Słowo Redemptor
Różaniec ze św. Gerardem Majellą
09.10.2019

Św. Gerard Majella (1726-1755), brat zakonny ze Zgromadzenia Redemptorystów, jest autorem wielu ciekawych myśli i wypowiedzi, które pragniemy przywołać w naszej modlitwie różańcowej. Zawarł je w swoim „Regulaminie życia” i w listach pisanych w ramach kierownictwa duchowego do różnych osób. Przez wstawiennictwo świętego Gerarda i za przyczyną Najświętszej Maryi Panny, którą Gerard tak bardzo umiłował, polecajmy Bogu nasze intencje.

O przeżywaniu Mszy świętej i Komunii świętej według św. s. Marii Faustyny Kowalskiej
01.12.2019

W roku poświęconym tajemnicy Eucharystii warto u świętych szukać wzorów w jej przeżywaniu. Jedną z najpopularniejszych świętych jest siostra Faustyna. W Dzienniczku przekazała nam wiele swoich przeżyć związanych z Najświętszym Sakramentem. Przywołując wybrane fragmenty z jej Dzienniczka i korzystając z nich przed czy po Mszy Świętej, starajmy się o coraz głębsze przeżywanie WIELKIEJ TAJEMNICY NASZEJ WIARY, a przez to o nawiązywanie żywej relacji z naszym Panem i Odkupicielem Jezusem Chrystusem.

Eucharystia daje życie... – Rozważania różańcowe
01.12.2019

Propozycje rozważań do tajemnic różańcowych na 2020 rok. Eucharystia daje życie..., „Wielka tajemnica wiary” – „[…] abyście uwierzyli w Tego, którego [Bóg] posłał” (J 6, 29).

Droga krzyżowa na Rok Eucharystii 2020 rok – Eucharystia daje życie
01.12.2019

„Kościół rodzi się z tajemnicy paschalnej. Właśnie dlatego Eucharystia, która w najwyższym stopniu jest sakramentem tajemnicy paschalnej, stanowi centrum życia eklezjalnego. Dostrzegamy to już w pierwszych relacjach o życiu Kościoła, jakie znajdujemy w Dziejach Apostolskich: «Trwali oni w nauce Apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach» (Dz 2, 42). «Łamanie chleba» oznacza właśnie Eucharystię. Po dwóch tysiącach lat nadal urzeczywistniamy ten pierwotny obraz Kościoła. Gdy to czynimy podczas sprawowania Eucharystii, mamy przed oczyma duszy misterium paschalne: to, co wydarzyło się w wieczór Wielkiego Czwartku, podczas Ostatniej Wieczerzy i po niej. Ustanowienie Eucharystii uprzedzało bowiem w sposób sakramentalny wydarzenia, które wkrótce miały nastąpić, począwszy od konania w Getsemani. Widzimy znów Pana Jezusa, który wychodzi z Wieczernika, schodzi z uczniami w dół, ażeby przekroczyć potok Cedron i wejść do Ogrodu Oliwnego. (…) Rozpoczynało się przelewanie krwi – tej samej Krwi, którą nieco wcześniej ofiarował Kościołowi jako napój zbawienia w sakramencie Eucharystii; ostatecznie zostanie wylana na Golgocie i stanie się narzędziem naszego Odkupienia: «Chrystus, zjawiwszy się jako arcykapłan dóbr przyszłych, [...] nie przez krew kozłów i cielców, lecz przez własną krew wszedł raz na zawsze do Miejsca Świętego i osiągnął wieczne odkupienie» (Hbr 9, 11-12)” (Jan Paweł II, encyklika: Ecclesia de Eucharistia, nr 3).

Droga Krzyżowa 2018 – Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym...
14.02.2018

Droga Krzyżowa 2018 – Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym czyli jak przynosić owoce Ducha Świętego?...

Droga Krzyżowa
01.01.1970

Iść z Jezusem czytając Ewangelie

Droga Krzyżowa
01.01.1970

Iść z Jezusem czytając Ewangelię według św. Mateusza

Droga Krzyżowa
01.01.1970

Iść z Jezusem czytając Ewangelię według św. Marka

Droga Krzyżowa
01.01.1970

Iść z Jezusem czytając Ewangelię według św. Łukasza

Droga Krzyżowa
01.01.1970

Iść z Jezusem czytając Ewangelię według św. Jana

Czytelnia

Polecamy