał” (J 6, 29).

Droga Krzyżowa, 2020 rok – Eucharystia daje życie
01.12.2019

„Kościół rodzi się z tajemnicy paschalnej. Właśnie dlatego Eucharystia, która w najwyższym stopniu jest sakramentem tajemnicy paschalnej, stanowi centrum życia eklezjalnego. Dostrzegamy to już w pierwszych relacjach o życiu Kościoła, jakie znajdujemy w Dziejach Apostolskich: «Trwali oni w nauce Apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach» (Dz 2, 42). «Łamanie chleba» oznacza właśnie Eucharystię. Po dwóch tysiącach lat nadal urzeczywistniamy ten pierwotny obraz Kościoła. Gdy to czynimy podczas sprawowania Eucharystii, mamy przed oczyma duszy misterium paschalne: to, co wydarzyło się w wieczór Wielkiego Czwartku, podczas Ostatniej Wieczerzy i po niej. Ustanowienie Eucharystii uprzedzało bowiem w sposób sakramentalny wydarzenia, które wkrótce miały nastąpić, począwszy od konania w Getsemani. Widzimy znów Pana Jezusa, który wychodzi z Wieczernika, schodzi z uczniami w dół, ażeby przekroczyć potok Cedron i wejść do Ogrodu Oliwnego. (…) Rozpoczynało się przelewanie krwi – tej samej Krwi, którą nieco wcześniej ofiarował Kościołowi jako napój zbawienia w sakramencie Eucharystii; ostatecznie zostanie wylana na Golgocie i stanie się narzędziem naszego Odkupienia: «Chrystus, zjawiwszy się jako arcykapłan dóbr przyszłych, [...] nie przez krew kozłów i cielców, lecz przez własną krew wszedł raz na zawsze do Miejsca Świętego i osiągnął wieczne odkupienie» (Hbr 9, 11-12)” (Jan Paweł II, encyklika: Ecclesia de Eucharistia, nr 3).

Kazania Pasyjne – o. Edmund Kowalski CSsR
17.02.2021

Podczas naszego Wielkiego Postu pragniemy iść śladami Pana naszego Jezusa Chrystusa, śledząc krok po kroku ostatni Wielki Tydzień naszego Pana i Mistrza, oczami naocznego świadka, umiłowanego ucznia św. Jana Apostoła i Ewangelisty. Medytując ostatnie dni i godziny Jezusa na naszej pięknej, zielonej planecie, pragniemy być nie tylko z Nim, ale i z innymi osobami, z którymi żył i spotykał się, aby nauczyć się właściwych postaw w celu ich naśladowania lub nawrócić się z tych haniebnych, zdradzieckich i niemających nic wspólnego z byciem człowiekiem, a tym bardziej, z życiem i byciem chrześcijaninem – uczniem Jezusa Chrystusa.

Różaniec, 2021 – Zgromadzeni na świętej wieczerzy
01.01.2021

Niniejsze rozważania różańcowe pomyślane są jako pomoc w czasie adoracji Najświętszego Sakramentu. Mają być one jedynie delikatnym wskazaniem na Jezusa, przed Którym jesteśmy. To nie rozważania są ważne, tylko On. Dlatego tak krótka ich forma. Propozycje rozważań do tajemnic różańcowych na 2021 rok.

Różaniec, 2020 – Eucharystia daje życie...
01.01.2020

Propozycje rozważań do tajemnic różańcowych na 2020 rok. Eucharystia daje życie..., „Wielka tajemnica wiary” – „[…] abyście uwierzyli w Tego, którego [Bóg] posłał” (J 6, 29).

Różaniec, 2019 – W mocy Bożego Ducha, czyli jak dzięki Duchowi Świętemu stawać się mocarzem…
01.01.2019

Rozważania różańcowe – W mocy Bożego Ducha, czyli jak dzięki Duchowi Świętemu stawać się mocarzem…

Droga Krzyżowa, 2018 rok – Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym...
14.02.2018

Droga Krzyżowa 2018 – Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym czyli jak przynosić owoce Ducha Świętego?...

Droga Krzyżowa
17.02.2012

Iść z Jezusem czytając Ewangelie

Droga Krzyżowa
30.03.2012

Iść z Jezusem czytając Ewangelię według św. Mateusza

Czytelnia

Polecamy